Anda di halaman 1dari 57

CERAPAN MATAHARI

Sr ASRUL BIN ZAKARIA, MRISM


AKMAR BIN ALIAS
SITI ZALEHA BINTI IBRAHIM
Geomatic Division
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah

1
Pengenalan Kepada
Cerapan Matahari
Cerapan Matahari adalah satu kaedah pengukuran bagi menentukan
azimuth garisan secara astronomical, iaitu dengan melakukan tilikan
ke matahari. Tujuan cerapan matahari dilakukan adalah untuk
kawalan azimuth, seperti yang diperlukan bagi:-

 Pengesahan datum

 Penutupan Trabas (Trabas perlu juga ditutup pada setiap 25


stesen)

 Mendapatkan azimuth sempadan-sempadan bidang tanah.

 Menyelaraskan kerja-kerja ukur di antara lot2 tanah.

 Menyemak sudut-sudut dalam trabas-trabas ukur yang panjang.

 Menentukan kedudukan –kedudukan geodetik atau geografi di


atas bumi.
2
Pengenalan Kepada
Cerapan Matahari
Cerapan matahari boleh dilakukan
dengan dua kaedah, iaitu:

 Kaedah Sudut Tegak (Altitude)


 Kaedah Sudut Waktu

3
Pengenalan Kepada
Cerapan Matahari
Kaedah yang digunakan di Malaysia
adalah kaedah sudut tegak kerana
kawasan di Negara kita ini mempunyai
latitud (garis lintang) yang rendah
(bersamaan 3°).

4
Pengenalan Kepada
Cerapan Matahari
Butir-butir adalah seperti berikut:-

 Sudut ufuk di antara garis rujukan dan matahari.


 Sudut tegak matahari
 Bacaan Gelembung Ufuk
 Waktu dan tarikh cerapan
 Koordinat stesen cerapan dan stesen origin, dan
latitud stesen origin
 Almanak Bintang

5
Syarat-Syarat Cerapan
Matahari

Cerapan hendaklah dilakukan di sebelah pagi di antara


pukul 8 pagi hingga 10 pagi, di mana ketika itu
matahari sedang naik pada sudut tegak 14° hingga
30°. Pada ketika itu, peredaran atau pergerakan
matahari adalah perlahan, maka perubahan dalam
sudut adalah kecil.

6
Syarat-Syarat Cerapan
Matahari

Cerapan matahari juga boleh dilakukan di sebelah


petang semasa matahari hendak terbenam, ketika
sudut tegak berada pada sudut seperti yang telah
diterangkan tadi, Cuma pada waktu cerapan ini
hendaklah dicampurkan dengan 12 jam. Manakala
azimuth yang dihitung hendaklah ditolak dengan 360°,
bagi mendapat azimuth yang mengikut pusingan jam
dari Utara Benar.

7
Syarat-Syarat Cerapan
Matahari

 Cerapan matahari pada sudut tegak yang terlalu


rendah adalah tidak digalakkan untuk mengelakkan
selisih biasan (refraction)

 Cerapan matahari pada sudut tegak yang tinggi,


atau di tengahari, adalah tidak sesuai kerana
kesukaran mendongakkan teropong dan perubahan
dalam sudut adalah sangat ketara.

8
Syarat-Syarat Cerapan
Matahari

 Cerapan perlulah dicatatkan di dalam


borang-borang yang telah ditetapkan
oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan
Malaysia (JUPEM)

9
10
Syarat-Syarat Cerapan
Matahari

 Cerapan hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya

dalam dua set, di mana setiap set cerapan

mengandungi empat bacaan tilikan matahari (iaitu,

dua bacaan penyilang kiri dan dua bacaan penyilang

kanan).

11
Set 1

Set 2

12
Syarat-Syarat Cerapan
Matahari

 Perbezaan azimuth di antara set-set itu

hendaklah kurang daripada 10” untuk kelas

pertama.

13
Perbezaan azimuth di antara set-set itu
hendaklah kurang daripada 10”

Perbezaan azimuth di antara set-set


adalah 2” seperti di atas !
14
Syarat-Syarat Cerapan
Matahari

 Garisan ke titik rujukan hendaklah jangan


kurang daripada 40 meter.

15
40 meter

16
Syarat-Syarat Cerapan
Matahari
 Sela waktu di antara cerapan hendaklah
kecil dan sama

17
Prosedur Cerapan Matahari

18
Di penyilang kiri, setkan bearing rujukan pada alat
teodolit, dan halakan tepat pada stesen rujukan.
(Sekiranya, bearing asal tidak diketahui, maka
bearing anggapan juga boleh digunakan.

19
Kemudian, halakan teropong ke arah matahari. Pastikan teropong
dipasangkan dengan alat kanta gelap (sun glass). Awasi
pergerakan matahari pada garis rerambut dengan menggunakan
slow motion bagi pelit ufuk atas dan sudut tegak.

Apabila kedudukan bulatan kanan matahari berada tepat di atas


tangen garis tegak rerambut, dan garis ufuk rerambut membelahi
tengah bulatan matahari, catatkan sudut ufuk, sudut tegak, bacaan
pelit gelembung, dan waktu cerapan.

20
Kemudian, cerap pula kedudukan bulatan kiri matahari yang
berada di tangen garis rerambut seperti di atas. Ini dilakukan
dengan pergerakan skru-skru slow motion pelit ufuk atas dan
pelit tegak. Catatkan sudut ufuk, sudut tegak, bacaan pelit
gelembung dan waktu cerapan.

21
22
 Kemudian, longgarkan skru pelit atas, dan halakan teropong balik ke
stesen rujukan. Catatkan bearingnya di penyilang kanan.

 Ulangi keseluruhan cerapan di atas, bagi set cerapan kedua.

 Bagi cerapan matahari sebelah petang, syarat-syarat cerapan adalah


sama, cuma, waktu cerapan hendaklah dicampurkan dengan 12 Jam.
Manakala, azimuth yang dihitung hendaklah ditolak dengan 360°, bagi
mendapatkan azimuth mengikut pusingan jam dari Utara Benar.

23
Prosedur Pengiraan
Cerapan Matahari

24
1. Dapatkan purata sudut ufuk ke matahari dengan mencampurkan
keempat-empat bacaan, di mana bacaan pada penyilang kanan
ditambah atau ditolak 180°00’00”dan dibahagikan kepada 4. Ini
dilakukan untuk kedua-dua set cerapan (lihat borang cerapan
matahari)

Formula: (A+B+C+D) ÷ 4

96°19’00” + 95°45’40” + (275°46’55”-


180°00’00”) + (276°36’50” -180°00’00”)
---------------------------------------------------------
4
= 96° 07’ 06”

25
2. Dapatkan purata sudut ufuk ke Tanda Rujukan (T.R) dengan
mencampurkan kedua-dua bacaan di mana bacaan pada penyilang
kanan ditolak 180°00’00”dan dibahagikan kepada 2. Ini dilakukan
untuk kedua-dua set cerapan.

Formula: (G+H- 180°00’00”) ÷ 2

26
Contoh pengiraan:-

162°00’00” + (342°00’05 - 180°00’00”)


-----------------------------------------------
2

= 162° 00’ 03” (Purata ke TR)

27
Dapatkan purata tinjah atau purata sudut pugak dengan
mencampurkan keempat-empat cerapan dan dibahagikan
dengan 4. Bacaan sudut pugak hendaklah ditolak
90°00’00”manakala bacaan pada penyilang kanan ditolak
270°00’00”

Formula: [(90°-J) + (90°-K) + (L-270°) + (M-90°) ÷4

28
Contoh pengiraan:-

[(90°-74°56’20”) + (90°-74°52’15”) + (285°18’15”-270°) +


(285°21’20”-270°)]
-------------------------------------------------------------------------------
4

= 15° 12’ 45”

29
Dapatkan Biasan dan Bedalihat yang boleh didapati di dalam
borang Biasan dan Bedalihat.

Cara mendapatkan Biasan dan Bedalihat, dengan merujuk


kepada Purata Tinjah iaitu 15°12’45”, gunakan Borang Biasan
dan Bedalihat

30
Jadi untuk Biasan dan bedalihat bagi Purata
Tinjah iaitu 15°12’45” adalah 3’04”

31
Untuk mendapatkan tinjah dilaras, purata tinjah perlu
ditolakkan dengan Biasan dan Bedalihat matahari.
Formula: Purata Tinjah - Biasan dan Bedalihat

Pengiraan = 15° 12’ 45” - 3’ 04”

= 15° 09’ 41”

32
Dapatkan nilai purata waktu cerapan. Daripada waktu cerapan
yang diperolehi dapatkan purata waktu tersebut iaitu dengan
mencampurkan keempat-empat bacaan minit waktu yang
diperolehi dan dibahagikan 4.

Formula: Waktu cerapan = 1+2+3+4÷ 4

Cara pengiraan:-

8 j 28m + 8 j 29m + 8 j 29m + 8 j 31m


----------------------------------------------
4

= 8j 29m 15s
33
Kemudian dapatkan nilai purata waktu cerapan ditolakkan
dengan 8 jam iaitu perbezaan waktu di Malaysia dengan waktu
rujukan di Greenwich untuk mendapatkan waktu umum.

Waktu Umum = Purata Waktu – 8 jam

Cara pengiraan:-

8j 29m 15s - 8 jam = 0j 29m 15s UT

34
Koordinat U/S dan T/B boleh didapati dari jadual yang telah
disediakan. Setiap negeri mempunyai nilai koordinat originnya
yang tersendiri.

Contoh untuk negeri Pahang Koordinat Geografinya ialah


Latitud 3° 42’ 40”dan longitud 102° 26’ 10” manakala
koordinat gridnya ialah U= 0.000 dan T= 0.000 dalam unit
rantai dan ianya perlu ditukarkan kepada unit meter hendaklah
didarabkan dengan 0.201168.

35
Koordinat stesen U/S dan T/B hendaklah dikira untuk setiap
stesen cerapan melalui koordinat yang terdapat dalam pelan
akui.

Contoh Koordinat stesen = U 103554.684, T 34268.974

36
37
38
Garis Lintang Origin U, boleh didapati daripada jadual yang
telah disediakan dan setiap negeri mempunyai nilai garis
lintang origin masing-masing.

Contoh bagi Negeri Pahang di Gunung Senyum, nilai garis


lintangnya adalah U.Latitud 3° 42’ 39.50” @ 3° 42’ 40”.

39
40
41
42
43
44
Sudutiswa pada () jam U.T. U/S didapati daripada Buku Almanak
Bintang iaitu pada tarikh dan hari yang dilakukan cerapan pada
ruangan Deklinasi.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SEKIAN
TERIMA KASIH

57

Anda mungkin juga menyukai