Anda di halaman 1dari 14

Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

KERTAS 1
Pengetahuan dan Kefahaman Sistem Bahasa

Kata Nama

1 Banyak makan __________ bererti banyak pengalaman hidup.

A hati C ubat
B gula D garam

2 Wanita yang disyaki menjadi ________ dalam sindiket pengedaran dadah itu telah
disoal siasat oleh pihak berkuasa.

A dalang C majikan
B pekerja D pengarah

3 Seandainya tiada aral melintang, bantal bermuzik ini akan kami pasarkan pada
minggu depan.

Pilih perkataan sinonim bagi aral.

A sekatan C tegahan
B bantahan D rintangan

4 Majlis perasmian Kursus Kepemimpinan Pengawas itu disempurnakan oleh Naib


Yang Dipertua PIBG.

Pilih perkataan antonim bagi perasmian.

A penutupan C penyudahan
B pembubaran D pengakhiran

5 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

I Baju bunga menjadi kegemaran penduduk di kepulauan Hawai.


II Bentuk bunga tayar kereta itu disusun secara melintang.
III Keayuannya menjadikan dia bunga dalam majlis itu.
IV Banyak bunga diperolehnya daripada simpanannya di bank.

A I dan II C II dan III


B III dan IV D I dan IV

1 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

Penjodoh Bilangan

6 Puan Hidayah mengambil se_________ bunga telur dari pahar lalu menghulurkannya
kepada tamu tersebut.

A kaki C jambak
B tangkai D kuntum

7 Datuk membeli se_______ dawai untuk membuat reban ayam serama.

A utas C gulung
B lembar D gelung

8 Soalan 8 berdasarkan gambar.

Se__________ rumah kedai musnah dijilat api dalam kebakaran semalam.

A buah C pintu
B deret D tingkat

9 Datuk saya sakit tenat, dia tidak berselera untuk makan walaupun se__________ nasi.

A suap C pinggan
B jemput D genggam

10 Pilih ayat-ayat yang betul

I Pak Hamid memikul seberkas kayu di bahunya untuk dibawa pulang.


II Tukang masak memasukkan secubit garam ke dalam kawah kari daging itu.
III Ayah membeli beberapa mata petai kerana amat mengemari ulaman itu.
IV Ibu membeli secekak sayur kangkung untuk masakan makan tengah hari nanti.

A I dan II C II dan III


B III dan IV D I dan IV

2 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

Kata Ganti Nama Diri

11 ‟Malam telah lewat. ___________ hendak ke mana?” tanya abang kepada gadis yang
duduk di sebelahnya.

A Puan B Anda
C Saudari D Saudara

12 “Sudilah kiranya _________ naik ke teratak _______ yang hina ini,” kata Pawang
Diraja kepada Sultan Iskandar.

A saudara … beta B tuanku ... patik


C baginda … patik D tuan hamba ... hamba

13 “Saya berharap agar ________ akan bermain dengan sungguh-sungguh untuk


memenangi kejohanan ini,” kata jurulatih itu kepada para pemainnya.

A anda B kamu
C kalian D engkau

Kata Kerja

14 Lembing itu __________ oleh Moorthy dengan sekuat-kuat tenaganya.

A direjam B dilontar
C dibaling D dilempar

15 Lidah adik melecur kerana _________ air teh yang panas.

A terhirup B terhisap
C tertelan D tersedut

16 Juruteknik itu berjaya ____________________ telefon bimbitnya untuk dijadikan


peranti cegah jenayah.

A menunjuk ajar B menukar ganti


C mengemas kini D mengubah suai

3 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580
17 Rakyat menyokong usaha kerajaan Malaysia untuk membangunkan semula bandar
Acheh.

Pilih perkataan berlawan bagi menyokong.

A melawan B membantah
C menyanggah D memberontak

18 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.


I Masalah itu sentiasa menghancurkan akal fikirannya.
II Perbuatannya itu telah menghancurkan kepercayaanku.
III Letupan itu telah menghancurkan beberapa buah bangunan.
IV Peristiwa yang menyedihkan itu telah menghancurkan perasaannya.

A I dan II B II dan III


C III dan IV D I dan IV

Kata Adjektif

19 Pelancong asing itu agak ___________ apabila terpaksa menggunakan tangan semasa
menikmati nasi dagang.

A resah B kalut
C kekok D runsing

20 Keindahan panorama desa itu tersorok apabila dilihat dari udara.

Pilih perkataan seerti bagi tersorok.

A tertutup B terhilang
C terlindung D tersembunyi

21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.


I Tulang budak itu ringan kerana dia rajin bekerja.
II Soalan dalam ujian itu ringan dan mudah diselesaikan.
III Hanya minuman ringan disajikan dalam majlis itu.
IV Komik ialah bahan bacaan ringan yang digemari oleh kanak-kanak.

A I dan II B III dan IV


C II dan III D I dan IV

4 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

Kata Penguat

22 Lukisan yang mahal itu ________ cantik _________ .

A sangat … sekali B teramat … sangat


C tersangat … sungguh D amat sungguh … sekali

23 Murid _____________ di sekolah itu ialah Nur Farahana.

A terpandai B terpandai sekali


C paling terpandai D paling pandai sekali

Kata Hubung

24 Saya tidak tahu sama ada mereka mahu pergi ke Perak _______ ke Terengganu.

A dan B lalu
C atau D serta

25 Petani itu menanam jagung _________ menunggu padi masak.

A lantas B sambil
C manakala D sementara

26 Guru itu menyatakan ___________ kebanyakan murid beliau amat rajin sekali.

A yang B semoga
C bahawa D malahan

Kata Bilangan

27 Kebakaran kecil itu mengakibatkan __________ penduduk kehilangan tempat tinggal


mereka.

A semua B ribuan
C jutaan D belasan

5 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580
28 Hanya ______________ pekerja yang mengadakan mogok lapar kerana membantah
isu potongan elaun sara hidup.

A segala B semua
C sebilangan D sebahagian

29 Sudah ____________ mereka memancing di sungai itu namun belum memperoleh


seekor ikan pun.

A berjam-jam B berhari-hari
C berminit-minit D berminggu-minggu

30 Pernyataan itu _______ benar sama sekali.

A tidak B bukan
C bahawa D malahan

Imbuhan

31 Kenangan bercuti di kota Istanbul sentiasa __________ dalam ingatan Puan Azizah.

A disemat B tersemat
C bersemat D menyemat

32 Encik Ramlan __________ ucapan beliau dengan serangkap pantun nasihat.

A diakhiri B berakhir
C mengakhir D mengakhiri

Kata Ganda

33 Pada malam tadi, adik menangkap sepuluh ekor _________________ .

A labi-labi B kupu-kupu
C rama-rama D angkut-angkut

34 Jenis_______________ di lembah itu sangat sesuai untuk tanaman padi.

A batu-batan B tanah-tanih
C kayu-kayan D bukit-bukau

6 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

Kata Majmuk

35 Pameran tulisan khat itu sedang diadakan di ___________ Hotel Seri Warisan.

A ruang jalan B ruang legar


C ruang besar D ruang lapang

36 Penganjur kem motivasi itu mengedarkan borang ________________untuk menilai


persembahan para penceramahnya.

A uji kaji B soal siasat


C kaji selidik D bedah siasat

Kata Sendi Nama

37 Surat arahan ini adalah _________ Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor.

A dari B untuk
C kepada D daripada

38 Doktor sedang merawat luka ___________ kaki adik akibat terjatuh basikal.

A di B ke
C pada D kepada

Ayat Sama Maksud

39 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

Wak Parjo menambat perahunya yang berisi buah nipah itu pada tiang jeti.

A Ditambat oleh Wak Parjo buah nipah yang berisi perahunya pada tiang jeti
itu.
B Perahunya yang berisi buah nipah itu ditambat oleh Wak Parjo pada tiang jeti.
C Pada tiang jeti, ditambat perahunya Wak Parjo yang berisi buah nipah itu.
D Jeti ditambatnya di tepi perahunya yang berisi buah nipah itu oleh Wak Parjo.

7 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580
40 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

Orang gila itu minta sedikit makanan daripada Bala.

A “Berikan kita sedikit makanan,” kata orang gila itu kepada Bala.
B “Berikan saya sedikit makanan,” kata Bala kepada orang gila itu.
C “Berikan dia sedikit makanan,” kata orang gila itu kepada Bala.
D “Berikan saya sedikit makanan,” kata orang gila itu kepada Bala.

Penanda Wacana

41 Hashim tidak dapat bermain kerana mengalami kecederaan. ____________, kamu


terpaksa menggantikan tempatnya sebagai ketua pasukan.

A Jadinya B Akhirnya
C Oleh sebab itu D Oleh kerana itu

42 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi pernyataan yang diberi.

Dalam perjalanan ke Taiping, kami telah singgah di Kuala Kangsar.

A Ke manakah kamu hendak pergi?


B Adakah kamu akan pergi ke Taiping?
C Bilakah kalian akan ke Kuala Kangsar?
D Kalian ke mana tadi sebelum pergi ke Taiping?

Pilih ayat yang betul.

A Yang menangis ini anak siapa?


B Kita akan melancong ke Vietnam atau China?
C Baik yang kaya atau miskin boleh datang ke majlis hari terbuka itu.
D Tindakan kerajaan dalam menangani isu pembuangan bayi dalam kalangan
remaja.
40 Pilih ayat yang betul.
I Ramai murid lulus dengan cemerlang.
II Unggas berterbangan di angkasa raya.
III Pasar tamu di Sabah telah kami kunjungi.
IV Bukti-bukti yang ada jelas menunjukkan dia bersalah.

A I dan II B II dan III


C III dan IV D I dan IV

8 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580
41 Pilih ayat yang betul.

I Kem tentera itu terletak di kawasan pendalaman.


II Pengarah akan mempengerusikan mesyuarat ini.
III Mahkota permaisuri itu bertatahkan permata zamrud.
IV Setiap peri laku kita perlulah berlandaskan pada undang-undang.

A I dan II B II dan III


C III dan IV D I dan IV

Latihan 1

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan
yang diberikan.
lauk-pauk kuih-muih makan minum
adik-beradik gilang-gemilang besar-besaran

Majlis Hari Keluarga 17 Bersaudara telah diadakan secara ________________.


_____________ dari seluruh negara semuanya hadir untuk mengeratkan tali
persaudaraan sesama mereka. Selain penganjuran pelbagai acara sukaneka,
makanan yang enak seperti ___________ dan __________ tradisional turut
disediakan pada sepanjang program tersebut.
[4 markah

Latihan 2
Tulis dialog yang sesuai bagi watak di
bawah.
Beta mahu semua
lanun yang
bermaharajalela
____________ di Selat Melaka
____________ dihapuskan
____________ dengan segera.
____________
____________
____________
____________
____________
____________
________

9 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

[2 markah]

Latihan 3
Garisi kata bantu yang terdapat dalam ayat di bawah.
1. Baginda akan berangkat ke Istana Negara pada petang esok.
2. Buku-buku ini perlu kamu hantar ke bilik guru.
3. Murid sedang menduduki ujian bulanan di kelas masing-masing.
4. Permohonan untuk mengadakan kem motivasi itu masih dalam pertimbangan.

[4 markah]
Latihan 4
Tulis ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan.
1. Hidayah dilahirkan di Taiping, Perak 15 tahun yang lalu.

[2 markah]

Latihan 5
Tulis jawapan yang sesuai bagi ayat tanya yang diberikan.
1. Adakah kamu pasti mereka dapat menyelesaikan tugasan itu dalam tempoh
masa yang ditetapkan?

[2 markah]
Latihan 6
Tukarkan ayat aktif berikut kepada ayat pasif.
1. Encik Azizi menghadiahi isterinya seutas rantai.

10 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

[2 markah]

Latihan 7
Tandakan ( √ ) pada ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

“Berhati-hatilah semasa berjalan di ruang tamu agar tidak tergelincir kerana


lantainya baru emak cuci,” kata Puan Zainita kepada Mira.

(i) Mira dingatkan oleh Puan Zainita supaya berhati-hati kerana


lantai ruang tamunya baru sahaja dicuci. ( )

( ii ) Puan Zainita mengingatkan Mira supaya berhati-hati semasa


berjalan di ruang tamu kerana lantai itu baru dicucinya. ( )

( iii ) Puan Zainita melarang Mira supaya berhati-hati semasa


berjalan di ruang tamu kerana lantai itu baru dicuci. ( )

Latihan 8

Semua murid dan guru bekerjasama sewaktu bergotong-royong di sekolah.


Peribahasa yang sesuai berdasarkan pernyataan dan gambar ialah

_____________________________________________________________
[1 markah]

11 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

Latihan 9

Berikan peribahasa yang sesuai berdasarkan pernyataan yang diberikan.

Kayyis dan adiknya, Laina selalu bertengkar kerana berselisih pendapat. Walau
bagaimanapun, mereka biasanya akan berbaik-baik semula kerana mereka
ialah pasangan adik-beradik.

[2 markah]

Soalan Pemahaman 1
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan yang berikutnya.
Aku dikenali sebagai penunjuk masa. Wajahku agak unik, mempunyai warna
yang bersepadu, dan berkulit kuning keemasan. Setelah seluruh komponen
tubuhku diperlengkap, aku dieksport ke Malaysia.
Setelah seminggu dipamerkan, aku dibeli oleh seorang wanita untuk
dihadiahkan kepada anaknya, Hidayah.
Sejak aku menjadi milik Hidayah, aku sungguh gembira kerana kami sentiasa
bersama. Aku akan dipakai ke mana-mana sahaja; ke sekolah, ke padang, atau
bersiar-siar. Sesungguhnya, ketahanan, kelasakan, ketepatan dan keterampilanku
amat menggembirakan hatinya.

(a) “aku” dalam cerita di atas ialah ___________________.


[1 markah]

(b) Mengapakah “aku” sungguh gembira?

12 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

[2 markah]

(c) Andaikan kamu ialah budak perempuan dalam cerita di atas.


Apakah yang akan kamu lakukan untuk membalas budi “aku”?

[3 markah]
Soalan Pemahaman 2

Baca puisi di bawah, kemudian jawab soalan yang berikutnya.

Setiap kali memancar cahaya


Sering kali bayanganmu menjelma
Dengan lenggok gaya mesra
Sehari suntuk mengajar segala.

Aku kini menuruti jejak murnimu


Menyusuri cabaran di ceruk desa
Lalu kusedari hakikat baktimu
Biarpun ganjaran secubit cuma.

Lembut santunmu menutur bicara


Mengajarku mengenal aksara
Membilang satu, dua, dan tiga
Memimpinku ke puncak jaya.

Menjelangnya 16 Mei ini


Kutitipkan rasa rindu diri
Menyambung warisan bakti suci
Meskipun dikau telah bersemadi.
(a) Penyajak kini ialah seorang___________________.

13 | Lihat sebelah
Latihan Kertas Pemahaman | Cikgu Mohd Shariff 017-4454580

[1 markah]

(b) Apakah perkataan lain yang sesuai untuk menggantikan perkataan ganjaran
dalam petikan?

[2 markah]

(c) Pada pendapat kamu, selain daripada mengajar apakah tugas seorang guru?

[3 markah]

14 | Lihat sebelah

Anda mungkin juga menyukai