Anda di halaman 1dari 12

LINGKARAN

MOHAMED NAIM DAIPI

KLIK
ARAHAN :
Bentuk perkataan
yang berawalkan dan
berakhirkan huruf

N
yang diberi. perkataan
yang terbentuk hen-
daklah berdasarkan
panduannya.
Semak jawapan
dengan mengklik
p
panduan.
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat
BERAKHIRKAN “I”

1 hiba / sedih
2 asli / tidak palsu
3 jemu
4 pasar

N BERAWALKAN “I”

5 penanda kubur
6 belum padam
7 keadaan tenat
8 seiras dengan jahat