Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Tarikh / Hari 13/01/2020 (Isnin)


Kelas 1 Rajin
Masa 14:30 – 15:30
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
Standard Kandungan 1.1 Kuantiti secara intuitif.
Standard Pembelajaran 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Banyak Dan Sedikit (Buku teks – Muka surat 1)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 1-2)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi


Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh 13/01/2020 (Isnin)


Kelas 1 Gigih
Masa 16:50 – 17:50
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
Standard Kandungan 1.1 Kuantiti secara intuitif.
Standard Pembelajaran 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
2. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Banyak Dan Sedikit (Buku teks – Muka surat 1)
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 6. Murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 1-2)
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi


Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

Tarikh 13/01/2020 (Isnin)


Tempat Dewan SKAS
Masa 17:50 – 18:20
Perkara Perhimpunan Rasmi
1. Nyanyian lagu Negaraku, lagu Selangor dan lagu sekolah
2. Ucapan guru bertugas
Aktiviti
3. Ceramah ringkas guru bertugas
4. Ucapan pentadbir
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Tarikh / Hari 14/01/2020 (Selasa)


Kelas 1 Gigih
Masa 14:30 – 15:30
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.1 Kuantiti secara intuitif
Standard Kandungan
1.2 Nilai Nombor.
2.1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Standard Pembelajaran
1.2.1 (iii) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
2. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Banyak Dan Sedikit (Buku teks – Muka surat 3)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan.
Aktiviti 3. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 3-5)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Kemahiran Abad Ke-21

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 14/01/2020 (Selasa)


Kelas 1 Tekun
Masa 16:50 – 17:50
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
Standard Kandungan 1.1 Kuantiti secara intuitif.
Standard Pembelajaran 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
3. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Banyak Dan Sedikit (Buku teks – Muka surat 1)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 1-2)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi


Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Tarikh 14/01/2020 (Selasa)


Kelas 1 Rajin
Masa 17.50 - 18.20
Aspek Kesedaran Tubuh Badan
Standard Kandungan 1.1, 2.1, 5.1
Standard Pembelajaran 1.1.1, 2.1.1, 5.1.1
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk dan imbangan.
Objektif Pembelajaran
2. Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
Kad huruf
BBM Kad perkataan
Kain penutup mata
Pemerhatian
Penilaian P&P

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Tarikh 15/01/2020 ( Rabu )


Masa 14.00 – 14.30
Kelas 1 Tekun
Aspek Kesedaran Fizikal
Tajuk Kesihatan Diri & Reproduktif
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1
Objektif Pembelajaran 1. Mengenali bahagian tubuh – kepala, badan, tangan, kaki dan genital.
1. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1).
2. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”.
3. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar
(Lampiran 2).
Aktiviti 4. Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh.
Contoh : Mana mata kamu?
Berapa mata kamu?
5. Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh.
Contoh: Mata untuk melihat.
6. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, 3, 4 dan 5.
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Lirik lagu, poster
Penilaian P&P Soalan lisan dan bertulis
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...

Tarikh / Hari 15/01/2020 (Rabu)


Kelas 1 Gigih
Masa 14:30 – 15:30
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.1 Kuantiti secara intuitif
Standard Kandungan
1.2 Nilai Nombor.
1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
i) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
Standard Pembelajaran
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
(ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran 2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
4. Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Kenali 1 Hingga 10 (Buku teks – Muka surat 5 - 6)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Aktiviti 3. Murid menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
4. Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
5. Murid memadankan kumpulan objek dengan nombor.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 6-8)
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Pengisian Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Tarikh / Hari 15/01/2020 (Rabu)


Kelas 1 Rajin
Masa 16:50 – 17:50
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.1 Kuantiti secara intuitif
Standard Kandungan
1.2 Nilai Nombor.
1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Standard Pembelajaran
1.2.1 (iii) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
2. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Aktiviti Banyak Dan Sedikit (Buku teks – Muka surat 4)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan.
3. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh 15/01/2020 (Rabu)


Kelas 1 Rajin
Masa 17.50 - 18.20
Aspek Kesedaran Tubuh Badan
Standard Kandungan 1.1, 2.1, 5.1
Standard Pembelajaran 1.1.1, 2.1.1, 5.1.1
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk dan imbangan.
Objektif Pembelajaran
2. Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
Kad huruf
BBM Kad perkataan
Kain penutup mata
Pemerhatian
Penilaian P&P

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Tarikh 16/01/2020 ( Khamis )


Masa 15.00 – 15.30
Kelas 1 Tekun
Aspek Kesedaran Fizikal
Tajuk Kesihatan Diri & Reproduktif
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1
Objektif Pembelajaran Mengenali bahagian tubuh – kepala, badan, tangan, kaki dan genital.
Aktiviti
1. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1).
2. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”.
3. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar
(Lampiran 2).
4. Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh.
Contoh : Mana mata kamu?
Berapa mata kamu?
5. Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh.
Contoh: Mata untuk melihat.
6. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, 3, 4 dan 5.
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Lirik lagu, poster
Penilaian P&P Soalan lisan dan bertulis
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...

Tarikh / Hari 16/01/2020 (Khamis)


Kelas 1 Tekun
Masa 16:50 – 17:50
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.1 Kuantiti secara intuitif
Standard Kandungan
1.2 Nilai Nombor.
3.1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
Standard Pembelajaran
1.2.1 (iii) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan
2. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Banyak Dan Sedikit (Buku teks – Muka surat 3)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kuantiti melalui perbandingan.
Aktiviti 3. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 3-5)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Tarikh 16/01/2020 (Khamis)


Kelas 1 Tekun
Masa 17.50 - 18.20
Aspek Kesedaran Tubuh Badan
Standard Kandungan 1.1, 2.1, 5.1
Standard Pembelajaran 1.1.1, 2.1.1, 5.1.1
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk dan imbangan.
Objektif Pembelajaran
2. Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
Kad huruf
BBM Kad perkataan
Kain penutup mata
Pemerhatian
Penilaian P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Tarikh / Hari 17/01/2020 (Jumaat)


Kelas 1 Tekun
Masa 14:30 – 15:30
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.1 Kuantiti secara intuitif
Standard Kandungan
1.2 Nilai Nombor.
1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
i) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
Standard Pembelajaran
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
(ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
5. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran 6. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
7. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
8. Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Aktiviti Kenali 1 Hingga 10 (Buku teks – Muka surat 5 - 6)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
3. Murid menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
4. Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
5. Murid memadankan kumpulan objek dengan nombor.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 6-8)
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Pengisian Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3

Tarikh / Hari 17/01/2020 (Jumaat)


Kelas 1 Tekun
Masa 14:30 – 15:30
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.1 Kuantiti secara intuitif
Standard Kandungan
1.2 Nilai Nombor.
1.2.1 Menamakan nombor hingga 100:
i) Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
ii) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
Standard Pembelajaran
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
(ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran 2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
4. Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Kenali 1 Hingga 10 (Buku teks – Muka surat 5 - 6)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Aktiviti 3. Murid menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
4. Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
5. Murid memadankan kumpulan objek dengan nombor.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 6-8)
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Pengisian Kurikulum Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh 17/01/2020 (Jumaat)


Kelas 1 Tekun
Masa 17.50 - 18.20
Aspek Kesedaran Tubuh Badan
Standard Kandungan 1.1, 2.1, 5.1
Standard Pembelajaran 1.1.1, 2.1.1, 5.1.1
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh dari segi bentuk dan imbangan.
Objektif Pembelajaran
2. Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
Kad huruf
BBM Kad perkataan
Kain penutup mata
Pemerhatian
Penilaian P&P

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................