PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

PELAN STRATEGIK

BIDANG/UNIT: PENDIDIKAN ISLAM
VISI MISI MENJADIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI 1: MEMASTIKAN KECEMERLANGAN MATEMATIK DARI TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6
MISI 2: BERUSAHA MENINGKATKAN KECEMERLANGAN MATEMATIK DI DALAM UPSR

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

INDIKATOR PRESTASI ATAU Faktor Kritikal Kejayaan CSF) OBJEKTIF STRATEGI

MISI 3: BERUSAHA MENCAPAI 100% LULUS DI DALAM MATEMATIK UPSR MISI 4: BERUSAHA MENINGKATKAN KUALITI DAN KUANTITI GURU DAN MURID MENGUASAI P & P DI DALAM MATEMATIK Pencapaian Pendidikan Islam boleh dipertingkatkan 1. Peratus lulus mata pelajaran Pendidikan Islam dalam PKSR mencapai 90% menjelang tahun 2011. 2. Keupayaan murid membaca dan menulis Jawi sehingga mencapai 70% menjelang tahun 2011. 3. Keupayaan murid membaca Al-Quran sehingga mencapai 80% dan menguasai tajwid sehingga 70% menjelang tahun 2011. % murid lulus Mata Pelajaran Pendidikan Islam dalam PKSR % murid lulus Khatam Al-Quran Program j-QAF meningkat. % murid lulus membaca dan menulis Jawi meningkat. Meningkatkan pencapaian Mata Pelajaran Pendidikan Islam kepada 30% dan lulus Minimum C 100% pada tahun 2009.
Meningkatkan kualiti pengajaran guru. meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Meningkatkan penglibatan dan penghayatan murid dalam aktiviti sokongan Pendidikan Islam.

BI L 1.

PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN ISLAM PELAN T/ TEMPOH KOS OUTPU INDIKAT TAKTIK JAWA MULA / / T OR AL B AKHIR SUMBE PRESTA R SI Program Semu Janu Oktob Murid % Semaian a GPI ari er program peningkat Wahyu dan j-QAF an

PELAN KONTIGE NSI / CATATAN Guru-Guru GPI dan GPI j-QAF

Penyelaras 1 hari GPI j-QAF 2. Celik Jawi Guru Besar GPK 1 Janu ari Oktob er RM150. . Panitia 1. Murid mengiku ti berbagai program yang dirancan g. Kenal pasti kimpulsn sasaran.1Perlantikan Penyelaras dan AJK program. 1. GPI jQAF 2.islam yang belum mengua sai AlQuran mengiku ti program yang dirancan g P&P guru berkualit i.1 Pemilihan peserta. Taklimat Program Semai Ketua 1 hari Semua GPI Wahyu. 00 Panitia P.Program j-QAf.2 Cadangan program & aktiviti 2. menguas ai asas bacaan Al-Quran % peningkat an pencapai an murid Meguasai membaca dan menulis Jawi Guru-Guru GPI dan GPI j-QAF PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KURIKULUM Matlamat 0 Keupayaan murid membaca Al-Quran mencapai sehingga 1 80% Strategi 0 Program Semai Wahyu 1 NAMA PROJEK/PROGRAM: PROGRAM SEMAI WAHYU OBJEKTIF OPERASI : Mendedahkan murid-murid Program j-QAF Tahun 1 hingga 4 yang masih lemah menguasai asas bacaan Al-Quran dengan program yang dijalankan oleh pihak sekolah dan seterusnya meningkatkan % pencapaian penguasaan Al-Quran. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1.

Perjumpaan untuk maklum Guru Besar 1 hari balas tentang status program 7 Cadangan pelan kontingensi 8 Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BIDANG KURIKULUM 2009 KURIKULUM Matlamat 0 Keupayaan murid membaca dan menulis jawi mencapai 1 sehingga 70% Strategi 0 Program Celik Jawi 1 NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: PROGRAM CELIK JAWI OBJEKTIF OPERASI : Supaya pencapaian dalam peratusan membaca dan menulis jawi meningkat kepada 70 % LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. 2 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Mata 1 hari GPI .4 Penentuan tarikh bermula Program.3 Anggaran perbelanjaan dan pemilihan bahan.45 GPI j-QAF seminggu GPI j-QAF pagi) 5..25 hingga 7. 1. Mesyuarat guru-guru Ketua 1 hari Semua GPI Pendidikan Islam Panitia 1.( 7. 3.1 Murid membaca secara GPI j-QAF setiap talaqi dan sesi Musyafahah(Mengikut guru) bimbingan 5.2 Pembahagian murid kepada guru Pembimbing.1 Penerangan tentang Program Celik Jawi 1. 1.2 Pelantikan Penyelaras Program. Penyediaan Kertas Kerja dan Setiausaha ‘ tentatif program 1 minggu 4. Pelaksanaan Aktiviti GPI 5 minit 5. 6.2.2 Guru Tasmik bacaan murid. Program dijalankan pada waktu GPI 3 kali Semua GPI laluan Iqra`.

Membuat analisis dan post mortem setiap ujian dan penyelesaian. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan Guru mata pelajaran Jawi Ketua Panitia 3 tahun 4. ‘ 1 hari GPI j-QAF (Pemulihan Jawi) GPI GPI j-QAF (Pemulihan Jawi) GPI GPI j-QAF (Pemulihan Jawi) GPI GPI j-QAF (Pemulihan Jawi) 5. Semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Jawi Perjumpaan untuk maklum balas tentang pencapaian selepas setiap peperiksaan bulanan dan penggal serta peperiksaan kendalian PPD/ Jabatan.Pelajaran 3. Ketua Panitia Setiausaha 1 Minggu 6 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful