Anda di halaman 1dari 1

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA

BIDANG TUGAS JAWATAN KUASA KERJA

BIL AJK BIDANG TUGAS


 Penasihat
YDP / Timbalan  mempengerusikan mesyuarat
1
YDP/ Naib YDP  memastikan program yang dirancang
dapat berjalan dengan lancar
 menyediakan memo mesyuarat / taklimat
Setiausaha dan  menyediakan minit mesyuarat
2 Penolong  menyediakan surat-menyurat berkaitan urusan pertubuhan dan jalinan luar
setiausaha  membuat rangkuman laporan program dari setiap penyelaras (pic)
 Memanggil ahli jawatan kuasa untuk bermesyuarat
 memaklum kpd setiausaha membuat memo mesyuarat / taklimat
Penyelaras program yang akan dilaksanakan
/ PIC  menentukan aturcara Majlis
3
 memastikan program yang dirancang dapat berjalan dengan lancar
 membentuk JK kecil masing
 merangka perancangan dalam takwim
 mengurus anggaran perbelanjaan untuk program
 membuat laporan kewangan
 mengurus dan merekod perbelanjaan organisasi
 Menerima dan menyimpan cek-cek dan wang tunai milik
4 Bendahari  Menyediakan laporan wang masuk dan keluar setiap kali mesyuarat
 Menandatangani cek-cek bersama YDP atau setiausaha atau kedua
duanya sekali
 Menyimpan semua resit-resit, baucar-baucar, buku rekod wang keluar
masuk dan lain-lain yang berkaitan denganpengurusan kewangan
 membentuk JK kecil wanita
 Merancang serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan
pembangunan kaum wanita 
5 Ketua Wanita  Memaklumkan kepada JK tentang masalah-masalah pembangunan diri
wanita
 Membantu jawatankuasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan jawatankuasa.
 membentuk JK kecil
 Merakamkan gambar dan video (mana yang sesuai) semua aktivit
pertandingan.
 Bekerjasama dengan Urus Setia dan jawatankuasa yang lain untuk
mendapatkan maklumat yang berkaitan.
6 Media
 Membuat rakaman gambar foto dan gambar video semasa aktiviti
 Mendokumentasikan majlis/aktiviti berkenaan dalam bentuk media cetak
dan elektronik untuk simpanan
 Mereka poster atau banner yang bersesuai dengan aktiviti yang akan
berlangsung
Doc:Mohd Faizer Bin Bahron