Anda di halaman 1dari 10

LAPORAN AMALI 5

1. Soalan:

Anda dikehendaki untuk menservis sistem air-cond di kenderaan. Perkara yang perlu
dilakukan adalah dengan menanggal, memeriksa, rombak rawat dan memasang semula
compressor air - cond

2. Pengenalan:

Compressor atau dikenali dalam bahasa melayu pemampat. Bekerja dengan menggunakan
belt untuk mendapatkan daya pusingan dari enjin. Terdapat beberapa jenis compressor.
Antaranya rotary dan piston. Selain itu, juga ada yang menggunakan jenis magnet dan ada
yang tidak menggunakan magnet, guna control valve. Seterusnya, compressor bertugas
memampatkan gas supaya tekanan dan suhu gas itu menjadi sangat tinggi dan bila suhu
tekanan telah tinggi, gas tadi dapat bertukar menjadi cecair di condenser. Waktu ini
berlakunya proses yang dipanggil kondensasi

3. Peralatan yang digunakan.

1) Set spana.

2) Rachet.

3) Set soket.

4. Keselamatan semasa menyelenggara.

1) Memakai pakaian keselamatan seperti safety boots, tidak memakai jam.

2) Berhati – hati mengeluarkan compressor air – cond.

3) Berhati – hati mengeluarkan gas air cond.

4) Menanggalkan fius bateri terlebih dahulu.

1
5. Langkah – langkah kerja.

a) Menanggal compressor dari kenderaan.

1) Letakkan kenderaan di tempat rata dan jek bahagian kanan depan kenderaan serta
letakkan sangga (stand). Seterusnya, letakkan kain dan jek pada bahagian oil sum
supaya tidak rosak.

2) Longgarkan nat pengikat pada minyak stereng menggunakan spanar T 10 dan


longgarkan nat mounting menggunakan rachet.

2
3) Longgarkan skru pada tensioner dan tanggalkan belting.

4) Longgarkan nat paip tekanan compressor dahulu menggunakan spanar 12. Pastikan
berhati – hati jika mengeluarkan gas ac kerana ia beracun dan tanggalkan fius
compressor.

5) Tanggalkan pada nat bahagian bawah dan atas compressor menggunakan spanar 12.

3
6) Selepas selesai, keluarkan compressor ac dengan berhati – hati.

b) Memeriksa compressor ac dari luaran.

1) Pusingkan pada magnetic clutch jika magnet berpusing ia rosak manakala kalau
magnet tidak berpusing ia keadaan baik.

4
c) Rombak rawat compressor ac.

1) Letakkan compressor ac pada meja ragum. Selain itu, tanggalkan nat pada bahagian
magnetic clutch menggunakan spanar T saiz 10. Seterusnya, tanggalkan clutch plate
menggunakan skru driver mata rata. Pastikan tanggalkan dengan baik – baik.

2) Seterusnya, pada bahagian pulley clutch tanggalkan snap ring menggunakan ring pliers.
Pastikan berhati – hati mengeluarkan snap ring untuk mengelakkan dari kecederaan.

5
3) Seterusnya, tanggalkan pulley clutch menggunakan peralatan yang sesuai supaya tidak
merosakkan pulley clutch.

4) Tanggalkan pula snap ring pada bahagian clutch coil menggunakan ring pliers dan
apabila sudah selesai keluarkan clutch coil itu. Seterusnya, tanggalkan fius pengikat
pada badan compressor ac.

6
5) Tanggalkan nat pada bahagian perumah depan compressor (front housing). Keluarkan
dengan perlahan – lahan serta keluarkan gasket sekali.

6) Akhir sekali, keluarkan bahagian bearing dengan berhati – hati.

d) Memasang compressor semula.

1) Masukkan bearing pada bahagian rear housing. Pastikan letakkan dengan baik – baik
supaya tidak hilang.
2) Masukkan semula bahagian front housing dan ketatkan front dengan rear housing serta
tukar gasket baharu jika sudah lama.

7
3) Masukkan clutch coil dan pasang semula snap ring serta ikat semula fius clutch coil
tersebut.
4) Masukkan pulley clutch semula dan pasangkan snap ring tersebut.
5) Masukkan clutch plate dan ketatkan semua nat skru tersebut.
6) Apabila sudah selesai, masukkan compressor ac pada kenderaan dan ketatkan nat pada
bahagian bawah serta atas.
7) Ketatkan paip tekanan compressor tersebut.
8) Pasang semula belting dan ketatkan tensioner.
9) Ketatkan semula nat mounting.
10) Ketatkan pengikat nat skru pada bahagian minyak stereng.
11) Keluarkan stand dan turunkan kenderaan menggunakan jek.
12) Akhir sekali, membuat pengujian pada kenderaan.

6. Gambar rajah.

8
7. Kesimpulan.

9
Kesimpulannya saya dapat memahami dan mempraktik semula kemahiran saya
pada amali kali ini iaitu merombak rawat atau menyelenggara compressor air – cond.
Saya juga dapat mengetahui proses atau operasi compressor air – cond ini serta saya
dapat mengutamakan dan mengamalkan keselamatan semasa mengeluar, merombak
dan memasang compressor air – cond tersebut.

10