Anda di halaman 1dari 13

*Kunci Penutup Asm*

Subhana man lahul asmaul husna

Wa sifatul ulya

Subhanahu wa ta'ala, amma yaqulu dzoliman kabiraa

Shalallaahu 'alaa muhammad

@ Kunci Pemanggil Penjaga Asma nya =

1• ALLAH - 66 - ) ‫) ﻪﻠﻟﺍ‬

>> KAHYAALIN ( ‫) ﻛﻬﻴﺎﻝ‬

2• AR-ROHMAAN - 298 - ) ‫) ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ‬

>> ZARYAALIN ( ‫) ﺯﻝﺎﻳﺭ‬

3• AR-ROHIIM - 258 - ( ‫) ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬

>> 'AZMAYAA-IIL ( ‫) ﻋﺰﻣﻴﺎﺋﻴﻞ‬

4• AL-MALIK - 90 - ) ‫) ﺍﻟﻤﻠﻚ‬

>> FASHIILIN ( ‫) ﻓﺼﻴﻞ‬

5• AL-QUDDUUS - 170 - ) ‫) ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ‬

>> ANYAA-IIL ( ‫) ﺍﻧﻴﺎﺋﻴﻞ‬

6• AS-SALAAM - 131- ( ‫) ﺍﻟﺴﻼﻡ‬


>> DAR'AYAA-IIL ( ‫) ﺩﺭﻋﻴﺎﺋﻴﻞ‬

7• AL-MU'MIN - 136 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ‬

>> HAQYAA-IIL ( ‫) ﻫﻘﻴﺎﺋﻴﻞ‬

8• AL-MUHAYMIN - 145 - ( d‫) ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ‬

>> QOTHYAA-IIL ( ‫) ﻗﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

9• AL-'AZIIZ - 94 - ) ‫) ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‬

>> MANJAYAA-IIL ( ‫) ﻣﻨﺠﻴﺎﺋﻴﻞ‬

10• AL-JABBAAR - 206 - (‫) ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ‬

>> SHODIQYAA- IIL ( ‫) ﺻﺪﻗﻴﺎﺋﻴﻞ‬

11• AL-MUTAKABBIR - 662 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺮ‬

>> KHOTHYAA-IIL ( ‫) ﺧﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

12• AL-KHOOLIQ - 731 - ) ‫) ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ‬

>> HAQYAA-IIL ( ‫) ﺣﻘﻴﺎﺋﻴﻞ‬

13• AL-BAARI’ - 213 - ) ‫) ﺍﻟﺒﺎﺭﻯ‬

SALSAA-IIL ( ‫) ﺳﻠﺴﺎﺋﻴﻞ‬

14• AL-MUSHOWWIR - 336 - ( ‫) ﺍﻟﻤﺼﻮﺭ‬

>> HARQOOLIN ( ‫) ﻫﺮﻗﺎﻝ‬


15• AL-GHOFFAAR - 1.281 - ( ‫) ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ‬

>> JAR’AYAA- IIL ( ‫) ﺟﺮﻋﻴﺎﺋﻴﻞ‬

16• AL-QOHHAAR - 306 - ) ‫) ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ‬

>> WAHYAA-IIL ( ‫) ﻭﻫﻴﺎﺋﻴﻞ‬

17• AL-WAHHAAB - 14 - ) ‫) ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ‬

>> HAYTHOOLIN ( ‫) ﻫﻴﻄﺎﻝ‬

18• AR-ROZZAAQ - 308 - ) ‫) ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ‬

>> YAHWAA-IIL ( ‫) ﻳﻬﻮﺍﺋﻴﻞ‬

19• AL-FATTAAH - 489 - ) ‫) ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ‬

>> LAHYAA-IIL ( ‫) ﻟﺤﻴﺎﺋﻴﻞ‬

20• AL-‘ALIIM - 150 - ) ‫) ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ‬

>> LUTHFIYAA-IIL ( ‫) ﻟﻄﻔﻴﺎﺋﻴﻞ‬

21• AL-QOOBIDH - 903 - )‫) ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ‬

>> SARHIIL ( ‫) ﺳﺮﺣﻴﻞ‬

22• AL-BAASITH - 72 - ) ‫) ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ‬

>> BATHYAA-IIL ( ‫) ﺑﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬


23• AL-KHOOFIDH - 1481- ) ‫) ﺍﻟﺨﺎﻓﺾ‬

>> ‘AYKIYAA-IIL ( ‫) ﻋﻴﻜﻴﺎﺋﻴﻞ‬

24• AR-ROOFI’ - 351 - ) ‫) ﺍﻟﺮﺍﻓﻊ‬

>> MARQOYAA-IIL ( ‫) ﻣﺮﻗﻴﺎﺋﻴﻞ‬

25• AL-MU’IZZ - 117 - ) ‫) ﺍﻟﻤﻌﺰ‬

>> ROMTHOYAA-IIL ( ‫) ﺭﻣﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

26• AL-MUDZILL - 770 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺬﻝ‬

>> AHJAAFIIL ( ‫) ﺍﺣﺠﺎﻓﻴﻞ‬

27• AS-SAMII’ - 180 - ) ‫) ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ‬

>> QOTHYAA-IIL ( ‫) ﻗﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

28• AL-BASHIIR - 302 - ) ‫) ﺍﻟﺒﺼﻴﺮ‬

>> HARTHIYAA-IIL ( ‫) ﺣﺮﻃﻴﺎﺋﻴﻞ‬

29• AL-HAKAM - 68 - ) ‫) ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ‬

>> KHOTHYAA-IIL ( ‫) ﺧﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

30• AL-‘ADL - 104 - ( ‫) ﺍﻟﻌﺪﻝ‬

>> HAMYAA-IIL ( ‫) ﺣﻤﻴﺎﺋﻴﻞ‬

31• AL-LATHIIF - 129 - ) ‫) ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ‬


>> ‘ATHFAYAA-IIL ( ‫) ﻋﻄﻔﻴﺎﺋﻴﻞ‬

32• AL-KHOOBIIR - 812 - ) ‫) ﺍﻟﺨﺎﺑﻴﺮ‬

>> ‘AS’IYAA-IIL ( ‫) ﻋﺴﻌﻴﺎﺋﻴﻞ‬

33• AL-HALIIM - 88 - ) ‫) ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ‬

>> JAHTHIYAA-IIL ( ‫) ﺟﻬﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

34• AL-‘AZHIIM - 1.020 - ) ‫) ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ‬

>> HARFATHIYAA-IIL ( ‫) ﺣﺮﻓﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

35• AL-GHOFUUR - 1.286 - )‫) ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ‬

>> HAHYAA-IIL ( ‫) ﻫﻬﻴﺎﺋﻴﻞ‬

36• ASY-SYAKUR ( ‫ )ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ‬- ( 526 )

>> ‘ATHFAAYAA-IIL ( ‫) ﻋﻄﻔﻴﺎﺋﻴﻞ‬

37• AL-‘ALIYY - 110 - ) ‫) ﺍﻟﻌﻠﻲ‬

>> ‘ATHYAA-IIL ( ‫) ﻋﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

38• AL-KABIIR - 232 - )‫) ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‬

>> AF’IYAA-IIL ( ‫) ﺍﻓﻌﻴﺎﺋﻴﻞ‬

39• AL-HAFIIZH - 998 - )‫) ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ‬

>> HARYAA-IIL ( ‫) ﺣﺮﻳﺎﺋﻴﻞ‬


40• AL-MUQIIT - 550 - ) ‫) ﺍﻟﻤﻘﻴﺖ‬

>> QOTHYAA-IIL ( ‫) ﻗﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

41• AL-HASIIB - 80 - )‫) ﺍﻟﺤﺴﻴﺐ‬

>> MUTHYAA-IIL ( ‫) ﻣﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

42• AL-JALIIL - 73 - )‫) ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ‬

>> JAHTHIYAA-IIL ( ‫) ﺟﻬﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

43• AL-KARIIM - 270 - ) ‫) ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‬

>> MARKIYAIL ( ‫) ﻣﺮﻛﻴﺎﺋﻴﻞ‬

44• AR-ROQIIB - 312 - )‫) ﺍﻟﺮﻗﻴﺐ‬

>> SHOMSHOMAA-IIL ( ‫) ﺻﻤﺼﻤﺎﺋﻴﻞ‬

45• AL-MUJIIB - 55 - )‫) ﺍﻟﻤﺠﻴﺐ‬

>> HATHYAA-IIL ( ‫) ﻫﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

46• AL-WAASI’U - 137 - (‫)ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ‬

>> THOLHAA-IIL ( ‫) ﻃﻠﺤﺎﺋﻴﻞ‬

47• AL-HAKIIM - 76 - ( ‫) ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ‬

>> DARDAYAA-IIL ( ‫) ﺩﺭﺩﻳﺎﺋﻴﻞ‬


48• AL-WADUUD - 20 - ) ‫) ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ‬

>> HAYHAALIN ( ‫) ﻫﻴﻬﺎﻝ‬

49• AL-MAJIID - 57 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ‬

>> ROTHYAA-IIL ( ‫) ﺭﻃﻴﺎﺋﻴﻞ‬

50• AL-BAA’ITS - 573 - ) ‫) ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ‬

>> YAKHTHIYAA-IIL ( ‫) ﻳﺨﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

51• ASY-SYAHIID - 319 - ( ‫) ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ‬

>> NUURIYAA-IIL ( ‫) ﻧﻮﺭﻳﺎﺋﻴﻞ‬

52• AL-HAQQ - 108 - ( ‫) ﺍﻟﺤﻖ‬

>> SHORFAYAA-IIL ( ‫) ﺻﺮﻓﻴﺎﺋﻴﻞ‬

53• AL-WAKIIL - 66 - ) ‫) ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‬

>> KAHYAA-IIL ( ‫) ﻛﻬﻴﺎﺋﻴﻞ‬

54• AL-QOWIYYU - 116 - ) ‫) ﺍﻟﻘﻮﻱ‬

>> MUUTHIYAA-IIL ( ‫) ﻣﻮﻃﻴﺎﺋﻴﻞ‬

55• AL-MATIIN - 500 - ( ‫) ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ‬

>> QISHRIYAA-IIL (‫) ﻗﺼﺮﻳﺎﺋﻴﻞ‬

56• AL-WALIYY - 47 - ) ‫) ﺍﻟﻮﻟﻲ‬


>> KARYAA-IIL ( ‫) ﻛﺮﻳﺎﺋﻴﻞ‬

57• AL-HAMIID - 72 - ) ‫) ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ‬

>> BATHYAA-IIL ( ‫) ﺑﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

58• AL-MUHSHIY - 148 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺤﺼﻰ‬

>> QOHTHIYAA-IIL ( ‫) ﻗﺤﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

59• AL-MUBDI’ - 56 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺒﺪﻯ‬

>> KAHYAA-IIL ( ‫) ﻛﻬﻴﺎﺋﻴﻞ‬

60• AL-MU’IID - 124 - ) ‫) ﺍﻟﻤﻌﻴﺪ‬

>> KHOSHYAA-IIL ( ‫) ﺧﺼﻴﺎﺋﻴﻞ‬

61• AL-MUHYII - 68 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺤﻴﻰ‬

>> KARYAA-IIL ( ‫) ﻛﺮﻳﺎﺋﻴﻞ‬

62• AL-MUMIIT - 490 - ) ‫) ﺍﻟﻤﻤﻴﺖ‬

>> FAR’ATHIYAA-IIL ( ‫ﻓﺮﻋﻄﻴﺎ‬

‫) ﺋﻴﻞ‬

63• AL-HAYYU - 17 - ( ‫) ﺍﻟﺤﻲ‬

>> HAHTHIYAA-IIL ( ‫) ﺣﻬﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬


64• AL-QOYYUUM - 156 - ) ‫) ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ‬

>> JAHTHIYAA-IIL ( ‫) ﺟﻬﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

65• AL-WAAJID - 14 - ) ‫) ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ‬

>> HATHYAA-IIL ( ‫) ﻫﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

66• AL-MAAJID - 57 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺎﺟﺪ‬

>> ROQYAA-IIL ( ‫) ﺭﻗﻴﺎﺋﻴﻞ‬

67• AL-WAAHID - 19 - ) ‫) ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‬

>> LATHYAA-IIL ( ‫) ﻟﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

68• AL-AHAD - 13 - ) ‫) ﺍﻻﺣﺪ‬

>> HANYAA-IIL ( ‫) ﺣﻨﻴﺎﺋﻴﻞ‬

69• AL-FARD - 284 - ) ‫) ﺍﻟﻔﺮﺩ‬

>> JAHTHIYAA-IIL ( ‫) ﺟﻬﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

70• ASH-SHOMAD - 134 - ) ‫) ﺍﻟﺼﻤﺪ‬

>> NUURIYAA-IIL ( ‫) ﻧﻮﺭﻳﺎﺋﻴﻞ‬

71• AL-QOODIR - 305 - ) ‫) ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬

>> HAHTHIYAA-IIL ( ‫) ﻫﻬﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

72• AL-MUQTADIR - 744 - ) ‫) ﺍﻟﻤﻘﺘﺪﺭ‬


>> HAJFIYAA-IIL ( ‫) ﺣﺠﻔﻴﺎﺋﻴﻞ‬

73• AL-MUQODDIM - 184 - ) ‫) ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ‬

>> QO’YAA-IIL ( ‫) ﻗﻌﻴﺎﺋﻴﻞ‬

74• AL-MUAKHKHIR - 846 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ‬

>> JABROOJIIL ( ‫) ﺟﺒﺮﺍﺟﻴﻞ‬

75• AL-AWAAL - 37- ) ‫) ﺍﻻﻭﻝ‬

>> DARDAYAA-IIL ( ‫) ﺩﺭﺩﻳﺎﺋﻴﻞ‬

76• AL-AAKHIR - 801- ) ‫) ﺍﻻﺧﺮ‬

>> DAKHYAA-IIL ( ‫) ﺩﺧﻴﺎﺋﻴﻞ‬

77• AZH-ZHOOHIR - 1.106 - ) ‫) ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ‬

>> ‘AHYAA-IIL ( ‫) ﻋﻬﻴﺎﺋﻴﻞ‬

78• AL-BAATHIN - 62 - ) ‫) ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ‬

>> BATHYAA-IIL ( ‫) ﺑﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

79• AL-WAALIY - 46 - ) ‫) ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ‬

>> AHYAA-IIL ( ‫) ﺃﻫﻴﺎﺋﻴﻞ‬

80• AL-MUTA’AAL - 541 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻝ‬

>> MA’YAA-IIL ( ‫) ﻣﻌﻴﺎﺋﻴﻞ‬


81• AL-BARR - 202 - ) ‫) ﺍﻟﺒﺮ‬

>> FATYAA-IIL ( ‫) ﻓﺘﻴﺎﺋﻴﻞ‬

82• AT-TAWWAAB - 409 - ) ‫) ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ‬

>> MIIKHO-IIL ( ‫) ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ‬

83• AL-MUNTAQIM - 680 - )‫) ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻢ‬

>> ‘ANYAA-IIL ( ‫) ﻋﻨﻴﺎﺋﻴﻞ‬

84• AL-‘AFUWW - 156 - ) ‫) ﺍﻟﻌﻔﻮ‬

>> HADHYAA-IL ( ‫) ﻫﻀﻴﺎﺋﻴﻞ‬

85• AR-RO-UUF - 286 - ) ‫) ﺍﻟﺮﺅﻑ‬

>> JAHYAA-IIL ( ‫) ﺟﻬﻴﺎﺋﻴﻞ‬

86• MALIKUL MULK - 202 - ( ‫) ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻚ‬

>> RUUMYAA-IIL ( ‫) ﺭﻭﻣﻴﺎﺋﻴﻞ‬

87• DZUL JALAALI WAL IKROM - 1100 -

( ‫) ﺫﻭﺍﻟﺠﻼﻝ ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﻡ‬

>> RUUMYAA-IIL ( ‫) ﺭﻭﻣﻴﺎﺋﻴﻞ‬

88• AL-MUQSITH - 209 - ) ‫) ﺍﻟﻤﻘﺴﻂ‬

>> JALHIYAA-IIL ( ‫) ﺟﻠﻬﻴﺎﺋﻴﻞ‬


89• AL-JAAMI’ (‫ )ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ‬- ( 114 )

>> ROQYA-IIL ( ‫) ﺭﻗﻴﺎﺋﻴﻞ‬

90• AL-GHONIYY - 1.060 - ) ‫) ﺍﻟﻐﻨﻲ‬

>> ROMYAA-IIL ( ‫) ﺭﻣﻴﺎﺋﻴﻞ‬

91• AL-MUGHNIYY - 1100 - ) ‫) ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ‬

>> HAHYAA-IIL ( ‫) ﻫﻬﻴﺎﺋﻴﻞ‬

92• AL-MAANI’ - 161 - ) ‫) ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ‬

>> ROMYAA-IIL ( ‫) ﺭﻣﻴﺎﺋﻴﻞ‬

93• ADH-DHOORR - 1001 - )‫) ﺍﻟﻀﺎﺭ‬

>> SATHOO-IIL ( ‫) ﺳﻄﺎﺋﻴﻞ‬

94• AN-NAAFI’ - 201 - ) ‫) ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ‬

>> THOHTHIYAA-IIL ( ‫) ﻃﻬﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

95• AN-NUUR - 256 - ( ‫) ﺍﻟﻨﻮﺭ‬

>> HAHTHIYAA-IIL ( ‫) ﻫﻬﻄﻴﺎﺋﻴﻞ‬

96• AL-BAAQIY - 113 - ) ‫) ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‬

>> THOGHYAA-IIL ( ‫) ﻃﻐﻴﺎﺋﻴﻞ‬


97• AL-WAARITS - 707 - ) ‫) ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ‬

>> HADZYAA-IIL ( ‫) ﻫﺬﻳﺎﺋﻴﻞ‬

98• AR-ROSYIID - 514 - ) ‫) ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ‬

>> SAHYAA-IIL ( ‫) ﺳﻬﻴﺎﺋﻴﻞ‬

99• ASH-SHOBUUR - 298 - ( ‫) ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ‬

>> HAHYAA-IIL ( ‫) ﻫﻬﻴﺎﺋﻴﻞ‬

Keterangan :

* Asma

* jumlah dzikir

* nama khodam penjaga