Anda di halaman 1dari 7

TATA PERAYAAN SABDA

HUT
Sdra. Chandra Julio Oroh

11 JULI 2015

KELUARGA
OROH-LOLONG

SYUKUR ATAS HARI KELAHIRAN


Lagu Pembuka : PS No. 330 ( Dengan Gembira )
Umat berdiri
Antifon Pembuka
P : “Ya Tuhan, apakah manusia sehingga Engkau memperhatikan,
siapakah dia sehingga Engkau memeliharanya?”
Tanda Salib
P : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
Salam
P : (Semoga) Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta kasih Allah dan
persekutuan Roh Kudus beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
Kata Pengantar

Umat duduk
P: : Teman-teman OMK dan Saudara-saudari terkasih.
Bila kita memperingati atau merayakan hari ulang tahun kelahiran
kita, maka kita ingat akan besarnya cinta Allah kepada kita. Hidup kita
adalah anugerah Allah sendiri. Ia menciptakan dan memelihara kita
bahkan menganugerahkan segala rahmat yang kita perlukan.
Perayaan ini mengingatkan kita akan keluhuran martabat kita sebagai
manusia ciptaan Tuhan, tapi juga menyadarkan kita akan tugas dan
tanggung jawab kita sebagai teman kerja Allah dalam membangun
kehidupan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya.
Pernyataan Tobat
P : Saudara-saudari terkasih, karena kerapuhan dan keterbatasan kita,
betapa sering kita lupa akan tanggung jawab kita selaku teman kerja
Allah. Karena itu marilah kita jujur dan ikhlas mengakui segala
kekurangan, kealpaan dan dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas
merayakan ibadat syukur ini.
P : Ya Allah, kasihanilah kami menurut besarnya kerahiman-Mu,
bersihkanlah kami dari segala kesalahan kami dan sucikanlah kami
dari dosa-dosa kami.

P : Tuhan kasih-anilah kami


Umat : mengulangi
P : Palingkanlah wajah-Mu dari dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala
kesalahan kami. Ciptakanlah hati murni bagi kami ya Allah,
baharuilah batin kami dengan semangat yang tabah.

3 3 33 4 22 2 3
Kris-tus kasih-anilah kami
Umat : mengulagi
P : Gembirakanlah hati kami dengan menyampaikan keselamatan-Mu;
jadikanlah hati kami rela untuk menuruti kehendak-Mu yang suci.
1 1 1 1 3 21 2 1
P : Tuhan kasih-anilah kami
Umat : mengulangi
P : Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia
menunjukkan kerelaan hati-Nya, menganugerehkan pengampunan
dosa dan damai sejahtera serta mengantar kita dan semua saudara
yang meninggal ke dalam hidup yang kekal.
U : Amin
Doa Pembuka
P : Marilah berdoa
Ya Bapa, yang maha pengasih dan penyayang, kami bersyukur
kepadaMu atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau
anugerahkan kepada kami. Limpah syukur juga dihaturkan oleh
keluarga Oroh-Lolong yang berterima kasih atas penyertaanMu di
tengah kehidupan keluarga mereka, terlebih khusus Chandra Julio
Oroh yang pada hari ini berhari ulang tahun ke-17. Kami mohon,
berkatilah kami semua yang berkumpul dalam namaMu, terangilah
hati dan pikiran kami untuk memahami Sabda kasihMu. Bantulah
kami dengan rahmat Roh Kudus agar kami semakin dekat denganMu
lewat doa dan firman. Pujian dan hormat, kami sampaikan kepadaMu
Bapa, Allah yang berkuasa dengan perantaraan Yesus Kristus, dalam
persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
U : Amin

Bacaan I
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat di Efesus 6:1-9
Umat duduk
Lagu Pengantar Bacaan : PS No. 373.

Bacaan Injil : Mrk. 9:33-37


Umat berdiri
P : Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius
U : Dimuliakanlah Tuhan
Injil dibacakan dengan penuh hormat. Setelah selesai pemimpin
berkata/bernyanyi:
P : Berbahagialah mereka yang mendengarkan Sabda Tuhan dan tekun
melaksanakannya.
U : Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami
Homili / Khotbah
Umat duduk
Aku Percaya
Umat berdiri
Doa Pujian
P : Saudara-saudari terkasih.
Terdorong oleh cinta kepada Yesus Kristus, Allah telah mengangkat
kita menjadi putra-putri-Nya. Maka marilah kita memuji Dia dengan
berseru:

5 5 .6 5 4 /3 . 1 3 / 5 .4 4 2 3
P : Ya Al- lah yang ke-kal, sung-guh ba- ik- lah Eng-kau
U : Ya Al- lah yang ke-kel, sung-guh bai-ik- lah Eng-kau
P : Ya Allah ketika menciptakan segala sesuatu, Engkau telah membentuk
manusia menurut citra-Mu sendiri. Tetapi gambaran-Mu itu menjadi
kabur, karena kami jatuh dalam dosa. Maka Engkau mengutus Yesus
Putera-Mu yang tunggal untuk menjadikan kami kembali secitra
dengan Dikau. Maka kami memuji Dikau:
Umat : Ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau
P : Putra-Mu Yesus itu telah menjadi manusia seperti kami, supaya kami,
manusia, menjadi putra dan putri-Mu. Maka kami memuji Dikau:
Umat : Ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau
P : Roh Kudus, yang adalah Roh Putera-Mu Yesus, Kau curahkan dalam
hati kami, dan dengan demikian kami Kau angkat menjadi anak-anak
dalam keluarga-Mu sendiri, sehingga dalam Roh Kudus itu kami
boleh menyebut Dikau; Bapa. Maka kami memuji Dikau:
Umat : Ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau
P : Karena kurnia keputraan ini ya Bapa, kami semua sungguh bersukaria,
maka bersama putra-putri-Mu di seluruh dunia, kami melambugkan
kidung pujian bagi-Mu dengan bernyanyi:
U : menyanyikan lagu ”Semua Kembang Bernyanyi” PS 703

Doa Umat
Umat duduk
P : Allah Bapa mahakuasa berkenan menyegarkan dan menguatkan gairah
hidup kita semua, baik yang muda maupun yang tua. Maka marilah
kita berdoa kepada-Nya
1 : Ya Allah, Engkau tak henti-hentinya melimpahkan kasih-Mu kepada
semua orang yang percaya kepada-Mu. Berilah agar dalam
menjalankan kehidupannya,teman, anak kami Chandra Julio Oroh,
menaruh harapannya pada-Mu dan merasakan serta mengalami betapa
baiklah Engkau.
Kami mohon......
2. : Ya Allah, Engkau memberikan kami anak yang sangat kami cintai.
Berkatilah anak kami ini dalam masa pertumbuhannya,jauhkanlah dari
penyakit yang membahayakan agar ia dapat bertumbuh dan
berkembang dengan baik,sehat dan kuat dan bertambah hikmat serta
dapat membahagiakan orang tuanya di hari hari yang akan datang..
Kami mohon......
3 : Ya Allah, berkatilah keluarga besar Oroh-Lolong sebagaimana
Engkau menguduskan keluarga kudus Nazaret. Semoga teladan
kesatuan mesra dan cinta tak bertepi keluarga kudus, juga menjadi
semangat cinta keluarga ini.Dan tak lupa juga kami keselamatan jiwa
bagi saudara-saudara kami, amggota keluarga kami yang telah
meninggal, semoga mereka bisa menikmati cahaya wajahMu dalam
Kerajaan SurgawiMu.
Kami mohon ....
4 : Ya Allah, Engkau tidak menjauhkan kasih kebapaan-Mu dari siapa
pun juga, bahkan dengan cinta yang paling mesra Engkau mengasihi
orang-orang yang remuk redam hatinya. Berilah agar martabat orang-
orang miskin, sakit dan menderita diakui dan dipelihara dengan teguh
dalam pergaulan antar manusia.
Kami mohon.......
P : Demikianlah ya Bapa doa-doa permohonan kami, yang kami
panjatkan dengan penuh iman dan harapan. Berkenanlah kiranya Bapa
mengabulkannya sebab kami memohon semuanya itu dengan
perantaraan Putera-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan
meraja kini dan sepanjang masa.
Umat : Amin.

Persembahan (Lagu Disesuaikan)

Bapa Kami
Umat berdiri

P : Saudara-saudari terkasih, atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut


ajaran Ilahi, beranilah kita berdoa.
U : Bapa Kami ......
P : Damai Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Doa Penutup
P : Marilah berdoa.
Allah Bapa yang mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu, karena
hari demi hari, Kauberikan hidup kepada kami dalam diri Yesus
Putera-Mu. Berilah kami keberanian untuk saling memberi
kesempatan hidup dan untuk membuka kemungkinan bagi mereka
yang ketakutan dan khawatir akan hidupnya. Dengan demikian
kiranya dunia nyaman dan damai untuk dihuni berkat perlindungan-
Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau
dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan
sepanjang masa
U : Amin.
Amanat Sabda
P : Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia kita cenderung khawati
akan hidup kita. Namun, Tuhan bersabda: janganlah kamu kuwatir.
Karena itu marila kita mohon berkat Tuhan, agar kita tetap setia dan
percaya akan cinta Bapa yang selalu menyertai kita.
Berkat
Umat berdiri
P : Semoga Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya.
P : Semoga kita sekalian, diberkati oleh Allah yang mahakuasa, Dalam
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Pengutusan
P : Saudara-saudari terkasih dengan ini ibadat kita sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah
P : marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sambil mewartakan
kabar keselamatan Sang Raja kemuliaan kekal.
U : Amin

Lagu Penutup PS No.619.1


Umat duduk

Anda mungkin juga menyukai