Anda di halaman 1dari 5

BADMINTON ANTARA RUMAH SUKAN

SK LONG PILLAH

1 PENGENALAN

Permainan Badminton adalah antara permainan yang amat diminati oleh kanak-kanak
Namun begitu, kekurangan kelengkapan dan kumudahan menjadi penghalang kepada
hasrat kanak-kanak ini. Justeru itu, pertandingan badminton ini diharap menjadi medan
untuk murid-murid SK Long Pillah menyerlahkan bakat dan potensi mereka di samping
dan mendedahkan murid dengan suasana pertandingan sebenar.

2 SYARAT PENYERTAAN:

1. Setiap Rumah Sukan dikehendaki mendaftar :


a. Lelaki - 2 perseorangan dan 1 bergu
b. Perempuan - 2 perseorangan dan 1 bergu
c. Campuran - 1 bergu

2. Seorang pemain tidak dibenarkan bermain dalam dua acara, iaitu perseorangan dan
bergu.
3. 7 perlawanan akan dipertandingkan mengikut susunan berikut:
a) Perseorangan Lelaki 1
b) Bergu Lelaki 1
c) Perseorangan Perempuan 1
d) Bergu Perempuan 1
e) Perseorangan Lelaki 2
f) Perseorangan Perempuan 2
g) Bergu Campuran

3 FORMAT PERTANDINGAN

Pertandingan ini dijalankan secara liga.


a) Menang mendapat 3 mata
b) Kalah mendapat 0 mata.
c) Jika terdapat 2 pasukan yang mengumpul jumlah mata yang sama, maka
penentuan kedudukan akan ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan
dalam sesuatu perlawanan. Jika masih sama , maka keputusan akan
ditentukan melalui bilangan kalah dalam sesuatu perlawanan.

4 CARA PENGIRAAN MATA

Format pungutan mata adalah mengikut sistem pengiraan pingpong dan mata penamat
adalah 15 mata. Pasukan yang memenangi 4 daripada 7 (atau lebih) permainan dalam satu-
satu perlawanan kumpulan dikira menang.

5 PENGADIL

Pengadil perlawanan akan dilantik daripada Staf dan Guru SK Long Pillah

6 PERATURAN PERTANDINGAN

Pertandingan ini akan dijalankan mengikut undang-undang yang telah dipersetujui dan
ditetapkan oleh pihak penganjur.

Undang-undang Permainan Badminton:


1. Pemilihan gelanggang dan servis akan ditentukan melalui lentingan duit syiling atau
lambungan bulu tangkis.
2. Servis melebihi pusat adalah batal.
3. Servis sambil berjalan dalah batal.
4. Servis dengan mengangkat kaki adalah dianggap batal juga.
5. servis di hadapan pemain ‘Short Servis’ atau memijakkan kaki di garisan adalah
batal.
6. Apabila hendak membuat servis, pastikan pihak lawan bersedia terlebih dahulu.
Jika tidak servis terpaksa dilakukan sekali lagi.
7. Apabila servis dilakukan dan bulu tangkis terkena atap atau palang bangunan
gelanggang maka ia dianggap batal.
8. Pemain hanya dibenar keluar gelanggang setelah mendapat kebenaran pengadil
pertandingan.
9. Pemain hanya dibenar keluar gelanggang untuk mengesat peluh dan sebagainya
apabila didapati perlu oleh pengadil.
10. Keputusan pengadil adalah muktamad.

LAMPIRAN 1
BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN BADMINTON
NAMA RUMAH SUKAN :
PENGURUS PASUKAN :
SENARAI PEMAIN:
PESERTA NAMA PESERTA KELAS
PERSEORANGAN LELAKI 1
PERSEORANGAN LELAKI 2
PERSEORANGAN PEREMPUAN 1
PERSEORANGAN PEREMPUAN 2
BERGU LELAKI
BERGU PEREMPUAN
BERGU CAMPURAN

SENARAI PENJAGA GARISAN


BIL NAMA KELAS
1
2

___________________________
TANDATANGAN PENGURUS PASUKAN

Sila isi dalam 2 salinan


 1 salinan Fail Rumah Sukan
 1 salinan Penolong Kanan KK

BORANG PENGIRAAN MATA BADMINTON

Rumah ..................... LAWAN Rumah ...................


Pengadil Perlawanan :
Penjaga Garisan : 1. 3.
2. 4.
NAMA RUMAH : NAMA RUMAH :
NAMA PEMAIN :1. NAMA PEMAIN :1.
2. 2.
SET 1 SET 2 SET 3 SET 1 SET 2 SET 3
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21

TANDATANGAN PENGADIL
:.......................
TARIKH :.......................