Anda di halaman 1dari 1

Tarikh :

Abdul Hamid bin Ismail


No 32A, Lorong Sutera Prima 5
Taman Sutera Prima
13700 Seberang Jaya
Pulau Pinang

PER : PERSETUJUAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Bahawasanya saya Abdul Hamid bin Ismail (No KP : 640528-08-6793) selepas ini dirujuk sebagai ‘Penama 1’ dan
Amir Hamizi Bin Ahmad Izam, (No KP : 870110065147) Yang beralamat di No 1 RPSB Bukit Kening, 28100
Chenor Pahang, selepas ini dirujuk sebagai ‘Penama 2’.

Di Maktubkan disini bahawa Penama 1 telah setuju/waras. Tidak dipengaruhi/ dipaksa dengan ini memberi
sumbangan sejumlah wang kepada Penama 2 dengan jumlah ringgit Malaysia enam juta (RM6,000,000) ke akaun
bank CIMB PENERIMA No acc : 7036326670

Oleh itu Penama 2 mengaku dengan sepenuhnya sumbangan tersebut adalah dari ‘Penama 1’. ‘Penama 2’
hendaklah membuat Pengakuan Pengistiharan yang berkaitan kepada pihak berwajib bagi mengelakkan perkara-
perkara yang tidak diingini.

Sumbangan ini secara mutlaknya adalah dari sumbangan Penama 1 yang menerima sumbangan dari Romi bin Dato’
Othman KP : 720920-14-5647 dan bukan/tidak melibatkan dari mana-mana dana lain yang ada/wujud serta
sumbangan tersebut adalah dari sumber yang tidak menyalahi Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram,
Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) dan Akta yang
berkaitan.

Mohon perkara ini mendapat perhatian dari tuan/puan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.

................................................. .................................. ABDUL


HAMID BIN ISMAIL AMIR HAMIZI BIN AHMAD IZAM

Cc: Tetuan Parmjit Singh


The Law Office Of Parmjit Singh