Anda di halaman 1dari 2

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BORANG KEBERHASILAN
TAHUN 2018

NAMA PYD DIVAGARAN A/L GOVINDASAMY GRED JAWATAN DG 41


NO.K.P. 920918 -02-6047 TEMPAT
SJK(T) LADANG BLUE VALLEY
JAWATAN GURU PENOLONG BERTUGAS

PENILAIAN PENILAIAN MELEBIHI


BIDANG TUGAS NO SASARAN KEBERHASILAN CATATAN
PERTAMA AKHIR SASARAN

Menghasilkan Perancangan Taktikal dan Perancangan Operasi


PANITIA 1
Panitia Sejarah dan PJK pada bulan Januari.
90

Mengemaskinikan fail panitia Matematik, fail markah, fail DSK,


2 100
DSP dan RPT.
Menjalankan pencerapan terhadap guru sekurang-kurangnya 2
kali setahun dan memberikan maklumbalas untuk meningkatkan
3
prestasi kerjayanya serta memantapkan pelaksanaan PAK21 dan
90
KBAT dalam PdPc.
Menyediakan bahan modul Sejarah pada akhir bulan Disember
4 90
2017.
Memastikan semua murid mencukupi buku teks Sejarah dan PJK
5
.
100
Mengadakan mesyuarat Panitia Sejarah dan PJK lima kali dalam
6 88
setahun.
Memantau program dan mengadakan pertandingan Panitia
7
Sejarah dan PJK sepanjang tahun.
90
Memastikan 4 daripada 7 orang murid Tahun 4 mendapat Gred A
PdPc 8
dalam mata pelajaran Bahasa Tamil pada PAT 2018.
95

Memastikan semua murid Tahun 5 mendapat Gred A dalam


9
mata pelajaran Sejarah pada PAT 2018.
95

Memastikan semua murid Tahun 2 mendapat Gred A dalam


10 100
mata pelajaran Pendidikan Moral pada PAT 2018.
Memastikan semua murid Tahun 2 mendapat Gred A dalam
11 mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pada PAT 100
2018.
Memastikan lapan orang murid Tahun 1 mendapat Gred A dalam
12
mata pelajaran Matematik PAT 2018.
100
Memastikan semua murid Tahun 5 mendapat Gred A dalam
13 100
mata pelajaran Pendidikan Moral pada PAT 2018.
Memastikan semua murid Tahun 4 mendapat Gred A dalam
14
mata pelajaran Pendidikan Seni Visual pada PAT 2018.
90
Memastikan kelas dalam keadaan kondusif pada awal Tahun
GURU KELAS TAHUN 5 15
2018.
100
Memastikan semua murid mendapat buku teks, modul PdPc dan
16
buku latihan yang mencukupi.
100
Melengkapkan butiran murid dan ibu bapa sebelum sesi
17
persekolahan 2018.
90
Mengedarkan fail murid termasuk semua sijil kurikulum serta
kokurikulum, Keputusan UPSR, Keputusan PAJSK, Keputusan
18
Psikometrik, Keputusan PBS dan Sijil tamat sekolah kepada para
100
murid sebelum tamat sesi persekolahan.
Memaparkan jadualwaktu kurikulum, ko-kurikulum, kelas
19 tambahan semua bahan penting sebelum permulaan sesi 100
persekolahan.
PENYELARAS PUSAT SUMBER Mengemaskinikan semua fail Pusat Sumber sebelum permulaan
20 90
SEKOLAH sesi persekolahan.
21 Mengemaskan bilik Pusat Sumber Sekolah. 88
Menggalakkan guru dan murid menggunakan pelbagai media
22 pendidikan yang terdapat di pusat sumber sekolah sepanjang 90
tahun.
Memantau dan mengadakan program pusat sumber sekolah
23
sepanjang tahun.
90
Mengemaskini maklumat pusat sumber sekolah dalam sistem
24
online dalam tempoh masa yang ditetapkan.
85
Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat lima
25
kali dalam setahun.
80
Mengemaskinikan semua fail Nilam sebelum permulaan sesi
PENYELARAS NILAM 26 85
persekolahan.
27 Memastikan semua murid mendapat buku catatan Nilam. 90
28 Mengemaskini rekod bacaan para murid dalam sistem online. 80
Menggalakkan guru dan murid telibat dalam semua program
29
Nilam sepanjang tahun.
90
Melatih murid bagi pertandingan Nilam supaya dapat keputusan
30
yang baik.
100

Tarikh Dicetak: 06/27/2020


Memberikan sijil Nilam kepada para murid mengikut tahap jauhari
31
sebelum tamat sesi persekolahan.
80
Menyediakan fail dengan visi, misi dan rancangan pengajaran
Persatuan Olahraga 32
tahunan.
100
Menjalankan program sepanjang tahun dan membuat laporan
33
mingguan
100
34 Mengemaskini fail dan membuat laporan tahunan 100
35
36
37
38
39
40
41
BILANGAN SASARAN 34 0 0
JUMLAH MARKAH 3166 0 0
PERATUS PENCAPAIAN 93.12 #DIV/0! #DIV/0!
SKOR 4 #DIV/0!
PENGESAHAN
T/TANGAN & TARIKH PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR

PP1

PP2

PYD

Tarikh Dicetak: 06/27/2020