Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SJKT Batang Melaka Kod Sekolah: MBD 1051

Noor Amirah Binti Jasmi


1. Nama Guru
TW Masa Cipta Kejayaan
2. Judul 3. Bidang: Pembangunan

4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini mendidik pembaca untuk mengeksploitasi masa dalam memotivasikan semangat diri,
merealisasikan impian dan mencipta kejayaan di dalam kehidupan.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

- Buku ini dapat membentuk masa yang berkualiti dalam diri, serta pengurusan masa yang
baik dalam melipat gandakan kejayaan.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

- Bjak dalam menguruskan masa sebagai seorang guru serta menguruskan hal-hal yang
berkaitan dengan peribadi dan sebagainya.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( ) ( )

Anda mungkin juga menyukai