RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM TINGKATAN TIGA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTENGKU LELA SEGARA

MINGGU TARIKH

P

BIDANG TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ISI PEMBELAJARAN PENGHASILAN SENI VISUAL

AKTIVITI

ABM NILAI MURNI

KEMAHIRAN BELAJAR

1-2

1. ASAS SENI REKA

02-01-2011 Hingga 13-01-2011

ARAS 1 1.Menerangkan definisi asa seni reka (unsur, prinsip dan struktur ) 2.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 2. Mengenal pasti unsurunsur dalam asas seni reka. ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka. 2.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 3. Mendokumentasikan proses pembelajaran dengan menghasilkan carta/ buku skrap.

1.1 UNSUR SENI. 1.1.1 Garisan 1.1.2 Rupa 1.1.3 Bentuk 1.1.4 Ruang 1.1.5 Jalinan 1.1.6 Warna 1.2 PRINSIP REKAAN 1.2.1 Harmoni 1.2.2 Penegasan 1.2.3 Imbangan 1.2.4 Irama dan pergerakan 1.2.5 Kontra STRUKTUR REKAAN 1.3.1 struktur linear 1.3.2 struktur pancaran 1.3.3 struktur formal 1.3.4 struktur tidak formal

AKTIVITI 1

Penerangan unsur-unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan.
AKTIVITI 2

ABM Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster ILMU Moral Agama NILAI Kerjasama,Yakin , Berani

KBKK: Klasifikasi Banding beza Menjana idea TKP; - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis MASTERI: Pengayaan Pemulihan. KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada

Perbincangan maklumat yang telah diperolehi secara berkumpulan.
AKTIVITI 3

Mengumpul maklumat berkaitan asas seni reka.

1.3

1

3.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. Portfolio ( pilihan berfokus) Pelajar membuat lukisan secara ‘pointistik’ bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni. • UJIAN TOV PMR 2 . Pensil/pen/arang/ dakwat Lukisan Perspektif 1. Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik KBKK Membanding Membeza MASTERI: Pemulihan Pengayaan. . Lukisan dengan pelbagai media dan teknik. 2 dan 3 titik lenyap.1. a.Membanding beza jenis Teknik lukisan : komunikasi visual.Mengaplikasikan pangkah asas seni reka b.Berkomunikasi melalui penghasilan karya. dan buatan manusia dengan dakwat/arang AKTIVITI 2 ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media.LUKISAN ARAS 1 1.dan alam semulajadi. Apresiasi seni 2.titik titik ARAS 3 .3 SENI HALUS 1.garisan kontor .Mendokumentasikan proses pembelajaran 23-01-2011 Hingga 27-01-2011 c. jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan. Alat dan media: pensel pensel warna pen dakwat arang krayon berus pastel perisian kornputer AKTIVITI 1 Membuat kajian garisan. AKTIVITI 3 2. ARAS 2 1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus. 3.Garisan silang 1.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. 2. NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang TKP.3-4 16-01-2011 Hingga 20-01-2011 1. KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan lukisan persepktif tiga titik lenyap dengan menggunakan ruang dalam kelas sebagai rujukan.

2. Portfolio ( pilihan berfokus) cat air tempera cat poster pastel media campuran AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan.renjisan media campuran b. 2.basah atas kering .5-6 30-01-2011 Hingga 10-02-2011 1. 3 . Catan dengan pelbagai media dan teknik : Media seperti: Teknik: . AKTIVITI 4 NILAI Ketekunan.Mendokumentasikan proses pembelajaran a. Kebersihan.Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. Apresiasi seni c. ARAS 2 1. cahaya dan teknik.3.Membanding beza jenis komunikasi visual.Cat Poster .CATAN .Mengaplikasikan asas seni reka 2. ARAS 3 1.kering atas basah . 2. basah atas kering dan kering atas basah.Cat Minyak. 3. Catan pelbagai media sebagai perbandingan. AKTIVITI 2 ABM Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran.Catan cat air . AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus.kering atas kering . KBKK Pemikiran kreatif TKP. Ketelitian. Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona.basah atas basah .Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang.kering bertindih . ARAS 1 1. kinestetik Visual ruang Interpersonal KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster/warna buncho.Berkomunikasi melalui penghasilan karya.

3. dawai. mobail/ stabail Kad origami. kinestetik logik matematik Interpersonal KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada Pelajar menghasilkan arca mobail berdasarkan teknik origami.Membanding beza jenis komunikasi visual. 2. ARAS 2 1. b. gunting NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif KBKK Pemikiran kreatif Banding beza TKP. kertas origami dan dijadikan gantungan.Menjalankan aktiviti secara spontan & terancang. AKTIVITI 3 Teknik seperti: Pelajar membuat arca menggunakan kad tebal.7-8 13-02-2011 Hingga 24-02-2011 1.Arca Stabail .Berkomunikasi melalui penghasilan karya. kertas manila. Pisau .Arca Berfungsi .Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran.Memilih maklumat berkaitan bidang seni halus.Mendokumentasikan proses pembelajaran a. binaan.Arca Mobil . 3. 2. Portfolio ( pilillan berfokus) 4 . Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: Media seperti : plaster of Paris tanah liat sabun lilin polisterin kayu buluh rotan acuan luakan timbulan binaan mobail/bergerak asemblaj/stabil dinding gabungan AKTIVITI 1 Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya. tali/benang. Apresiasi Seni c. pisau.3 ARCA . ARAS 3 1.Mengaplikasikan asas seni reka 2. AKTIVITI 2 ABM Contoh Arca luakan.Arca Estatika ARAS 1 1.

tali.stensil .timbulan saring.Berkomunikasi melalui menggunakan pelbagai penghasilan karya.3.datar 1. . Apresiasi seni c. . Kertas.kolagrafi cetakan saring sutera serigrafi b.Menjalankan aktiviti . pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi.skuji dan stensil kertas.4 CETAKAN ARAS 1 1.lino 2. Kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal Membuat motif cetakan berasaskan muka taip.Cetakan lino. Jenis : 2. KBKK Pemikiran kreatif TKP. benang. bulu ayam dan lainlain. Portfolio ( pilihan berfokus) KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada 11-03-2011 Hingga 19-03-2011 • Cuti Pertengahan Penggal Pertama 5 .Cetakan sutera secara spontan &terancang.Membanding beza jenis komunikasi visual..potongan kertas . AKTIVITI 2 ABM Bahan buangan seperti benang. .Cetakan benam ARAS 2 . Blok. kulit kayu dan sebagainya. gam.Mengaplikasikan asas seni reka 2.potongan sayur . Cetakan dengan 1.Cetakan timbul. 3.turisan . .Memilih dan menggunakan maklumat dalam pembelajaran. AKTIVITI 3 Membuat cetakan sutera saring dua warna menggunakan tenik stensil kertas/profilem.benaman .Mendokumentasika n proses pembelajaran syelek lekar media campuran AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali. daun. . Teknik seperti : .9-10 27-02-2011 Hingga 10-03-2011 a.kad bod bergulung . daun.Cetakan stensil. dye. media dan teknik: . ARAS 3 1. NILAI Kebersihan/ Ketelitian Kreatif.Memilih maklumat berkaitan bidang Media seperti : seni halus.

1 ARAS 2 REKA Mengumpul dan mengelas BENTUK pelbagai jenis simbol dan GRAFIK. menghargai 2.mengumpul 3. ciri-cirinya. -Ketepatan/ -kebersihan AKTIVITI 3 -Kreatif 1. kemasan -Menghargai dan mengelas ILMU Agama 03-04-2011 Hingga 09-04-2011 • UJIAN OTI 1 PMR 6 . Menggunakan kaedah reka bentuk simbol STRATEGI P&P dalam menghasilkan -mengenal pasti simbol.4.11-12 20-03-2011 Hingga 31-03-2011 ARAS 1 1. idea utama. Jenis-jenis simbol:  Simbol sukan  Simbol amaran  Simbol maklumat Proses reka bentuk simbol :  Pemilihan jenis  Fungsi  Lakaran  Aplikasi asas seni reka dalam menghasilkan simbol. Menghasilkan dan -Membuat menamakan pelbagai jenis gambaran mental simbol. kinestetik logik matematik Interpersonal KMD: Membuat ramalan Proses inovasi KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada (a) SIMBOL ARAS 3 Menghasilkan simbol sukan.4 KOMUNIKASI Menjelaskan maksud dan jenis-jenis simbol. Ciri-ciri Simbol:  Ringkas/ tepat  Menepati mesej  Warna minima  Aplikasi asas seni reka AKTIVITI 1 ABM Penerangan maksud dan Alatan melukis jenis simbol. Alatan mewarna Contoh simbol AKTIVITI 2 KBKK Pemikiran kreatif TKP. VISUAL 1. Perbincangan maklumat NILAI yang telah diperolehi. .

singkatan.mengumpul dan mengelas ILMU -moral -matematik -bahasa KBKK Pemikiran kreatif TKP. huruf.  logo representatif AKTIVITI 2 ARAS 2  logo simbol Perbincangan proses 1. F1 dsb. Mengenal pasti rekaan logo dan ciri-ciri ciri-ciri logo.4 KOMUNIKASI VISUAL 1. Ciri-ciri Simbol:  Ringkas/ mudah  Identiti tepat  Keaslian keteguhan  Aplikasi asas seni reka ABM Contoh logologo huruf spt TV3. PEPSI. NILAI -kerjasama -kebebasan -kreatif STARTEGI P&P -mengaplikasikan konsep .14 10-04-2011 Hingga 14-04-2011 1. Mengelaskan  Pemilihan tema proses rekaan logo  Mengumpul AKTIVITI 3 huruf mengikut contoh logo Pelajar diminta turutan.  Lakaran ringkas menghasilkan satu reka  Aplikasi asas bentuk logo huruf yang ARAS 3 seni reka dalam bertemakan nama/ nama Menghasilkan logo menghasilkan logo. RTM. Proses reka bentuk logo : logo. 2.1 REKA BENTUK GRAFIK. jenis-jenis logo.4. (b) LOGO Jenis-jenis logo: AKTIVITI 1 ARAS 1 Penerangan maksud dan logo huruf Menjelaskan maksud dan  jenis-jenis logo. kinestetik logik matematik Interpersonal KMD: Membuat ramalan Proses inovasi KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada 7 .

Menghasilkan reka bentuk iklan yang menarik. -alatan mewarna -lembaran kerja AKTIVITI 2 -buku rujukan Mengumpul contoh -keratan akhbar AKTIVITI 3 KBKK Pemikiran kreatif TKP. NILAI -kerjasama -kebebasan -kreatif KMD: Membuat STARTEGI P&P ramalan -mengaplikasikan Proses inovasi konsep . VISUAL 1.4.1 ARAS 2 REKA Mengumpul dan BENTUK mengelaskan proses reka GRAFIK. kinestetik logik matematik Interpersonal bentuk iklan. -tajuk -cogan kata -ilustrasi -warna AKTIVITI 1 iklan. Fungsi Iklan:  Memberikan pengenalan barangan  Menyampaikan maklumat barangan Proses reka bentuk iklan :  Mengumpul maklumat.mengumpul dan KONSTRUK TIVISME mengelas Pengetahuan sedia ada ILMU -moral -matematik -bahasa 8 . ABM Penerangan maksud dan -alatan melukis fungsi iklan. (c) IKLAN ARAS 3 Menghasilkan reka bentuk iklan sabun basuh.15-16 17-04-2011 Hingga 30-04-2011 ARAS 1 1. 2. 1.4 KOMUNIKASI Menerangkan maksud dan fungsi iklan. Kemasan.

ARAS 1 1. KMD: Membuat STARTEGI P&P ramalan -mengaplikasikan Proses inovasi konsep KONSTRUK -menilai . Perbincangan proses reka bentuk pembungkusan.17-18 02-05-2011 Hingga 12-05-2011 pembungkusan (d) PEMBUNG tradisional dan moden. Mengaplikasikan pemahaman bagi menghasilkan reka bentuk pembungkusan. jenis dan fungsi pembungkusan.4 KOMUNIKASI Menjelaskan maksud.4. 2. Fungsi pembungkusan: Jenis-jenis:  Pembungkusan tradisional. KUSAN ARAS 3 Menghasilkan reka bentuk pembungkusan kotak minuman.  Pembungkusan moden.mengumpul dan TIVISME Pengetahuan mengelas sedia ada ILMU -moral -kemahiran hidup -bahasa 9 . jenis dan fungsi VISUAL pembungkusan.1 REKA ARAS 2 BENTUK Membanding beza GRAFIK. kinestetik logik matematik Interpersonal 1. 1. Mengumpul dan mengelaskan proses rekaan maklumat. Proses reka bentuk pembungkusan :  Mengumpul maklumat. AKTIVITI 3 AKTIVITI 2 ABM -alatan melukis -alatan mewarna -lembaran kerja -contoh pembungkusan NILAI -toleransi -kebebasan -kreatif KBKK Pemikiran kreatif TKP. -jenis pembungkusan -pengguna -ilustrasi -warna  Bentuk  Reka letak  Muka taip AKTIVITI 1 Penerangan maksud.

mengumpul dan mengelas -membuat inferens ILMU -moral -bahasa 22-05-2011 Hingga 26-05-2011 • UJIAN OTI 2 PMR (PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN) 27-05-2011 Hingga 11-06-2011 • Cuti Pertengahan Tahun 10 . -alatan mewarna -contoh tipografi KBKK Pemikiran kreatif TKP.4 kategorinya.19 15-05-2011 Hingga 19-05-2011 Definisi muka taip serta ARAS 1 1. Mengaplikasikan pemahaman bagi menghasilkan satu muka taip yang menggambarkan maksud perkataan. kinestetik logik matematik Interpersonal KMD: Membuat ramalan Proses inovasi KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada Mengumpul jenis-jenis NILAI muka taip dan mengelas -rasional ciri-cirinya. KOMUNIKASI Menerangkan maksud dan jenis muka taip.  Dekoratif AKTIVITI 1 ABM Penerangan maksud dan -alatan melukis jenis muka taip.4.1  Serif ARAS 2 REKA Mengelaskan jenis muka  Sans serif BENTUK taip serif / sans serif / GRAFIK. STARTEGI P&P -mengaplikasikan konsep . VISUAL Jenis-jenis : 1. -menghargai AKTIVITI 3 AKTIVITI 2 (e) MUKA TAIP ARAS 3 Menghasilkan muka taip yang boleh menggambarkan maksud perkataan tersebut.  Kursif kursif/ dekoratif .

KONSTRUK TIVISME Pengetahuan sedia ada - Proses: Melakar corak Menganing Menenun Ikat dan celup 2. bilah. bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf tenunan. kinestetik Naturalis Visual ruang Interpersonal ARAS 3 Bahan: 1.1 . bahan. Perbincangan prosesproses menghasilkan tenunan. Mengaplikasikan motif ragam hias songket dalam menghasilkan corak tenunan. benang emas.5. Kajian Mengumpul maklumat Alat: Kek Bilah Torak Rahak Peleting AKTIVITI 1 Penerangan dan soal jawab pelbagai jenis alat dan bahan untk menghasilkan tenunan.Mengumpul dan mengelas . teknik dan proses penghasilan tenunan.1.Ekonomi .Sejarah . Motif: Flora Fauna Geometri 1. Bahan – benang. 2. peleting.Geografi KBKK Kreatif Menjana idea TKP. bahan dan teknik. rahak.Membuat hipotesis . Contoh gambar kraf NILAI Penghargaan Kebersihan keselamatan STRATEGI P&P .Mereka ganti alat. AKTIVITI 3 AKTIVITI 2 ABM Kek.5 KRAF TRADISONAL 1.KRAF TENUNAN ARAS 1 Menghuraikan pelbagai jenis alat. torak.Menilai ILMU . Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tenunan dan dimensi baru. ARAS 2 Mengenal pasti pelbagai proses untuk menghasilkan tenunan. 11 . 3.Kekemasan kerja dan mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.Menghasilkan barangan Benang kraf tenunan dengan Benang emas menggunakan alat.

23-24 26-06-2011 Hingga 07-07-2011 1.Banding beza KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaikan masalah KONSTRUK TIVISME pengalaman sedia ada - Pemidang Sarang/blok Perbincangan proses menghasilkan batik. bahan dan teknik membatik. Alat – berus. serbuk soda NILAI Ketekunan/ Keselamatan Kreatif STRATEGI P&P . sarang Bahan – kain sutera atau kain kapas. dapur.5. teknik dan proses penghasilan batik. ARAS 2 Mengumpul pelbagai proses untuk menghasilkan batik lukis/blok. pewarna batik. lilin. pemidang. Bahan : Kain Rosin Minyak masak/lemak Lilin Pewarna Sodium kilat Serbuk soda Teknik: Batik lukis Batik blok Proses : Melakar Melilin Mewarna Mematikan warna Merebus Mencuci 12 . dapur Penerangan alat. rosin.mengumpul dan mengelas . AKTIVITI 3 1. bahan. sodium silikat. Contoh kraf batik tradisional dan dimensi baru.2 KRAF BATIK ARAS 1 Menyenarai pekbagai jenis alat. canting. ARAS 3 - AKTIVITI 1 Kajian Mengumpul maklumat Alat : Berus Canting. kemasan Menghasilkan corak batik menggunakan kaedah lukis/blok. AKTIVITI 2 ABM Contoh batik tradisional dan batik lukis. Mengaplikasikan teknik yang sesuai untuk menghasilkan batik lukis/blok 2.

PERKEMBAN GAN SENI VISUAL DI MALAYSIA 1.B. AKTIVITI 3 Membuat dokumentasi maklumat. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL TARIKH PENGGAL BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ISI PEMBELAJARAN AKTIVITI ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR 25-26 10-07-2011 Hingga 23-07-2011 1. - STRATEGI P&P membuat kesimpulan menilai 13 . AKTIVITI 2 ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan seperti: Hussein Anas Yeoh Jin Leng Ahmad Khalid Yusof Abdul Ghaffar Ibrahim NILAI hemah tinggi menghargai rasional KBKK pemikiran kritis BCB: Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada Mengumpul maklumat tentang tokoh. ARAS 2 AKTIVITI 1 - nilai estetik sosial Penerangan biodata tokoh-tokoh seni halus di Malaysia. ARAS 3 Menghasilkan folio tokoh-tokoh seni halus di Malaysia. nilai estetik dan sosial secara berkumpulan.1: SENI HALUS ARAS 1 Menjelaskan sejarah dan Kajian maklumat tokoh seni halus selepas sumbangan merdeka. Mengumpul maklumat tentang sumbangan.

AKTIVITI 2 Mengumpul maklumat tentang sumbangan. ARAS 1 Menerangkan sejarah dan tokoh kraf batik dan tenunan selepas merdeka. Apresiasi Batik. ARAS 2 Menyenarai perkara berkaitan perkembangan kraf batik dan tenunan tradisional dan pribumi dari aspek: a. tokoh c. nilai estetik dan sosial secara berkumpulan AKTIVITI 3 Menghasilkan folio tokoh-tokoh seni batik dan tenunan di Malaysia ABM Contoh Buku skrap tentang motif flora dan fauna serta koleksi gambar mengenai kraf tenunan dan batik. Kajian maklumat sumbangan nilai estetik sosial AKTIVITI 1 Penerangan biodata tokoh-tokoh kraf batik dan tenunan.pengenalan b.24-07-2011 Hingga 30-07-2011 27 – 31 31-07-2011 Hingga 25-08-2011 • UJIAN OTI 3 PMR (PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR) 1.2 KRAF TRADISIONAL Apresiasi Tenunan. NILAI Penghargaan Kreatif Kesungguhan KBKK pemikiran kritis BCB: Mencatat Membaca Menulis laporan KONSTRUKTIV ISME -pengalaman sedia ada 28-08-2011 Hingga 03-09-2011 • Cuti Pertengahan Penggal Kedua 14 . sumbangan ARAS 3 Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. Contah kraf tenunan dan batik.

33 ABM 11-09-2011 Hingga 15-09-2011 permainan tradisional. AKTIVITI 3 Membuat dokumentasi maklumat AKTIVITI 1 ABM Contoh Buku Skrap mengenai kraf Pribumi Buku-buku ilmiah mengenai sejarah dan masyarakat Pribumi. Rasional KBKK Pemikiran Kritis BCB Mencatat Membaca Menulis Laporan KONSTRUKTIV ISME Pengalaman sedia ada ARAS 2 Mengenal pasti dan mengumpul maklumat tentang pelbagai jenis alat permainan tradisional. Kajian maklumat: Jenis-jenis produk/ objek Fungsi Nilai estetik AKTIVITI 1 Penerangan pelbagai jenis produk/objek di Malaysia. 15 . AKTIVITI 3 Membuat dokumentasi maklumat Contoh Buku Skrap mengenai Alat Permainan masyarakat Pribumi Buku-buku ilmiah mengenai Alat Permainan masyarakat Pribumi NILAI Penghargaan. Cara bermain Nilai estetik Penerangan tentang pelbagai jenis alat permainan di Malaysia. kesungguhan KBKK Pemikiran kritis BCB Mencatat Membaca Menulis Laporan KONSTRUKTI VI SME Pengalaman sedia ada ARAS 2 Mengumpul dan mengenal pasti maklumat pelbagai jenis produk/ objek kelengkapan domestik ARAS 3 Menghasilkan folio pelbagai jenis peralatan domestik. NILAI Rajin Kreativiti. ARAS 3 Menghasilkan folio/carta pelbagai alat permainan tradisional. AKTIVITI 2 Mengumpul maklumat tentang cara bermain dan nilai estetik secara berkumpulan.32 KRAF PRIBUMI Peralatan Domestik 04-09-2011 Hinggga 08-09-2011 ARAS 1 Menerangkan jenis-jenis produk. Alat Permainan ARAS 1 Kajian maklumat Menyatakan pelbagai jenis alat Jenis-jenis alat permainan. AKTIVITI 2 Mengumpul maklumat tentang fungsi dan nilai estetik secara berkumpulan. Kreativiti.

AKTIVITI 2 Mengumpul maklumat tentang fungsi dan nilai estetik secara berkumpulan. AKTIVITI 3 Membuat dokumentasi maklumat ARAS 2 Mengenal pasti fungsi dan jenis-jenis hiasan diri. Kajian maklumat.34 Perhiasan Diri (Ornamen) 18-09-2011 Hingga 22-09-2011 ARAS 1 Menjelaskan pelbagai jenis hiasan diri. ARAS 3 Menghasilkan folio/carta pelbagai jenis hiasan diri. Jenis hiasan diri Fungsi Nilai estetik AKTIVITI 1 Penerangan tentang pelbagai jenis hiasan diri di Malaysia. ABM Contoh Buku Skrap Mengenai Perhiasan Diri masyarakat Pribumi Buku-buku ilmiah mengenai alat perhiasan diri masyarakat pribumi NILAI KBKK Pemikiran Kritis BCB Mencatat Membaca Menulis Laporan - Menghargai Sopan santun kebebasan 25-09-2011 Hingga 31-09-2011 02-10-2011 Hingga 13-10-2011 16-10-2011 Hingga 17-11-2011 18-11-2011 HINGGA 31-12-2011 • PERBINCANGAN DAN ULANGKAJI • PEPERIKSAAN AWAM PMR 2011 • PROGRAM PASCA PMR • Cuti Akhir Tahun 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful