Anda di halaman 1dari 3

KOLEJ TEKNIKAL YAYASAN SABAH

PROJEK 1 (30%)

SESI 1 2019/2020

KOD KURSUS : DTU2013

NAMA KURSUS : PENULISAN ILMIAH

TARIKH EDAR :
TARIKH
:
DIHANTAR/TEMPOH
NAMA PENSYARAH : NORFADHILAH BINTI SALAMA @ SALAMAT

MAKLUMAT PENILAIAN TUGASAN:

ARAS TAKSONOMI C4, A3


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS (CLO) CLO 2 & CLO 3
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) PLO 2 & PLO 3
TOPIK/BAB 4-6

PENGABSAHAN SOALAN:

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

NAMA

PENYELARAS DEKAN HAL EHWAL


JAWATAN PENSYARAH
PROGRAM AKADEMIK
SOALAN:

Anda perlu membentuk sebuah kumpulan yang terdiri daripada tiga (3) orang ahli. Kumpulan
anda dikehendaki membuat salah satu kertas kerja berikut:
I. Rancangan perniagaan
II. Kertas kerja aktiviti

PANDUAN PELAJAR:

Kumpulan anda dikehendaki untuk menyediakan kertas kerja cadangan dan laporan akhir dan
kumpulan anda perlu untuk membentangkan hasil kerja pada 27 September 2019.
1. Tugasan yang disampaikan harus ditaip dengan menggunakan Times New Roman
bersaiz 12 point, langkau dua barisan (double spacing), dan perenggan yang
diseragamkan di kiri dan kanannya (justify) pada kertas A4 berwarna putih pada sebelah
muka kertas sahaja.
2. Format tugasan individu mestilah berasaskan format American Psychology Association
(APA).
3. Laporan tugasan yang lengkap, powerpoint dan handout hendaklah
diserahkan/dihantar pada hari pembentangan.
4. Pembahagian markah pembentangan adalah sebanyak 15% (Rujuk lampiran 1) dan
laporan 15%.

RUBRIK PEMARKAHAN:
KOLEJ TEKNIKAL YAYASAN SABAH

PROJEK 1 (30%)

SESI 1 2019/2020

KOD KURSUS : DTU 2013

NAMA KURSUS : PENULISAN ILMIAH

TARIKH EDAR :
TARIKH
DIHANTAR/TEMPO :
H
NAMA PENSYARAH : NORFADHILAH BINTI SALAMA @ SALAMAT

MAKLUMAT PELAJAR:

BI NAMA NO. MATRIK PROGRAM


L