Anda di halaman 1dari 1

Nama : _________________________________

Kelas : _________________________________
Tarikh : ________________

A. Jawab semua soalan

1. Siapakah yang membuat lawatan ke Ekspo Pertanian ?


___________________________________________________________________
2. Bilakah Manjit dan Herina melawat Ekspo Pertanian ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Apakah tujuan Program Industri Asas Tani diperkenalkan ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Mengapakah Ekspo Pertanian diadakan ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Bagaimanakah Industri Asas Tani dapat meningkatkan pendapatan para petani. ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________