Anda di halaman 1dari 18

CERPEN

MUNSY
I
SINOPSIS
 Cerpen ini mengisahkan hasrat ‘saya’, seorang anak muda,
untuk berhijrah ke kota dihalang oleh bondanya yang
bimbang anaknya itu akan terpengaruh oleh budaya-
budaya negatif di bandar. Pada bondanya, ‘saya’ masih
belum mantap bahasa ibunda dan jati dirinya. Menurut
bondanya lagi, warga kota sudah hilang nilai-nilai tradisi
seperti cinta akan agama, bahasa dan bangsa. Penjajah
telah berjaya menyemai sentimen perkauman dalam
kalangan rakyat sehingga pernah tercetusnya pertumpahan
darah akibat permusuhan antara kaum. Oleh itu, bonda
menasihatkan ‘saya’ agar memelihara agama, bahasa dan
negara supaya terus dihormati dan disegani. Sebagai
seorang warga yang bersifat patriotik, bonda memiliki
banyak buku lama yang berkaitan dengan bahasa,dan
sejarah. Buku-buku tersebut selalu ‘saya’ baca. Menurut
bonda, asas kegagahan bangsa Melayu terletak pada tiga
perkara, iaitu akidah Islam, bahasa Melayu dan kesetiaan
pada pemerintah yang adil.
Setelah ‘saya’ berasa mampu berjuang di kota barulah bonda
membenarkannya ke bandar untuk meneruskan kehidupan. Namun bonda
berpesan agar menjaga dua perkara iaitu agama dan bangsa. Bonda juga
mengirimkan sejumlah buku untuk kawan lamanya yang bernama Munsyi
melalui ‘saya’. Apabila tiba di bandar, ‘saya’ menyerahkan buku-buku
tersebut pada kawannya itu yang pada pengamatan ‘saya, Munsyi’
merupakan seorang yang sangat mencintai bangsa dan budayanya. Dia
tinggal di tanah rizab Melayu di sebuah perkampungan tradisi di pinggir
bandar. Di bandar, ‘saya’ melihat kaum mudanya telah hilang identiti dan
jati diri. Akibat sibuk bekerja, ‘saya’ tidak bertemu Munsyi. Suatu hari,
‘saya’ mendapat khabar bahawa perkampungan Munsyi akan dibangunkan
dengan pelbagai bangunan mewah dan hotel. Apabila ‘saya’ mencari
Munsyi di kampungnya, jentera-jentera berat sedang merobohkan rumah-
rumah di situ. ‘Saya’ sedih melihat buku-buku lama yang telah ‘saya’ bawa,
musnah apabila rumah Munsyi dirobohkan namun Munsyi tidak kelihatan di
mana-mana.
TEMA
 Semangat cinta akan bahasa, agama, bangsa
dan budaya yang tersemai dalam jiwa
sekumpulan warga negara.
PERSOALAN
 Persoalankeinginan anak muda berhijrah
ke bandar untuk membina kehidupan
Contoh:‘saya’ memohon keizinan ibunya untuk
berhijrah ke bandar bagi membina kehidupannya
seperti kebanyakan remaja yang lain.
 Persoalan
Kegigihan anak muda
mempelajari segala ilmu untuk meneruskan
kehidupannya
Contoh:‘Saya’ tekun belajar pelbagai ilmu yang
berkaitan dengan kehidupan sebelum berhijrah ke
bandar.
 Persoalan ketaatan seorang anak terhadap ibunya.
Contoh:‘Saya’ mentaati nasihat ibunya yang tidak
membenarkannya berhijrah ke bandar kerana pada
pendapat ibunya ‘saya’ masih belum cukup kuat jati
diri untuk tinggal di bandar.
 Persoalan kebimbangan seorang ibu terhadap
anaknya.
Contoh: Ibu keberatan untuk melepaskan ‘saya’ ke
bandar kerana bimbang ‘saya’ terpengaruh akan
budaya negatif yang terdapat pada remaja di
bandar.
LATAR MASA

Zaman
pemerintahan
penjajah

Zaman selepas
merdeka
LATAR TEMPAT

• Pada mulanya, bonda


tidak membenarkan • ‘Saya’ berhijrah ke • Munsyi tinggal di sebuah
‘saya’ meninggalkan kota untuk membina rumah yang terletak di
kampung untuk berhijrah kehidupan yang lebih sebuah perkampungan
ke kota sempurna. tradisi di pinggir kota.

Di sebuah
Di Kampung Di Kota perkampungan tradisi
di pinggir kota
LATAR MASYARAKAT
‘Saya’ dapati
masyarakat
remaja yang
‘Saya’ dan tinggal di bandar
bonda tinggal kebanyakannya
di kampung. telah hanyut oleh
keseronokan
Masyarakat
hidup.
Masyarakat remaja yang
kampung tinggal di
bandar.

Penduduk
Anak-anak Masyarakat yang kampung tradisi
bangsa pada Masyarakat yang mengamalkan mengadakan
demonstrasi untuk
zaman dahulu cekal dan berani demonstrasi
menunjukkan
cekal dan berani untuk
bantahan mereka
meneroka hutan menunjukkan
terhadap
untuk dijadikan bantahan
pencerobohan
bandar tanah milik
pelabuhan yang mereka oleh pihak
terkenal. berkuasa.
WATAK
DAN
PERWATAKAN
‘SAYA’
Seorang yang taat
• ‘Saya’ tidak membantah ketika ibunya melarang dia berhijrah ke bandar

Seorang yang amanah


• ‘Saya’ menyampaikan amanah bondanya iaitu buku-buku yang sepatutnya
diserahkan kepada Munsyi ketika ‘Saya’ pergi ke bandar
Seorang yang gemar membaca
• ‘Saya’ telah mengkaji teks Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah serta
membaca banyak buku lama milik ibunya
Seorang yang tidak putus asa
• ‘Saya’ meminta izin ibunya sekaili lagi apabila sudah lebih bersedia untuk
tinggal di kota walaupun hasratnya itu pernah ditolak oleh ibunya
BONDA

Seorang yang Seorang yang Seorang yang


pengetahuan bersifat patriotik amat memahami
luas • Bonda menasihati • Bonda
• Bonda bercerita ‘saya’ agar mengizinkan ‘saya’
kepada ‘saya’ memelihara berhijrah apabila
tentang sejarah agama, bahasa didapati anaknya
pahit tanah air. ibunda dan negara. itu sudah mantap
ilmu dan jati
dirinya.
MUNSYI

Seorang yang cinta akan budaya Seorang yang mengalu-alukan


Melayu tetamu

Kawan lama bonda

Munsyi berpakaian tradisi Melayu Munsyi tersenyum dan menjemput


yang lengkap dengan keris ketika ‘saya’ masuk ke rumahnya.
menyambut kedatangan ‘saya’.
Bonda
Partiotik

Anak-anak

Kegigihan
menasihati bangsa pada
‘saya’ agar zaman dahulu
sentiasa cekal dan berani
memelihara meneroka hutan
untuk dijadikan ‘Saya’

Amanah
bahasa ibunda ‘Saya’ tidak
Ketaatan

bandar menyampaikan
dan agama. membantah pelabuhan yang amanah bondanya
ketika ibunya terkenal. iaitu menyerahkan
melarang dia buku-buku kepada
Munsyi ketika
berhijrah ke ‘saya’ pergi ke
bandar. bandar.
PENGAJARAN

Kita
‘Saya’ tidak
hendaklah
membantah ketika
taat pada
ibunya melarang
perintah dan
dia berhijrah ke
larangan
bandar
ayah dan ibu

Kita Anak-anak bangsa


pada zaman dahulu
hendaklah cekal dan berani
gigih apabila meneroka hutan untuk
melakukan dijadikan bandar
sesuatu pelabuhan yang
pekerjaan terkenal
Kita hendaklah ‘Saya’ telah mengkaji
rajin membaca teks Sejarah Melayu
dan Hikayat Hang
untuk
Tuah serta membaca
meningkatkan banyak buku lama
pengetahuan milik ibunya

Kita tidak ‘Saya’ meminta izin


boleh mudah ibunya sekali lagi
apabila sudah lebih
putus asa bersedia untuk tinggal
apabila di kota walaupun
menemui hasratnya itu pernah
kegagalan ditolak oleh ibunya
SEKIAN
TERIMA KASIH