Anda di halaman 1dari 1

BORANG A2

Guru Besar
SK ________________
__________________ Tarikh :
__________________

SURAT SETUJU TERIMA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

Saya ____________________________________________ No. KP : ______________________

Ibu / bapa / penjaga kepada murid yang bernama _____________________________________

(Kelas / Darjah : _______________________ ) dengan ini bersetuju / tidak bersetuju *

untuk membenarkan anak dibawah jagaan saya untuk menerima Rancangan Bantuan Makanan

Tambahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun persekolahan

_______.

Yang benar,

________________________________________
( )

(Tandatangan dan Nama Ibu / Bapa / Penjaga Murid)

*Potong yang mana tidak berkenaan

Anda mungkin juga menyukai