Anda di halaman 1dari 1

t ilcAil KATAE.

a
Ada berapa bahagiankah kata bantu?

(a) kata bantu ragam + kata bantu aspek


. harus sudah
.
asrck : :;il"rt"Hlo"n "
mesti telah
mesti akan
Azmin sedang hendak ke pejabat sewaktu
Ht kami tiba di rumahnya.
.l_:._! "
belum dapat
,
$t O Ct{t lteuron 1M) Sdn. Bhd. (554G90-H)