Anda di halaman 1dari 2

PENGECAMAN CORAK

Maklumat penting tentang atur cara


a) Dokumentasi merupakan corak yang telah dicamkan
dalaman. Komen tentang tujuan dan fungsi
dilakukan oleh setiap bahagian/barisan
kod arahan.

b) Dokumentasi Maklumat teknikal tentang atur cara untu


luaran tujuan rujukan ,penyelenggaraan dan
(Dokumen penambahbaikan.
Pustaka).

c) Dokumentasi
luaran Maklumat tentang cara menggunakan ata
(Panduan melaksanakan arahan.
Pengguna).
PENISKALAAN Penentuan aspek-aspek penting terdiri daripada:

Penulisan komen untuk


a. Dokumentasi menerangkan fungsi setiap bahagian
dalaman. atau sesuatu baris kod arahan.

Maklumat yang diperlukan oleh


seorang pengatur cara:
 Tarikh.
 Nama pengatur cara.
b. Dokumentasi  Tujuan/kegunaan atur cara.
luaran  Keperluan sistem pengendalian.
(Dokumen  Keperluan perkakasan.
Pustaka).  Keperluan perisian.
 Algoritma (pseudokod dan atur
cara).
 Kod arahan [source code].

Maklumat yang diperlukan oleh


seorang pengguna seperti:
c. Dokumentasi  Nama dan tujuan atur cara.
luaran  Keperluan sistem
(Panduan pengendalian,perkakasan dan
Pengguna perisian.
 Cara penggunaan.