RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS PERTANIAN 2011 TINGKATAN 4 MINGGU TARIKH (1) 2 Jan– 6 Jan (2) 9 Jan-13 Jan (3) 17 Jan – 20 Jan

(*16 cuti hari keputeraan) BIDANG PEMBELAJARAN ORIENTASI TINGKATAN 4 PERTANIAN DI MALAYSIA Kepentingan pertanian di Malaysia (2 waktu) Tanaman dan ternakan di Malaysia (4 waktu) Aras 1 Menyatakan kepentingan pertanian kepada Negara Aras 2 Menghuraikan kepentingan pertanian kepada negara Aras 1 • Memerihalkan taburan tanaman dan ternakan utama. • Menyatakan faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan utama Aras 2 Menghubungkait faktor yang mempengaruhi dengan taburan tanaman dan ternakan. (4) 23 Jan – 27 Jan Trend pertanian di Malaysia (4 waktu) Aras 1 Menyatakan trend pertanian di Malaysia Aras 2 Menjelaskan trend pertanian di Malaysia Mengumpul maklumat, menyediakan laporan secara berkumpulan, membentangkan .Hasil kerja: peta minda, buku skrap, sudut P&P dalam kelas. Mengumpul maklumat Forum kelas Buku folio, contoh buku skrap, bahan menyediakan carta. Sumbangsaran Data,statistic pertanian negara Peta HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran murid dapat; CADANGAN AKTIVITI BBM

Perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan

(5) 30 Jan – 2 Feb (*3-6 Feb CNY) (6) 7 Feb – 10 Feb (7) 13 Feb – 17 Feb

Isu Pertanian di Malaysia (4 waktu)

Aras 1 Menyatakan isu pertanian di Malaysia Aras 2 Menjelaskan isu pertanian di Malaysia Aras 3 Mencadangkan cara mengatasi masalah berkaitan isu pertanian di Malaysia Aras 1 Menyatakan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian

Artikel akhbar dan majalah

Peranan Institusi dalam pembangunan pertanian (4 waktu)

Melengkapkan lembaran kerja

Risalah institusi

Pengenalan (2 waktu) 2. Iklim –Unsur iklim (1 waktu) Aras 1 Menyatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan. • Menyatakan factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan • Menyenaraikan kaedah-kaedah yang akan digunakan untuk mendapatkan cahaya yang optimum. • • Membuat pemerhatian Menguji kehadiran kanji dalam daun Menyediakan laporan eksperimen Menjawab soalan penilaian eksperimen Bahan eksperimen Tumbuhan di persekitaran sekolah. Sumbangsaran Menyenarai Persembahan Powerpoint (10) 6 Mac – 10 Mac Cahaya (8 waktu) • • 11 Mac– 19 Mac (11) 20 Mac-24 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA Aras 2 • Menghuraikan proses fotosintesis dan kesan kefotokalaan • Menginterpretsikan pemerhatian eksperimen menunjukkan kehadiran cahaya perlu untuk fotosintesis • Menghuraikan factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan • Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mendapat cahaya yang optimum. Aras 2 Menjelaskan factor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan Aras 1 Mengenalpasti unsure iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan Aras 1 • Menamakan proses yang dipengaruhi cahaya yang memberi kesan terhadap pertumbuhan dan hasil tumbuhan. Membuat peta minda Melengkapkan sudut mata Tajuk perbincangan Pen warna Focus cam Manila kad Kertas . Perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan.(* 16 Feb cuti Maulidur Rasul) (8) 20 Feb – 24 Feb (9) 27 Mac – 3 Mac Aras 2 Menghuraikan peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian UJIAN BULANAN KALI PERTAMA DAN MEMBINCANGKAN SOALAN DAN JAWAPAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL PERTUMBUHAN 1. (Kefotokalaan dan fotosintesis) • Menjalankan eksperimen yang menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis.

Pengenalan (1 waktu) b. • Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai.31 Mac Suhu (4 waktu) Aras 1 • Menjelaskan kesan suhu ke atas tumbuhan • Menyatakan kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai Menyediakan naungan dan sungkupan mahjung Bahan untuk buat naungan dan sungkupan (13) 3 Apr. Aras 1 • Mentakrifkan tanah • Mengenalpasti lapisan tanah lazim • Menyatakan kepentingan tanah Melengkapkan lembaran kerja Slaid powerpoint TANAH a. UJIAN BULANAN KALI KE 2 MEMBINCANGKAN SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS UJIAN Aras 1 Melengkapkan • Menjelaskan bagaimana air memberi kesan pengurusan terhadap tumbuhan.pelajaran Aras 3 • Menerangkan factor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan kefotokalaan • Membuat inferens eksperimen menunjukkan cahaya diperlukan untuk fotosintesis. • Menghuraikan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum Alatan pengairan (15 ) 17 Apr – 21 Apr Angin (2waktu) Aras 1 • Menjelaskan bagaimana angin memberi kesan terhadap tumbuhan. Kepentingan tanah (1 waktu) Melukis dan melabel profil tanah lazim Slaid powerpoint . • Menyenaraikan amalan-amalan yang digunakan untuk mengelakkan daripada cedera rebut. grafik • Menyatakan kaedah untuk mendapatkan bekalan air yang optimum Aras 2 • Menerangkan bagaimana air memberi kesan terhadap tumbuhan.7 Apr (14) 10 Apr-14 Apr Hujan (4 waktu) Aras 2 • Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan ke atas tumbuhan. (12) 27 Mac.

mendapan Melakar carta pai menunjukkan peratus komponen tanah Menjalankan eksperimen menguji tekstur tanah Slaid powerpoint Bahan eksperimen (17) 2 Mei – 5 Mei (*1 Mei cuti Hari Pekerja) d. Sifat kimia tanah Aras 1 . medan b. Stuktur tanah (1 waktu) Pemerhatian terhadap sample warna tanah. Tekstur (4 waktu) iii. Sampel tanah Bahan dan alatan eksperimen (18) e. Sifat fizikal tanah i. Komponen tanah (4 waktu) Aras 2 • Melakarkan dan melabel lapisan-lapisan profil tanah lazim • Membincangkan kepentingan tanah Aras 1 • Menyatakan peratus komponen tanah • Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapat Aras 2 • Membincangkan komponen tanah dan kepentingannya • Menginterpretasikan data dan pemerhatian eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapat Aras 1 • Menyatakan kepentingan warna tanah • Mentakrif tekstur tanah • Mentakrif struktur tanah • Mengenalpasti jenis struktur tanah Aras 2 • Menerangkan kepentingan tekstur tanah • Menerangkan kepentingan struktur tanah Aras 3 • Menentukan kelas tekstur tanah menggunakan kaedah a.(16) 24 Apr – 28 Apr c. Warna (1 Waktu) ii. Menentukan tekstur tanah Menjalankan eksperimen menguji tekstur tanah dengan kaedah medan dan mendapan Menjalankan eksperimen membandingkan kadar penyaliran air dan keupayaan menyimpan air bagi tekstur tanah yang berlainan.

ketersediaan nutrient . Aras 3 Membuat inferens nilai pH tanah dengan kesesuaian penanaman.8 Mei-12 Mei (4 waktu) • • • • mentakrifkan pH tanah menjelaskan bagaimana pH memberi kesan terhadap: .larutan penunjuk Melengkapkan pengurusan grafik.meter pH .aktiviti mikrob .penyakit tumbuhan Menyenaraikan factor yang menyebabkan keasidan tanah. Amalan untuk memperbaiki keadaan tanah (12 waktu) Menjawab lembaran kerja Lembaran kerja . fosforus dan kalium • Menyatakan gejala kekurangan nitrogen.23 Jun g. fosforus dan kalium Aras 2 Menghubungkaitkan gejala kekurangan nutrient dengan unsur makro Aras 1 • Menyatakan cara-cara membaiki keadaan tanah • Menyatakan jenis baja • Menamakan jenis baja Sumbang saran Pemerhatian Melengkapkan lembaran kerja Contoh nutrient Lembaran kerja (22) 19 Jun. Menjalankan eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah : . Unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan (4 waktu) CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 • Mentakrifkan unsur makro dan mikro • Menyenarai unsur makro dan mikro • Menyatakan peranan nitrogen. Menjalankan eksperimen menentukan Ph tanah Membuat laporan amali Lembaran kerja Bahan dan alatan eksperimen Aras 2 • Menghubungkaitkannilai pH dengan ketersediaan nutrien dalam tanah • Menghuraikan factor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah • Menginterpretasi data dan pemerhatian eksperimen menguji pH tanah menggunakan kaedah meter dan larutan penunjuk. (19) 15 Mei-19 Mei (20) 22 Mei – 26 Mei 27 Mei -11 Jun (21) 12 Jun – 16 Jun PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN f.

Kuiz Membuat peta minda Membentangkan peta minda Mengemaskini sudut mata pelajaran Slide powerpoint . Menghitung kuantiti baja untuk membekalkan kuantiti nutrien yang diperlukan.7 Jul Aras 3 Menghitung kos baja bagi satu program pembajaan Aras 1 • Menyatakan tujuan pengapuran • Menamakan bahan kapur • Menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran Aras 2 • Menghuraikan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengapuran. Menghitung kuantiti nutrient dalam baja sebatian. baja lengkap dan baja sebatian Mentakrif gred baja Menghuraikan kaedah membaja Menghitung kuantiti baja dalam baja lurus Menyatakan cara membaja Aras 2 Mentaksir gred baja sebatian. Perbincangan kumpulan Pembentangan kumpulan Pengiraan baja Kertas mahjung (23) 26 Jun.30 Jun (* 29 Jun Cuti Israk Mikraj) Tranparensi Slide powerpoint (24) 3 Jul. Aras 1 • Menyatakann peringkat pemugaran • Mengenalpasti alat-alat pemugaran Aras 2 • Menerangkan cara tindakan alat-alat pemugaran primer dan sekunder Aras 1 • Menyatakan jenis-jenis hakisan tanah • Menyatakan prinsip pencegahan hakisan tanah • Menyatakan kaedah mencegah dan pengawalan hakisan tanah Aras 2 Menghuraikan jenis-jenis hakisan tanah oleh agen air Menerangkan kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan tanah oleh agen air.• • • • • • • • Mentakrifkan baja lurus.

Jenis organisma (4 waktu) b.(25) 10 Jul-14 Jul BIOSIS a.4 Ogos (* 1 Ogos cuti Awal Ramadhan) (29) 7 Ogos-11 Ogos Amali pengawalan organisma dengan kaedah kimia Perbincangan dalam kumpulan pembentangan Membuat peta minda Bahan dan alatan amali Label racun (30) 14 Ogos-18 Ogos GENETIK a. Kaedah menghasilkan variety baru (4 waktu) Sumbangsaran Melengkapkan lembaran kerja Slide powerpoint (31) 21 Ogos. Aras 1 • Menyatakan ciri tumbuhan yang dikehendaki Aras 2 • Menerangkan ciri tumbuhan yang dikehendaki Aras 1 • Menjelaskan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru Aras 2 • Menerangkan mengikut urutan langkah menghasilkan varieti baru Melakar dan melabel Membuat peta minda Melengkapkan lembaran kerja Slide powerpoint (26) 17 Jul-21 Jul (27) 24 Jul-28 Jul c. Pembiakan (8 waktu) Melengkapkan lembaran kerja 26 Ogos – 3 Sept Aras 1 • Menghuraikan kaedah membiak varieti baru CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE DUA DAN CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI . saprofit.25 Ogos c. Pengawalan organisma (8 waktu) (28) 31 Jul . Kepentingan ekonomi organisma (4 waktu) Aras 1 • Memerihalkan jenis organisma • Mentakrif parasit. Ciri tumbuhan yang dikehendaki (2 waktu) b. pathogen dan vector • Menjelaskan kebaikan dan keburukan organisma Aras 2 • Menjelaskan tanda-tanda umum penyakit dan serangan perosak • Menerangkan jenis hubungan mikoriza dan simbiosis Aras 1 • Menjelaskan kaedah mengawal organisma • Melakukan pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia Aras 2 • Mentafsir maklumat pada label racun kimia • Menerangkan cara tindakan racun kimia • Membandingbeza pengawalan organisma menggunakan kaedah biologi dengan kimia • Menerangkan kaedah pengurusan perosak bersepadu • Menerangkan konsep pengurusan perosak bersepadu.

6 Okt • Melakukan eksperimen menunjukkan kesan kalsium karbida ke atas kemasan buah Melakukan eksperimen Bahan dan alatan eksperimen (37) 9 Okt-13 Okt (38) 16 Okt-20 Okt (39) 23 Okt-27 Okt (*26 Okt Cuti Deepavali) (40) 30 Okt.22 Sept (* 18 Sept Cuti ganti Hari Malaysia) (35) 25 Sept – 29 Sept Aras 2 • Membandingbeza pembiakan seks dan pembiakan aseks • Membandingbeza tut dengan cantuman PENGAWALATUR PERTUMBUHAN a. ULANGKAJI ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN .(32) 5 Sept – 8 Sept (*4 Sept Cuti Ganti) (33) 11 Sept – 15 Sept UJIAN BULANAN KALI KE 3 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN DAN JAWAPAN • Melakukan tut dan cantuman tunas Melakukan amali mengetut dan cantuman tunas Melengkapkan lembaran kerja Melakukan amali mengetut dan cantuman tunas Melengkapkan lembaran kerja Melengkapkan lembaran kerja Kuiz (34) 19 Sept.3 Nov (41) 8 Nov-10 Nov (*6 dan 7 Nov cuti Hari Raya Aidil Adha) Aras 2 • Menerangkan kesan pengawatur perumbuhan • Menerangkan penggunaan pengawalatur pertumbuhan dalam pertanian. Kesan pengawalatur pertumbuhan (4 waktu) Aras 1 • Mentakrif pengawalatur pertumbuhan • Menyenaraikan 5 jenis pengawalatur dan kesan umum • Menjelaskan kesan pengawalatur pertumbuhan (36) 2 Okt. Pengenalan (2 waktu) b.

(42) 13 Nov-17 Nov 18 Nov BUDAYA TUTUP SEKOLAH BERMULA CUTI AKHIR TAHUN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful