Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

MINGGU 2
HARI Isnin
TARIKH 06 Januari 2020
TAHUN 6
MASA 11.00 pagi - 12.00 tengah hari
TEMA Istimewanya Keluargaku
TAJUK Kasih Insan Istimewa
STANDARD 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul
KANDUNGAN mengikut konteks.
STANDARD 5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan
PEMBELAJARAN penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul.
Di akhir pengajaran murid dapat :
OBJEKTIF
I. Menggunakan lima kata nama am dan lima penjodoh bilangan dengan betul.
1. Murid membaca dan meneliti gambar dan teks.
2. Murid berbincang melengkapkan cerita menggunakan kata nama am dan
penjodoh bilangan dalam kumpulan.
3. Murid bercerita dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan
AKTIVITI
yang betul.
4. Murid dipilih untuk membaca cerita yang dilengkapkan.
5. Murid merumuskan isi pelajaran tentang seronoknya keluarga Islah dengan
bimbingan guru.
Ilmu : Tatabahasa
KBT : KB – Menghubungkaitkan
PENGISIAN
KP – Verbal-linguitik
KURIKULUM
BCB – Bacaan Mekanis
I-think : Peta yang sesuai
NILAI Menghargai masa
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 3
BELAJAR

REFLEKSI

/ Panitia Bahasa Melayu / Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu / 2020