Anda di halaman 1dari 7
http://syazalina83.blogspot.com M E N G G A M B A R Tahun : 1 Bidang
http://syazalina83.blogspot.com
M
E
N
G
G
A
M
B
A
R
Tahun
:
1
Bidang
:
Menggambar
Aktiviti
:
Lukisan
Tema
:
Alam Benda
:
Rumah
Tajuk
Masa
:
60 minit
Media
:
Alat
: (tiada)
Bahan
: paparan slaid, kertas lukisan, pensel
warna, pensel HB, dan pensel 2B
Bahan Bantu Mengajar
:
Contoh-contoh garisan, gambar rumah
EMK
:
Elemen Kreativiti dan Inovatif
STANDARD KANDUNGAN
1.
Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan,
rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan lukisan.
2.
Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan.
3.
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan
lukisan.
4.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni, dan budaya.
1
16

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik

1.1.1 Unsur seni

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni

visual yang ada pada karya seni.

1.1.1.1 Garisan selari dan melengkung (olahan garisan menghasilkan

rupa)

1.1.1.2 Rupa organik dan geomatri (dihasilkan daripada garisan)

1.1.1.3 Warna primer ( biru, kuning dan merah)

1.1.2 Prinsip rekaan

1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)

1.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual

dalam menghasilkan karya seni.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

1.1.2.1 Alat (tiada)

1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik lukisan

1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan

kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya

seni.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Menggunakan unsur seni (garisan, warna dan rupa) dan prinsip rekaan

(imbangan dan kepelbagaian) dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan

rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 2

2

17

karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 2
 

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

 

Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan.

 Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan.

Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan.

Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung.

Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut

 

dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal

pembelajaran.

 

Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam

 Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam
 

menghasilkan garisan tersebut.

Aplikasi Seni

Aplikasi Seni

Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan

 

melengkung.

Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-

 

garisan tersebut.

Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan

 

digunakan dalam membuat garisan.

 

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan

guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1

Murid membuat garisan selari dan melengkung

berpandukan contoh dan tunjuk cara guru.

Langkah 2

Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung

untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan

guru.

Apresiasi Seni

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan.

Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan

 

aktiviti.

karya seni yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan   aktiviti. 3 18

3

18

karya seni yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan   aktiviti. 3 18
M E N G G A M B A R Tahun : 1 Bidang :
M
E
N
G
G
A
M
B
A R
Tahun
:
1
Bidang
:
Menggambar
Aktiviti
:
Catan
Tema
:
Alam Benda
Tajuk
:
Rumah Idamanku
Masa
:
60 minit
Media
:
Alat
: berus warna, palet, dan surat khabar lama
Bahan: kertas lukisan, pensel dan warna air, atau
warna poster atau tempera
Bahan Bantu Mengajar
:
Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah
rumah
EMK
:
Elemen Kreativiti dan Inovatif
TMK
STANDARD KANDUNGAN
1.
Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan,
rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan.
2.
Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam penghasilan lukisan.
3.
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan
lukisan.
4.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni, dan budaya.
4
19

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni

visual yang ada pada karya seni.

 

1.1.1

Unsur seni

 

1.1.1.1

Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)

1.1.1.2

Rupa organik dan geometri

1.1.1.3

Warna primer dan sekunder

 

1.1.2

Prinsip rekaan

 

1.1.2.1

Harmoni warna, bentuk, rupa

1.1.2.2

Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual

dalam menghasilkan karya seni.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama

1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau

tempera

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan

kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

berpandukan bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5

5

20

karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan 5
 

STANDARD PEMBELAJARAN

 

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

 

Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada

 
 Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada    
 
 

pokok, bunga, awan, dinding, dan atap rumah.

Berdasarkan objek yang disebutkan, guru meminta murid

 

mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan.

Guru menunjukkan satu hasil karya yang

 

mengandungi gambar rumah, awan, dan pokok bunga.

 

Aplikasi Seni

 
Aplikasi Seni    
 

Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada

 

2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera,

warna air atau warna poster.

Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan

 
 

persamaan antara kedua-dua gambar itu.

Guru memberikan penerangan tentang media yang

 

digunakan dengan cara yang betul.

Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna

 

pada permukaan kertas lukisan.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru

berdasarkan langkah-langkah berikut.

Contoh lakaran murid
Contoh lakaran murid

Langkah 1

Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna

 

kepada murid.

Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan

 

beberapa batang pokok atau bunga.

Langkah 2

 

Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti

masing-masing dengan bimbingan guru.

Langkah 2    Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. 6 21

6

21

Langkah 2    Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti masing-masing dengan bimbingan guru. 6 21

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Apresiasi Seni

Contoh lakaran yang

Contoh lakaran yang

Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.

Murid memberi pendapat tentang karya rakan.

 Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.  Murid memberi pendapat tentang karya rakan. 22

22 7

 Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka.  Murid memberi pendapat tentang karya rakan. 22