Anda di halaman 1dari 2

SKEMA JAWAPAN

BAHASA MELAYU TAHUN 5, 2019

MODUL 1 011

NO JENIS ITEM JAWAPAN


1 Kata Ganti Nama A
2 Kata Ganti Nama C
3 Imbuhan B
4 Imbuhan – Kata D
Bantu
5 Kata Ganda C
6 Kata Adjektif D
7 Golongan kata A
8 Kata Hubung A
9 Kata Adjektif D
10 Simpulan Bahasa A
11 Sinonim D
12 Ayat Yang Betul C
13 Ayat Tanya D
14 Jawapan C
15 Ayat Sama Maksud D
16 Petikan C
17 Petikan D
18 Petikan C
19 Petikan C
20 Petikan C

MODUL 1 011 B

NO JENIS ITEM
21 a) Kata Kerja [ menunggang, bertandang, menconteng ]
b) Penjodoh Bilangan [ urat, serawan ]
22 a) Ayat yang betul [ , √, √, , √ ]
b) Peribahasa [ Biar putih tulang jangan putih mata, bagaimana acuan begitu
kuihnya]
23 a. Pameran Keselamatan di Dewan Bestari SK Taman Perdana dianjurkan oleh
Tunas Kadet remaja sekolah.
b. Inspektor Hafiz akan memberi ceramah dalam pameran tersebut. @ ceramah
tersebut akan disampaikan oleh Inspektor Hafiz
c. Bergantung kepada jawapan murid
24 a. Mengganggu
b. Keadaan jalan raya di Kampung Permatang Durian pada musim hujang
adalah retak, berlubang serta berlopak.
c. Pihak bomba, pertugas kesihatan dan polis menghadapi kesukaran dalam
membantu penduduk Kampung Permatang Durian
d. Kebanyakan penduduk Kampung Permatang Durian berkerja dalam bidang
pertanian.
25 a. Harapan pemimpin-pemimpin negara adalah meneruskan perjuangan dan
bekerjasama antara satu sama lain.
b. √ ,
c. Maksud rangkap terakhir sajak adalah menjadi pemimpin yang
bertanggungjawab, sentiasa memajukan negara dalam memperkasakan
ekonomi dan sentiasa mengangkat negara ke tahap yang tertinggi.

MODUL 1 – 012

NO JENIS ITEM
A Bina Lima ayat – Cara Menjaga Kesihatan Diri
B Ulasan – Iklan Larian
C i. Surat Rasmi
ii. Memulakan Karangan