Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6

Tarikh / Hari 3/02/2020 (Isnin)


Kelas 1 Usaha
Masa 14:30 – 15:30
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.2 Nilai Nombor
Standard Kandungan
1.3 Menulis Nombor
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Standard Pembelajaran (ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
 Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran  Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
 Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
 Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Tulis 0 hingga 10 (Buku teks – Muka surat 8-9)
 Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
 Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Aktiviti  Murid memadankan kumpulan objek dengan nombor.
 Murid menulis nombor dalam angka danperkataan.
 Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 15-20)
 Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi


Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 3/2/2020 (Isnin)


Kelas 3 Usaha
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6
Masa 15:50 – 16:50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus terdekat
(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada puluh dan ratus yang terdekat
Standard Pembelajaran
(ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran  Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada puluh dan ratus yang terdekat
 Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi
Pola nombor (Buku teks – Muka surat 13)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melakukan aktiviti simulasi yang melibatkan pelbagai pola nombor, sama ada disusun berulang
Aktiviti dalam tertib menaik atau menurun.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 8)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh 3/02/2020 (Isnin)


Tempat Dewan SKAS
Masa 17:50 – 18:20
Perkara Perhimpunan Rasmi
1. Nyanyian lagu Negaraku, lagu Selangor dan lagu sekolah
2. Ucapan guru bertugas
Aktiviti
3. Ceramah ringkas guru bertugas
4. Ucapan pentadbir

Tarikh / Hari 4/2/2020 (Selasa)


Kelas 1 Usaha
Masa 13:30 – 14:30
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6
Tajuk Nombor hingga 100
1.2 Nilai Nombor
Standard Kandungan
1.3 Menulis Nombor
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Standard Pembelajaran (ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran 2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
4. Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Uji Diri (Buku teks – Muka surat 10)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Aktiviti 3. Murid memadankan kumpulan objek dengan nombor.
4. Murid menulis nombor dalam angka danperkataan.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 21)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 4/02/2020 (Selasa)


Kelas 1 Gigih
Masa 15:50 – 16:50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.2 Nilai Nombor
Standard Kandungan
1.3 Menulis Nombor
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6
1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Standard Pembelajaran (ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
1.3.1 Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
 Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran  Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
 Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
 Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Tulis 0 hingga 10 (Buku teks – Muka surat 8-9)
 Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
 Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Aktiviti  Murid memadankan kumpulan objek dengan nombor.
 Murid menulis nombor dalam angka danperkataan.
 Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 15-20)
 Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi


Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh / Hari 4/2/2020 (Selasa)


Kelas 3 Rajin
Masa 15:50 – 16:50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus terdekat
(ii) Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada puluh dan ratus yang terdekat
Standard Pembelajaran
(ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran  Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada puluh dan ratus yang terdekat
 Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi
Pola nombor (Buku teks – Muka surat 13)
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
6. Murid melakukan aktiviti simulasi yang melibatkan pelbagai pola nombor, sama ada disusun berulang
Aktiviti dalam tertib menaik atau menurun.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 8)
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh / Hari 5/2/2020 (Rabu)


Kelas 1 Gigih
Masa 13:00 – 14.00
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
1.2 Nilai Nombor
Standard Kandungan
1.3 Menulis Nombor
Standard Pembelajaran 1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100:
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
(ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6
1.3.1 Menulis nombor dalam angka danperkataan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membandingkan kuantiti dua kumpulan objek.
Objektif Pembelajaran 2. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
3. Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
4. Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Uji Diri (Buku teks – Muka surat 10)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi.
Aktiviti 3. Murid memadankan kumpulan objek dengan nombor.
4. Murid menulis nombor dalam angka danperkataan.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 21)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 5/2/2020 (Rabu)


Kelas 3 Usaha
Masa 15:50 – 16.50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.6 Membundarkan sebarang nombor
(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.
Standard Pembelajaran (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka
kepada puluh, ratus dan ribu terdekat
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
 Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.
Objektif Pembelajaran
 Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka
kepada puluh, ratus dan ribu terdekat
Bundarkan nombor (Buku teks – Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 9)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 5/2/2020 (Rabu)


Kelas 3 Rajin
Masa 16:50 – 17.50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.6 Membundarkan sebarang nombor
(iii) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.
Standard Pembelajaran (iv) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka
kepada puluh, ratus dan ribu terdekat
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
 Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.
Objektif Pembelajaran
 Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka
kepada puluh, ratus dan ribu terdekat
Aktiviti Bundarkan nombor (Buku teks – Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 9)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 6/2/2020 (Khamis)


Kelas 1 Gigih
Masa 13:00 – 14.00
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
Standard Kandungan 1.2 Nilai Nombor
Standard Pembelajaran 1.2.1 Menamakan nombor hingga 100
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Menamakan nombor hingga 100
Cerdas Ria (Buku teks – Muka surat 11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid menamakan nombor hingga 100.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 6/2/2020 (Khamis)


Kelas 3 Usaha
Masa 14.30 – 15.30
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.7 Menganggar
(i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:
Standard Pembelajaran (a) menyatakan kuantiti,
(b) menggunakan perkataan “lebih daripada” dan ‘kurang daripada”.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah
Anggar bilangan objek (Buku teks – Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
Aktiviti 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 10)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
Refleksi akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

Tarikh / Hari 6/2/2020 (Khamis)


Kelas 3 Rajin
Masa 15.50 – 16.50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 10000
Standard Kandungan 1.7 Menganggar
(i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:
Standard Pembelajaran (a) menyatakan kuantiti,
(b) menggunakan perkataan “lebih daripada” dan ‘kurang daripada”.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
2. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah
Anggar bilangan objek (Buku teks – Muka surat 17)
1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.
Aktiviti 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 10)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
17.50 - 18.20
6 Khamis 1 Usaha Pendidikan Jasmani
30 minit

BIDANG KEMAHIRAN

UNIT 1: GERAK CERIA


TAJUK GERAK ISYARAT
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan
STANDARD
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan
KANDUNGAN
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti.
STANDARD
1.1.3, 1.1.4, 2.1.4, 5.3.1
PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF
1. Melakukan pergerakan mengikut arahan dan isyarat serta tempo dengan gaya mereka.
PEMBELAJARAN
2. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya melakukan pergerakan mengikut arahan dan isyarat serta tempo dengan gaya mereka.
1. Murid memanaskan badan dengan bimbingan guru.
2. Murid dibahagikan kepada beberapa beberapa kumpulan kecil untuk permainan ‘Pandu Keretapi’.
3. Murid digalakkan melakukan pergerakan mengikut arahan dan isyarat serta tempo dengan gaya
mereka. (KBAT)
AKTIVITI
4. Murid menggantikan alat perkusi dengan alat yang lain seperti baldi, tin atau botol air untuk
PDPC
memberikan isyarat atau tempo. (PAK – 21)
5. Murid membuat persembahan kumpulan mengikut pergerakan, isyarat, tempo dan irama mengikut
kreativiti masing-masing. (PAK – 21)
6. Murid menyejukkan badan.
AKTIVITI PAK-21 Games (Permainan) Presentations (Persembahan)- berkumpulan.
BBB/BBM BT m/s 4
EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Mengaplikasi Mengaplikasi

NILAI Kerjasama Kerajinan


TAHAP PENTAKSIRAN
2 Penglibatan dalam kelas.
PENGUASAAN (PBS) /PENILAIAN

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

Tarikh / Hari 7/2/2020 (Jumaat)


Kelas 1 Usaha
Masa 15:50 – 16.50
Matapelajaran Matematik
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Nombor hingga 100
Standard Kandungan 1.2 Nilai Nombor
Standard Pembelajaran 1.2.1 Menamakan nombor hingga 100
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
2. Menamakan nombor hingga 100
Cerdas Ria (Buku teks – Muka surat 11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid menamakan nombor hingga 100.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Pengisian Kurikulum
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Penyoalan dalam kelas
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Presentasi
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6
PdP ditunda kerana…………………………………………..............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
17.20 - 17.50
6 Jumaat 1 Usaha Pendidikan Kesihatan
30 minit

MODUL KESIHATAN FIZIKAL

UNIT 9: BERSIH DAN SELAMAT


TAJUK SAYA BERSIH

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif (i) Kebersihan Fizikal

1.1.3 Mengaplikasikan cara menjaga kebersihan fizikal, pakaian dan alatan keperluan diri
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.4 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan fizikal dan berkongsi alatan keperluan diri.

Pada akhir PdPC murid akan dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Mengaplikasikan cara menjaga kebersihan fizikal, pakaian dan alatan keperluan diri.
2. Menilai kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan fizikal dan berkongsi alatan keperluan diri.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyenaraikan kesan tidak menjaga kebersihan fizikal.
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu tentang kebersihan diri.
2. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.(PAK-21)
3. Guru memberi tajuk untuk setiap kumpulan:-
a) Mandi
b) Cuci tangan
c) Lap Badan
AKTIVITI
d) Sikat Rambut
PDPC
e) Gosok gigi
f) Potong kuku
4. Murid menyenaraikan kesan yg berlaku jika tidak melakukan aktiviti mengikut setiap tajuk diberi
untuk kumpulan masing-masing dalam bentuk peta minda. (PAK-21)
5. Murid membuat perbentangan kumpulan. (PAK-21)
6. Guru membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Mind Map (Peta Minda) Presentations (Persembahan)- berkumpulan.
BBB/BBM BT m/s 66
EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Menganalisis Memahami

NILAI Kerjasama Toleransi


PENTAKSIRAN
TAHAP PENGUASAAN (PBS) 4 Penglibatan dalam kelas.
/PENILAIAN

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
17.50 - 18.20
6 Jumaat 1 Usaha Pendidikan Jasmani
30 minit

BIDANG KEMAHIRAN

UNIT 1: GERAK CERIA


TAJUK GERAK ISYARAT
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan
STANDARD
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan
KANDUNGAN
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti.
STANDARD
1.1.3, 1.1.4, 2.1.4, 5.3.1
PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF
1. Melakukan pergerakan mengikut arahan dan isyarat serta tempo dengan gaya mereka.
PEMBELAJARAN
2. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya melakukan pergerakan mengikut arahan dan isyarat serta tempo dengan gaya mereka.
AKTIVITI 1. Murid memanaskan badan dengan bimbingan guru.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 6
2. Murid dibahagikan kepada beberapa beberapa kumpulan kecil untuk permainan ‘Pandu Keretapi’.
3. Murid digalakkan melakukan pergerakan mengikut arahan dan isyarat serta tempo dengan gaya
mereka. (KBAT)
4. Murid menggantikan alat perkusi dengan alat yang lain seperti baldi, tin atau botol air untuk
PDPC
memberikan isyarat atau tempo. (PAK – 21)
5. Murid membuat persembahan kumpulan mengikut pergerakan, isyarat, tempo dan irama mengikut
kreativiti masing-masing. (PAK – 21)
6. Murid menyejukkan badan.
AKTIVITI PAK-21 Games (Permainan) Presentations (Persembahan)- berkumpulan.
BBB/BBM BT m/s 4
EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Mengaplikasi Mengaplikasi

NILAI Kerjasama Kerajinan


TAHAP PENTAKSIRAN
2 Penglibatan dalam kelas.
PENGUASAAN (PBS) /PENILAIAN

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________