Anda di halaman 1dari 4

NAMA:....................................................... TINGKATAN...................

Jawab semua soalan

5. Apakah alat instrumen yang dimainkan


Persembahan berkumpulan, dalam tarian ngajat
mengikut muzik dan melibatkan A. Engkerumong
kemahiran gimnastik B. Gambus
Penyataan 1 C. Gendang
D. Gong
1. Penyataan 1 di atas merujuk
kepada kemahiran? Menegakkan badan dengan lebih
A. Gimnastik cepat daripada atlet pecut
B. Gimnastrada
C. Gerak edar Penyataan 2
D. Imbangan 6. Apakah fasa lakuan lari berpagar
berdasarkan penyataan 2 di atas?
2. Apakah maksud gerak edar dalam A. Fasa larian
persembahan gimnastrada? B. Fasa lonjakan
A. Pergerakan dari satu tempat ke C. Fasa melepasi pagar
tempat yang lain D. Fasa mendarat
B. Kebolehan untuk mengekalkan
keseimbangan 7. Berapakah langkah bagi atlet biasa
C. Pergerakan pusingan pada untuk sampai ke pagar pertama dari
paksi badan blok permulaan?
D. Aktiviti yang menghasilkan A. 6 langkah
anjakan badan yang cepat. B. 7 langkah
C. 8 langkah
D. 9 langkah

Rajah 1

3. Apakah jenis kemahiran gimnastik


dalam rajah 1 di atas? Rajah 2
A. Gulingan balak
B. Gulingan hadapan 8. Berdasarkan rajah 2 di atas. Apakah
C. Putaran roda lakuan yang akan membantu atlet
D. Imbangan tangan tersebut melepasi pagar dengan
pantas
4. Tarian ngajat merupakan tarian A. Memaksimumkan lompatan
yang dipelopori oleh etnik? melepasi pagar
A. Melanau B. Meminimumkan lompatan
B. Kadazan melepasi pagar
C. Iban C. Condongkan badan
D. Melayu D. Lentikkan badan

2
9. Berapakah pusingan trek bagi 15. Pilih kemahiran yang TIDAK
acara 400m lari berpagar lelaki 18 BENAR mengenai permainan
tahun ke bawah? dodgeball
A. 1 pusingan A. Membaling
B. 2 pusingan B. Mengelak
C. 3 pusingan C. Mengadang
D. 4 pusingan D. Menjaring

10. Bagaimanakah kedudukan telapak 16. Apakah kekuatan yang diperlukan


kaki semasa fasa melepasi pagar dalam kemahiran membaling dalam
(kaki hadapan ).? permainan dodgeball?
A. Rotasi A. Ketepatan dan kuasa
B. Supinasi B. Mengelak dan mengadang
C. Dorsifleksi C. Mengadang bola
D. Ekstensi D. Menangkap bola

11. Berapakah langkah yang di 17. Berapakah jumlah pemain


sarankan bagi atlet lompat kijang dodgeball termasuk pasukan lawan
berusia 15 tahun semasa fasa lari dalam satu masa?
landas? A. 6 pemain
A. 10-15 langkah B. 8 pemain
B. 15-20 langkah C. 12 pemain
C. 20-25 langkah D. 18 pemain
D. 25-30 langkah
18. Bahagian garisan yang dibolehkan
12. Pilih tiga jenis lonjakan yang tepat menyerang dalam permainan
dalam acara lompat kijang dodgeball adalah di bahagian____.
i. Hop A. Garisan serangan
ii. Step B. Garisan sisi
iii. Jump C. Garisan belakang
iv. Landing D. Garisan tengah
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
19. Bagaimanakah situasi mengadang
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV yang betul dalam permainan
dodgeball?
13. Bagaimanakah bentuk ritma kaki A. Mengadang lawan
dalam acara lompat kijang? B. Adangan dengan bola
A. Kanan-kiri-kanan C. Mengambil bola lantun
B. Kanan-kanan-kiri D. Adangan selepas bola lantun
C. Kiri-kanan-kiri menggunakan anggota badan
D. Kiri-kanan-kiri-kanan
20. Apakah jenis bola yang sesuai
14. Apakah tujuan tangan diayun untuk permainan dodgeball?
keatas semasa fasa melompat A. Bola jaring
dalam acara lompat kijang? B. Bola lisut
A. Mengurangkan risiko C. Bola foam
kecederaan D. Bola tampar
B. Membantu menaikkan badan
C. Meningkatkan kelajuan
D. Mendarat dua belah kaki
3
21. Bagaimanakah permainan aci sep 26. Keputusan denyutan nadi ujian naik
dimainkan? turun bangku Murid A ialah 150
A. Penyerang perlu menyentuh dsm (denyutan satu minit). Apakah
pemain yang dikejar tahap kecergasan murid tersebut?
B. Pemain “cup” yang dikejar akan A. Kecergasan sangat tinggi
terkeluar sekiranya di sentuh B. Kecergasan tinggi
C. Penyerang tidak boleh bertukar C. Cergas
ganti D. Tidak cergas
D. Jumlah penyerang perlu
melebihi pemain yang di kejar 27. Apakah aktiviti yang boleh
ditingkatkan sekiranya keputusan
22. Apakah kecergasan yang diperoleh ujian segak bagi jangkauan
melalui aktiviti permainan melunjur berada pada tahap
tradisional aci sep? rendah?
A. Kecergasan otot A. Joging (aerobic)
B. Kecergasan aerobik B. Tekan tubi (push up)
C. Kelenturan C. Kelenturan (flexibility)
D. Kecergasan otak D. Bangkit tubi (sit up)

23. Berapakah BMI (Body Mass Index) 28. Antara punca kemarahan
bagi Murid A sekiranya berat 50kg seseorang remaja ialah
dan tinggi beliau adalah 150cm? i. Kecaman rakan
A. 20 ii. Terkilan
B. 21 iii. Ketagihan gajet
C. 22 iv. Pengalaman
D. 23 A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
24. Apakah tujuan ujian komposisi D. II, III dan IV
badan bagi lipatan kulit
dilaksanakan? 29. Antara implikasi kemarahan
A. Mengenalpasti obesiti terhadap kesihatan diri ialah
B. Mengenalpasti lebihan lemak A. Berpeluh
C. Mengetahui BMI diri B. Menggigil
C. Otot tegang
D. Mengetahui ukuran lilitan
D. insomnia
pinggang yang ideal
30. Apakah tindakan awal sekiranya
25. Apakah tindakan secara fizikal tahap kemarahan anda semakin
sekiranya ujian lipatan kulit meningkat?
menunjukkan anda berada pada A. Berhenti melakukan sebarang
kategori lebih lemak? aktiviti
A. Mengurangkan pemakanan B. Berfikir sebelum bercakap
protein C. Mendapatkan bantuan pakar
B. Melaksanakan senaman tiga D. Membalas kemarahan
kali seminggu
C. Motivasi diri untuk kuruskan
badan
D. Membuat pemeriksaan
kesihatan

4
31. Apakah maksud sumbang 35. Apakah perumpamaan yang sesuai
mahram? bagi tindakan sumbang mahram
A. Batas antara lelaki dan ini?
perempuan A. “Seperti api dalam sekam”
B. Perlakuan zina yang berlaku B. “seperti ayam mematuk
anaknya”
dalam keluarga terdekat
C. “Haruan makan anak”
C. Perbuatan berkhalwat D. “seperti anak ayam kehilangan
D. Perbuatan sumbang ibunya”

32. Pilih lakuan sumbang mahram 36. Berikut merupakan agensi kerajaan
secara fizikal yang tepat yang boleh membantu dalam kes
A. Penembusan faraj sumbang mahram KECUALI?
B. Panggilan telefon lucah A. Polis Diraja Malaysia
C. Stimulasi lisan B. SPRM
D. Gangguan secara bukan verbal C. Jabatan Kebajikan Masyarakat
D. Hospital

37. Apakah akta yang terkini


kuatkuasakan untuk melindungi
kanak-kanak yang menjadi mangsa
sumbang mahram di Malaysia?
A. Akta Perlindungan Kanak-Kanak
B. Akta Kesalahan Jenayah
Penyataan 3 Syariah
C. Akta Keganasan Rumahtangga
33. Siapakah pelaku dalam penyataan D. Akta Kesalahan-Kesalahan
3 diatas? Seksual Terhadap Kanak-Kanak
A. Mangsa
B. Bapa 38. Apakah maksud yang paling tepat
C. Anak berkaitan persahabatan?
D. Orang tidak dikenali A. Hal atau perbuatan bersahabat
B. Kepercayaan dan kesetiaan
Bapa masuk bilik anak pada C. Semangat setiakawan
waktu yang tidak sesuai D. Cinta dan kasih sayang
Situasi 1
39. Apakah ciri sahabat karib?
34. Bagaimanakah cara berkata TIDAK A. Individu yang sudah lama
yang boleh di amalkan atau dikenali dan sering meluangkan
bertindak berdasarkan situasi 1 masa bersama
diatas B. Individu yang berlainan jantina,
I. Mengunci pintu lebih awal sangat rapat, mesra, serta boleh
II. Menegur secara lisan berkongsi perasaan, pendapat
III. Berpakaian lengkap dan padangan
IV. Menjerit C. Individu yang mempunyai minat
dan hala tuju yang sama
A. I, II dan III D. Individu yang sering berjumpa di
B. I, II dan IV Kawasan rumah atau sekolah
C. II, III dan IV
D. Semua di atas 40. Siapakah kumpulan sahabat yang
di katakan sebagai tonggak
kehidupan remaja
A. Sahabat karib
B. Sahabat intim
C. Sahabat biasa
D. Kenalan

Anda mungkin juga menyukai