Anda di halaman 1dari 5

Silvia Heng Xuan Ee

KPLI-SR PSV 2010 (Ambilan Jun)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Tahun : 3 Harmoni

Tarikh : 11 Januari 2010

Masa : 10.00- 11.00 pagi

Bidang : Menggambar

Tajuk : Rama-rama

Aktiviti : Membuat gambar rama-rama dengan menggunakan

teknik gurisan krayon.

Objektif P&P : Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Eksplisit :

• Murid dapat menghasilkan gurisan


menggunakan krayon.

2. Implisit :

• Murid dapat meluahkan perasaan rasa cinta


akan alam sekitar melalui anyaman.

• Mengetahui cara membuat gurisan.

3. Estetika :

• murid dapat menghayati keindahan dan


menghargai alam sekitar.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat contoh gurisan.


Silvia Heng Xuan Ee
KPLI-SR PSV 2010 (Ambilan Jun)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Penerapan Nilai Murni : Memupuk sifat sabar, tekun, kasih sayang,

bekerjasama dan meningkatkan kreativiti murid.

Persediaan Murid :

1. Kertas lukisan

2. Krayon

3. Alatan untuk mengguris

4. pembaris

Persediaan Guru :

1. Penebuk lubang

2. Riben

3. Pisau / cutter

4. Radio

ABM : Contoh-contoh gurisan menggunakan krayon.

KBKK : Mengetahui kepelbagaian teknik dalam bidang

menggambar dan kepelbagaian kegunaan krayon

Penggabung jalinan

Kemahiran : Pendidikan Jasmani : melibatkan koordinasi mata dan moto

halus iaitu jari.


Silvia Heng Xuan Ee
KPLI-SR PSV 2010 (Ambilan Jun)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
: Bahasa Melayu : Guru menulis tajuk di papan hitam.
Perkara Tajuk & Aktiviti P&P Catatan/ ABM / Nilai
Silvia Heng Xuan Ee
Isi kandungan
KPLI-SR PSV 2010 (Ambilan Jun)
Induksi 1. Guru 1. Guru menulis perkataan Soalan yang diberikan :
( 5 minit)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
memperkenalkan GURISAN di papan hitam 1. Murid-murid sila
-
tajuk yang akan dan meminta murid baca tulisan yang
diajar. membacanya. ada pada papan
2. Perbincangan 2. Guru bertanya kepada hitam ini.
dan soal jawab. murid sama ada pernah 2. Tahukah kamu
membuat / melihat apakah itu
gurisan krayon. gurisan?
3. Guru menunjukkan 3. Murid-murid
contoh-contoh gurisan pernahkan kamu
krayon. membuat gurisan
menggunakan
krayon?
Perkembangan 1. Penerangan 1. Guru menerangkan • Menggunakan
(40 minit) maksud gurisan. kertas panduan
2. Guru menyuruh murid untuk aktiviti
membuat gambar rama- mengguris.
rama dengan
menggunakan teknik • KBKK –Kreatif
gurisan. 1. Menjana idea
3. Guru menunjukkan murid untuk
langkah-langkah penambahbaikan
membuat gurisan. hasil karya
masing-masing.

2. Pengagihan 4. Murid menyediakan


alatan. peralatan untuk membuat
gurisan.
3. Membuat aktiviti 5. Murid melakukan aktiviti
mengguris berpandukan
tunjuk ajar yang diberikan
oleh guru dan mengikut
langkah-langkah yang
betul yang telah
diterangkan.
6. Murid mewarnakan latar
Silvia Heng Xuan Ee
KPLI-SR PSV 2010 (Ambilan Jun)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-