Anda di halaman 1dari 1

Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.

1. Ayat aktif : Kim Ho menggoreng ikan di dapur. 1. Ayat aktif : Kim Ho menggoreng ikan di dapur.
Ayat pasif : ____________________________________________________ Ayat pasif : ____________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________
2. Ayat aktif : Ibu menyiram pokok bunga di halaman rumah. 2. Ayat aktif : Ibu menyiram pokok bunga di halaman rumah.
Ayat pasif : ____________________________________________________ Ayat pasif : ____________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________
3. Ayat aktif : Doktor Fatimah sedang merawat pesakit itu di klinik. 3. Ayat aktif : Doktor Fatimah sedang merawat pesakit itu di klinik.
Ayat pasif : ____________________________________________________ Ayat pasif : ____________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________
4. Ayat aktif : Saya menggosok baju dan seluar dengan seterika. 4. Ayat aktif : Saya menggosok baju dan seluar dengan seterika.
Ayat pasif : ____________________________________________________ Ayat pasif : ____________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________

Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.
1. Ayat pasif :Bola itu ditendang oleh Kim Ho. 1. Ayat pasif :Bola itu ditendang oleh Kim Ho.
Ayat aktif : _____________________________________________________ Ayat aktif : _____________________________________________________
_____________________________________________________ _____________________________________________________
2. Ayat pasif :Ikan kolam itu dijala oleh ayah. 2. Ayat pasif :Ikan kolam itu dijala oleh ayah.
Ayat aktif : _____________________________________________________ Ayat aktif : _____________________________________________________
_____________________________________________________ _____________________________________________________
3. Ayat pasif :Khemah itu didirikan oleh mereka di tepi tasik. 3. Ayat pasif :Khemah itu didirikan oleh mereka di tepi tasik.
Ayat aktif : _____________________________________________________ Ayat aktif : _____________________________________________________
_____________________________________________________ _____________________________________________________