Anda di halaman 1dari 1

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BORANG KEBERHASILAN
TAHUN 2018

NAMA PYD DEEPA A/P SUKUMARAN GRED JAWATAN DG41


NO.K.P. 861130-38-5362 TEMPAT
SJK(T) LADANG BLUE VALLEY
JAWATAN GURU PENOLONG BERTUGAS

MELEBIHI
BIDANG TUGAS NO SASARAN KEBERHASILAN PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR CATATAN
SASARAN

Menghasilkan Perancangan Taktikal dan Perancangan Operasi Panitia Bahasa


PANITIA 1 100
Melayu pada bulan Januari.

2 Mengemaskinikan fail panitia Bahasa Melayu, fail markah, fail DSK, DSP dan RPT. 100
Menjalankan pencerapan terhadap guru sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan
3 100
memberikan maklumbalas untuk meningkatkan prestasi kerjayanya.
4 Menyediakan bahan bantu mengajar untuk sesi tahun 2018. 100
5 Memastikan kecukupan buku teks Bahasa Melayu bagi setiap murid. 100
6 Mengadakan mesyuarat Panitia Bahasa Melayu lima kali dalam setahun. 100
Memantau program dan mengadakan pertandingan melibatkan Bahasa Melayu
7 100
sepanjang tahun 2018.
Memantau dan meningkatkan program melibatkan peningkatan Bahasa Melayu
8 100
sepanjang tahun 2018.
Memastikan semua murid Tahun 6 mendapat A dalam mata pelajaran Pendidikan
PdPc 9 100
Jasmani pada PAT 2018 dan menjalani ujian SEGAK.
Memastikan semua murid Tahun 3 mendapat A dalam mata pelajaran Pendidikan
10 100
Kesihatan pada PAT 2018.
Memastikan semua murid Tahun 4 lulus dengan mendapat gred A dalam mata
11 100
pelajaran Rekabentuk dan Teknologi PAT 2018.
Memastikan murid lulus dengan mendapat 4 gred A dan 4 gred B daripada 8
12 90
orang murid Tahun 4 dalam mata pelajaran Sains pada PAT 2018.

Memastikan semua murid Tahun 6 lulus dengan mendapat 3 gred A dan 2 gred B
13 90
daripada 5 orang murid dalam mata pelajaran BT Pemahaman pada PAT 2018.

Memastikan semua murid Tahun 3 lulus dengan 3 gred A , 2 gred B dan 3 gred C
14 90
daripada 8 orang murid Tahun 3 dalam mata pelajaran BM pada PAT 2018.

Memastikan semua murid Tahun 1 lulus dengan 4 gred A, 2 gred B dan 2 gred C
15 90
daripada 8 orang murid Tahun 1 dalam mata pelajaran BM pada PAT 2018.

GURU KELAS TAHUN 2 16 Memastikan kelas dalam keadaan kondusif pada awal Tahun 2018. 100
Memastikan semua murid mendapat buku teks, modul PdPc dan buku latihan
17 100
yang mencukupi.
18 Melengkapkan butiran murid dan ibu bapa sebelum sesi persekolahan 2018. 100
Memaparkan jadual waktu kurikulum, ko-kurikulum, kelas tambahan semua bahan
19 100
penting sebelum permulaan sesi persekolahan.
20 Menanda kedatangan murid di dalam buku rekod kedatangan murid setiap pagi. 100
PEGAWAI ASET 21 Menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi 100
Memasttikan aset yang diterima dalam keadaan baik, sempurna dan selamat
22 100
untuk digunakan
23 Mendaftar dalam tempoh dua minggu dari tarikh penerimaan 100
Memberi tanda pengenalan kepada inventori dan aset yang diterima dengan cara
24 100
melabel, mengecat, emboss bagi menunjukkan tanda hak kerajaan Malaysia
25 mengenalpasti aset dan inventori mengikut lokasi ditempatkan 100
26 Mengemaskini rekod KEW.PA yang berkaitan dari semasa ke semasa. 100
27 Mengurus aset alih yang memerlukan penyelenggaraan 100
GURU DISIPLIN 28 Mengemaskinikan fail Disiplin sekolah 100
29 Melantik pengawas sekolah 100
30 Memastikan murid mematuhi peraturan sekolah dan peraturan di dalam kelas. 100
31 Mengemaskini data disiplin setiap minggu dalam SSDM dalam talian 100
Mengemaskini maklumat SULDP sekolah dalam utiliti pengguna dalam sistem
SETIAUSAHA LDP 32 100
SPL KPM
Memastikan semua guru dan kakitangan mengisi instrumen TNA melalui
33 100
Instrumen individu
Menjalankan Pra Ujian PROTIM, Menjalankan Pasca Ujian PROTIM, Mengumpul
PROTIM 34 data pencapaian murid, Menghantar laporan ke PPD. 100

Merancang dan melaksanakan Program Pemulihan Khas mengikut prosedur yang


PEMULIHAN 35 100
ditetapkan.
36 Membantu guru LINUS dalam menyediakan media pengajaran. 100
GURU PENASIHAT KELAB PENCINTA
37 Mengemaskini fail Kelab Pencinta Alam 100
ALAM
38 Menyediakan rancangan dan laporan aktiviti Kelab Pencinta Alam 100
39 Mengadakan aktiviti dan menyerahkan aktiviti laporan. 100
Menjalankan hubungan dengan rakan kerja di luar melalui kemudahan APPS yang
PEMBANGUNAN KENDIRI 40 100
ada untuk mendapatkan maklumat terkini dan perkongsian ilmu.
Menjalinkan hubungan dengan NGO dan masyarakat setempat untuk
PERHUBUNGAN LUAR 41 meningkatkan imej sekolah melalui edaran brosur, perkongsian pintar dan 100
jemputan menghadiri majlis.

Tarikh Dicetak: 06/27/2020