Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

5 Rabu 4 SAINS

TEMA: INKUARI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK: Kemahiran Proses Sains


STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.
KANDUNGAN
1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan
STANDARD antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.
PEMBELAJARAN 1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan
mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
1. Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara
OBJEKTIF
pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.
PEMBELAJARAN
2. Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir
data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.
KRITERIA
Murid berjaya membuat hipotesis dan membuat eksperimen.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu mengenai KPS.
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang maksud membuat hipotesis dan mengeksperimen.
4. Murid membaca dan memahami situasi dalam buku teks halaman 15-19. (KBAT)
5. Murid membuat peta alir bagi menunjukkan langkah-langkah membuat eksperimen dan menguji
AKTIVITI PDPC hipotesis. (PAK21)
6. Murid merancang dan menjalankan eksperimen untuk menentukan pemboleh ubah yang
membolehan roket berada lebih lama diudara secara dalam kumpulan. (PBD)
7. Murid menyalin semula peta alir tersebut dalam buku latihan sains.
8. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 i-Think Map - Peta Alir

Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
/ /
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
/ /
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 15-20, alat dan bahan seperti halaman 20.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Kelestarian alam sekitar Berdisiplin

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Eksperimen


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

4 Khamis 4 SAINS

TEMA: INKUARI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK: Kemahiran Proses Sains


STANDARD
1.1 Kemahiran proses sains.
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.1- 1.1.12
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. memahami kemahiran proses sains.
KRITERIA
Murid berjaya menceritakan dan menjawab soalan yang diberi dengan betul.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu mengenai KPS.
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang kemahiran proses sains secara am. (Refleksi Minda)

AKTIVITI PDPC 4. Murid membuat Uji Minda halaman 22. (KBAT)


5. Murid menjawab semua soalan dalam buku latihan sains. (PBD)
6. Murid membuat perbincangan jawapan secara dalam kumpulan. (PAK21)
7. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Table Talkers (Perbincangan di meja)

Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 21-22
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menilai Nilai murni Bekerjasama

TP 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai