Anda di halaman 1dari 10

http://syazalina83.blogspot.

com

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 1 Cemerlang

Hari / Tarikh Isnin / 8 Mac 2010

Masa 60 Minit (8.40 - 9.40 pagi)

Fokus Ekspresi: - tempo cepat dan lambat

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal


1. Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
2. Membuat gerakan mengikut muzik.

Standard Pembelajaran 1. Menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat.


2. Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan
bunyi.

Objektif Pengajaran Pada akhir pengajaran murid dapat:


1. Menyanyi Lagu Selamat Pagi mengikut tempo.
2. Menepuk detik lagu Selamat Pagi.

Pengalaman Sedia Ada Murid pernah menyanyi lagu kanak-kanak.

Bahan Bantu Mengajar CD 1 : Track 01 (Selamat pagi – vokal)


Track 02 (Selamat Pagi – instrumental)
CD 2 : Track 01 (Tanggal 31 – tempo cepat)
Track 02 (Pahlawan Ku – tempo lambat)
Kad ikon : askar dan orang tua

Penyerapan Nilai Berdisiplin – mengikut arahan

Kemahiran Berfikir Membezakan tempo cepat dan lambat.

EMK (Elemen Merentas Kreativiti


Kurikulum) Menyanyi dengan mengubah tempo secara kreatif

96
http://syazalina83.blogspot.com

Masa/ Isi Kandungan Aktiviti Strategi P&P/ABM/


Langkah Pengajaran & Pembelajaran Nilai

Set Induksi Tempo cepat 1. Guru mempamerkan gambar  Gambar askar


(5 minit) dan lambat askar.

2. Guru meminta murid menunjukkan


cara askar berkawad.
Murid berkawad seperti askar.
3. Guru mempamerkan gambar  Gambar orang
orang tua tua

4. Guru mempamerkan gambar


orang tua berjalan.
5. Guru meminta murid menunjukkan
orang tua berjalan.
6. Murid berjalan seperti orang tua.

7. Guru menyoal murid.  Kemahiran


Contoh: Berfikir :
Apakah perbezaan antara cara membanding
askar berkawad dengan orang tua beza
berjalan?
Andaian Jawapan : askar berka-
wad cepat. Orang tua berjalan
lambat.

Langkah Menepuk detik 1. Murid mendengar dan memberi  CD 1 Track 01


1 tumpuan kepada lagu Selamat
(10 minit) Pagi.

2. Murid mendengar dan menepuk  CD 1 Track 02


detik lagu Selamat Pagi dengan
bimbingan guru.
(Catatan : guru mempelbagaikan
aktiviti menepuk detik seperti
menepuk peha, bahu dan pipi).

Langkah 2 Menyanyi men- 1. Guru membimbing murid men-  CD 1 Track 01


(10 minit) gikut tempo yanyikan lagu Selamat Pagi.

2. Murid menyanyikan lagu Selamat  CD 1 Track 02


Pagi mengikut tempo.

97
http://syazalina83.blogspot.com

Masa/ Isi Kandungan Aktiviti Strategi P&P/ABM/


Langkah Pengajaran & Pembelajaran Nilai

Langkah Gerakan men- 1. Murid mendengar dan memberi  CD 2 Track 01


3 gikut tempo tumpuan kepada lagu Tanggal 31.
(10 minit)
2. Murid membuat gerakan cepat  CD 2 Track 01
dengan iringan lagu. Contoh: ber-
kawad.
(Catatan : guru mempelbagaikan
aktiviti gerakan cepat)
3. Murid mendengar dan memberi  CD 2 Track 02
tumpuan kepada lagu Pahlawan
Ku.
4. Murid membuat gerakan lambat  CD 2 Track 02
dengan iringan lagu. Contoh : ber-
jalan seperti orang tua.
(Catatan : guru mempelbagaikan
aktiviti gerakan lambat)

Langkah Menepuk detik 1. Guru mempamerkan kad ikon  Kad ikon askar.
4 mengikut askar.
(10 minit) tempo cepat
dan lambat

2. Guru membimbing murid untuk


menepuk detik mengikut tempo
cepat.
3. Murid menepuk detik mengikut
tempo cepat.
4. Guru mempamerkan kad ikon  Kad ikon orang
orang tua berjalan. tua berjalan

5. Guru membimbing murid menepuk


detik mengikut tempo lambat.

6. Murid menepuk detik mengikut


tempo lambat.
5. Murid menepuk detik berdasarkan
gambar ikon yang ditunjukkan
oleh guru.

98
http://syazalina83.blogspot.com

Masa/ Isi Kandungan Aktiviti Strategi P&P/ABM/


Langkah Pengajaran & Pembelajaran Nilai

Langkah 5 Bergerak men- 1. Guru membahagikan kelas


(10 minit) gikut tempo kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1
cepat dan lam- menepuk detik manakala kumpu-
bat lan 2 membuat gerakan.
2. Murid melakukan aktiviti menepuk
detik dan gerakan berdasarkan
gambar ikon yang dipamerkan
oleh guru.

Penutup Guru berbincang bersama murid


(5 minit) tentang perubahan tempo yang
dialami semasa menyanyi dan
membuat gerakan.

99
http://syazalina83.blogspot.com

CD 1
Warna Ton Track 03 : Mari Menyanyi (vokal)
Track 04 : Mari Menyanyi (instrumental)
Penerokaan suara manusia iaitu suara
bercakap, suara menyanyi, suara me-
CD 2
manggil dan suara berbisik Track 03 : Audio pic tinggi dan rendah
- intonasi Track 21 : Pic tinggi dan rendah
- pic tinggi dan rendah

1. Lampiran 1 Unit 2
2. Borang pentaksiran ms. 88
Pengalaman Muzikal 3. CD 2 Track 21
(pic tinggi dan rendah)
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo dan
berkumpulan.

1. Mendengar dan mengajuk warna ton


suara manusia seperti bercakap,
memanggil, berbisik dan menyanyi.

2. Menyanyi lagu Mari Menyanyi.


(CD 1 Track 03 dan 04)
1. Mendemonstrasi warna ton suara manusia
3. Mendengar dan mengajuk pic tinggi
dengan betul.
dan rendah.
2. Mengajuk pic dengan tepat.
(CD 2 Track 03)

4. Pentaksiran. Lampiran 1 Unit 2.

1. Menggunakan suara yang sesuai mengikut situasi.


Contoh semasa di pasar dan bilik darjah.
2. Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah berpandukan lagu
Mari Menyanyi.
3. Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi atau rendah secara kreatif.
4. Soal jawab tentang warna ton. Contoh soalan:
― Antara suara berbisik dengan suara memanggil, suara mana yang lebih
lembut?‖

6
http://syazalina83.blogspot.com

CD 1 Track 03

7
http://syazalina83.blogspot.com

CD 1 Track 04

8
http://syazalina83.blogspot.com

CD 1 Track 04

9
http://syazalina83.blogspot.com

Pentaksiran Unit 2
CD 2 Track 21 ( Pic tinggi dan rendah )

Arahan

1. Dengar DUA pic yang dibunyikan.


2. Bulatkan gambar untuk pic kedua yang didengar sama ada pic tinggi
atau pic rendah

pic rendah pic tinggi

68
BIL
NAMA

SKOR
Bergerak mengikut tempo

3
1

cepat dan lambat

Mengenal pasti pic tinggi

3
2

dan rendah

88
Memainkan perkusi

2
3

mengikut detik
UNIT
PENTAKSIRAN UNIT 1- 5

Mengenal pasti warna ton


2
4

suara manusia lelaki dan


perempuan

Mendengar dan mengenal


3
5

pasti dinamik kuat dan


lembut
13

JUMLAH SKOR
http://syazalina83.blogspot.com