Anda di halaman 1dari 12

ARAHAN :

Bentuk perkataan
yang berawalkan dan
berakhirkan huruf

I
yang diberi. perkataan
yang terbentuk hen-
daklah berdasarkan
panduannya.
Semak jawapan
dengan mengklik
p
panduan.
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang
BERAKHIRKAN “I”

1 sejenis roti
2 tabir
3 tunggu

I
4 taufan

BERAWALKAN “I”

5 sejenis permata
6 tambah
7 cantik
8 kenang