Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

2 Rabu 4 SAINS

TEMA: INKUARI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK: Kemahiran Proses Sains


STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri
PEMBELAJARAN sepunya.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri
PEMBELAJARAN
sepunya.
KRITERIA
Murid berjaya menyatakan ciri-ciri untuk mengelaskan objek-objek tersebut.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu. (PAK21)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Mengelaskan Objek’ secara berkumpulan. (PBD)
AKTIVITI PDPC
4. Murid menjawab soalan halaman 5 dalam kumpulan. (KBAT)
5. Murid menyalin semula soalan tersebut dalam buku latihan sains.
6. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)

Memerhati Mengelas /
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 5, alat dan bahan untuk aktiviti ria seperti halaman 5.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Kelestarian alam sekitar Berdisiplin

TP 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

2 Rabu 4 SAINS

TEMA: INKUARI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK: Kemahiran Proses Sains


STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan
PEMBELAJARAN pemerhatian, pengalaman lalu atau data.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan
PEMBELAJARAN
pemerhatian, pengalaman lalu atau data.
KRITERIA
Murid berjaya meramalkan kecerahan mentol.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu. (PAK21)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Kecerahan Mentol’ secara berkumpulan. (PBD)
AKTIVITI PDPC 4. Murid menjawab soalan-soalan halaman 5 dalam kumpulan. (KBAT)
5. Murid menyalin semula soalan tersebut dalam buku latihan sains.
6. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Recap Group (Mengulangi / mengingat semula)

Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal / Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
/
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
/
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 5, alat dan bahan untuk aktiviti ria seperti halaman 5.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Sains dan Teknologi Berdisiplin

TP 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai