Anda di halaman 1dari 33

SKIM KAWALAN DISIPLIN DAN DADAH

( SKDD )

KONSTABEL 161693
AYOB BIN MUHAMAD

UNIT MAJLIS RASMI


PULAPOL AIR HITAM
NEGERI SEMBILAN
BUTIR – BUTIR PERIBADI / LATAR
BELAKANG KELUARGA / TANGGUNGAN /
WARIS
SKDD 1

BUTIR-BUTIR PERIBADI

(Hendaklah diisi sendiri oleh Pegawai yang diselia)

1. PEGAWAI

1.1. Pkt / No / Nama : KONST / 161693 / AYOB BIN


MUHAMAD

1.2. Tarikh Lahir/ Umur : 12 NOVEMBER 1985

1.3. Bangsa/Agama : MELAYU / ISLAM

1.4. Alamat/No.Tel Rumah : 512-D , BEREK BUJANG,


/ No. Tel. Bimbit PULAPOL AIR HITAM, 019-
7164762

1.5. Tarikh Masuk Polis : 01 / 04 / 2007

1.6. Tarikh Lapor


Cawangan/Unit : 01 / JUN / 2008 / DEWAN
Sekarang PERDANA
UNIT MAJLIS RASMI PULAPOL
AIR HITAM

1.7. Jawatan : KONSTABEL UNIT MAJLIS


RASMI

2. SUAMI / ISTERI-ISTERI

PERKAHWINAN PERTAMA

2.1. Nama Isteri / Suami :

2.2. Umur/Bangsa/Agama :

2.3. Alamat :

2.4. Pekerjaan/Alamat :
Majikan

2.5. Tarikh kahwin :

2.6. Tarikh kelulusan :


Kahwin
1

3. PERKAHWINAN KEDUA (POLIGAMI)

3.1. Nama Isteri :

3.2. Umur/Bangsa/Agama :

3.3. Alamat :

3.4. Pekerjaan/Alamat :
Majikan

3.5. Tarikh kahwin :

3.6. Tarikh kelulusan :


kahwin

4. ANAK-ANAK

Bersekolah / Bekerja

TKH LAHIR/NO. SEKOLAH/


BIL NAMA /JANTINA
K/P /NO. SURAT PEKERJAAN
BERANAK/UMUR (ALAMAT)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
2

5. TANGGUNGAN DAN HUBUNGAN

Keluarga yang tinggal bersama dan hubungan :

5.1. Nama/No. K/P :

Umur/Pekerjaan :

Alamat :

Perhubungan :

5.1. Nama/No. K/P :

Umur/Pekerjaan :

Alamat :

Perhubungan :

5.1. Nama/No. K/P :

Umur/Pekerjaan :

Alamat :

Perhubungan :
3

6. CARUMAN DAN WARIS

BIL JENIS CARUMAN/ HARTA / NAMA WARIS/ PERHUBUNGAN


SAHAM / PAMPASAN NO. K/P/ ALAMAT

7. Saya mengesahkan segala butir-butir peribadi yang dicatitkan


adalah benar.

TT Penyelia TT Pegawai Yang Diselia

Pkt / No / Nama Pkt / No / Nama

( ) ( KONST. 161693 AYOB BIN


MUHAMAD )
Tarikh : Tarikh : 10 / 7 / 2008

KERJAYA / PENGALAMAN TUGAS /


KURSUS / LATIHAN / AKTIVITI SOSIAL /
KEJAYAAN DAN PENGHARGAAN
SKDD 2

KERJAYA

1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Catitan berkaitan tugas dan tanggungjawab. Tanggungjawab terus kepada Penyelia.

BIL TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA

1. BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PENYELIA


(SJN), DI ATAS SEGALA PERKARA
BERHUBUNG DENGAN SUATU MAJLIS RASMI
ATAUPUN TIDAK RASMI YANG DIBUAT DI
DALAM PUSAT LATIHAN POLIS AIR HITAM.

2. MEMBANTU PEJABAT UNIT MAJLIS DENGAN


TUGAS MEMBUAT PELAN TINDAKAN / MINIT
MESYUARAT / MEMO / ATURCARA MAJLIS /
PELEKAT KERUSI / PELEKAT PINTU DI MES
PEGAWAI KANAN / PROTOKOL TEMPAT
DUDUK DI PADANG KAWAD, DEWAN &
PADANG KESATRIA/ MENYEDIAKAN PLAK
3. CENDERAHATI

MEMBANTU PEJABAT UNIT MAJLIS DENGAN


TUGAS MENYEDIAKAN BUKU LAWATAN / MEJA
/ PEN SERTA MENGHUBUNGI PEGAWAI YANG
AKAN HADIR PADA MAJLIS TERSEBUT
4. DENGAN BERTANYA NAMA PENUH JAWATAN
DAN PINGAT-PINGAT JIKA ADA.

MEMBANTU PEJABAT UNIT MAJLIS DENGAN


TUGAS MENGHANTAR KAD-KAD JEMPUTAN
SEMPENA SESUATU MAJLIS DENGAN ARAHAN
5. DARIPADA KOMANDAN , TIMBALAN
KOMANDAN , AJUTAN DAN PENYELIA.

6. MENGHADIRI KAWAD DAN PT, SERTA BERGIAT


DALAM AKTIVITI SUKAN, AGAMA DAN KEBAJIKAN.

MEMBUAT FITIK DI DALAM DAN LUAR DEWAN


7. PADA SETIAP PAGI HARI ISNIN DAN JUMAAT
SERTA MEMASTIKAN IA BERADA DALAM
KEADAAN BERSIH.

8. MENYEDIA DAN MENGURUSKAN BARANG-


BARANG DAN PERALATAN BAGI SUATU
MAJLIS YANG AKAN DIJALANKAN.

MENGATURKAN PENGGUNAAN DEWAN DAN


MENYUSUN JADUAL PERLAWANAN.

2. PENGALAMAN DAN KECEMERLANGAN

Catitan berkaitan pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan termasuk tugas Misi
PBB dan tugas khas.

BIL PENGALAMAN DALAM BIDANG KECEMERLANGAN


KERJAYA

1.

2.
2

3. LATIHAN / KURSUS DALAM PERKHIDMATAN

LATIHAN / KURSUS LATIHAN / KURSUS


BIL
DIHADIRI / TARIKH / TEMPAT DI PERLUKAN
3

4. ANUGERAH / SIJIL PENGHARGAAN

BIL PERSEKUTUAN NEGERI LAIN-LAIN

1.

2.

3.

4.

5.

5. AKTIVITI KEMASYARAKATAN / KELAB / PERSATUAN /


KEAGAMAAN DAN LAIN-LAIN

PERINGKAT NEGERI / DAERAH


BIL JAWATAN
PERSEKUTUAN
DISANDANG
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

6. SUKAN / HOBI

BIL SUKAN BIL HOBI

1. PING PONG 1. MEMBACA

2. MEMANCING

Tandatangan Penyelia Tandatangan Peg / Anggota Diselia

( KONST. 161693 AYOB BIN MUHAMAD )


Pkt / No / Nama Pkt / No / Nama
5

HARTA SENDIRI / ISTERI ATAU SUAMI /


ANAK - ANAK
SKDD 3

PENDAPATAN DAN HARTA

1. Pendapatan Bulanan

1.1. Sumber :- Suami Isteri

1.1.3. Gaji RM 955.42 RM

1.1.2. Elaun RM 265.00 RM

1.1.3. Lain-Lain Pendapatan RM RM

Jumlah RM 1220.42 RM

1.2. Perbelanjaan :-

Jenis Perbelanjaan Amaun

SARA DIRI RM 150.00

BIL ASTRO RM 36.00

RM

RM

Jumlah RM 186.00

1.3. Hutang :-

Jenis Hutang Amaun

BANK RAKYAT RM 260.00


RM

RM

RM

Jumlah RM 260.00

1.4. Baki Pendapatan:-

1.4.1. Jumlah Pendapatan : RM 1220.42.

1.4.2. Jumlah Perbelanjaan : RM 446.00

1.4.3. Baki : RM 774.42


2

2. Kenderaan

2.1. Kenderaan milik sendiri:-

2.1.1 No/Jenis : Kereta : 1. No


Kenderaan

2. No

M/sikal : 1.

2. No

2.1.2 Tarikh Isytihar :

2.1.3 Tarikh
Kelulusan :

2.2. Kenderaan milik isteri:

2.2.1 No./Jenis : Kereta : 1. No


Kenderaan

2. No

M/sikal : 1. No

2. No
2.2.2 Tarikh isytihar :

2.2.3 Tarikh
Kelulusan :

2.3. Kenderaan milik anak (tinggal bersama):

2.3.1 No./Jenis : Kereta : 1. No


Kenderaan

2. No

M/sikal : 1. No

2. No

2.3.2 Tarikh isytihar :

2.3.3 Tarikh
Kelulusan :

2.4. Mengguna kenderaan orang lain:

2.4.1 No./Jenis : Kereta : 1. No


Kenderaan

2. No

M/sikal : 1. No

2. No
2.4.2 Tarikh
Kebenaran
Pegawai
Memerintah :

2.5. Pengakuan Memiliki / Menggunakan


Kenderaan

Bagi Tahun

Dengan ini saya (Pangkat / No /Nama ) :


Mengaku bahawa saya memiliki / menggunakan kenderaan seperti berikut :-

Kenderaan 1 Kenderaan 2 Kenderaan 3

JENIS
KENDERAAN

No. Pendaftaran

Model

Kuasa (CC)

No. Cukai Jalan

Tarikh Mati Cukai


Jalan
Ruj. Kelulusan
(Kuasa/Tarikh)

- No. Lesen memandu :

- Tarikh Mati Lesen Memandu :

- Kelas :

( T/tangan Yang Diselia ) ( T/tangan Penyelia )

Pkt / No / Nama KONST. 161693 Pkt / No / Nama


AYOB BIN MUAMAD

Tarikh 10 / 07 / 2008 Tarikh

3. Rumah

3.1. Rumah milik sendiri:-

3.1.1 Alamat/ Jenis : Rumah : 1.


Pinjaman/
Bayaran
bulanan/ tamat
tempoh

2.

3.

4.

3.2. Rumah milik suami:-


3.2.1 Alamat/ Jenis : Rumah : 1.
Pinjaman/
Bayaran
bulanan/ tamat
tempoh

2.

3.

3.3. Rumah milik anak (tinggal bersama):-

3.3.1 Alamat/ Jenis : Rumah : 1.


Pinjaman/
Bayaran
bulanan/ tamat
tempoh

2.

3.

4.
7

4. Perniagaan

4.1. Perniagaan milik sendiri:-

4.1.1 Alamat/ Jenis : Perniagaan : 1.


Perniagaan/
Pendapatan
bulanan

2.

3.

4.

4.2. Perniagaan milik isteri:-


4.2.1 Alamat/ Jenis : Perniagaan : 1.
Perniagaan/
Pendapatan
bulanan

2.

3.

4.

4.3. Perniagaan milik anak (dalam tanggungan):-

4.3.1 Alamat/ Jenis : Perniagaan : 1.


Perniagaan/
Pendapatan
bulanan

2.

3.

4.
9

5. Tanah

5.1. Tanah milik sendiri:-

5.1.1 Alamat/ Jenis : Tanah : 1.


Tanah (pusaka,
pertanian dll)

2.

3.

4.

5.1. Tanah milik isteri:-


5.2.1 Alamat/ Jenis : Tanah : 1.
Tanah (pusaka,
Pertanian) dll.

2.

3.

4.

10

5.2. Tanah milik anak (dalam tanggungan):-

5.3.1 Alamat/ Jenis : Tanah : 1.


Tanah (pusaka,
pertanian) dll.

2.

3.

4.
11

1. Pkt / No / Nama : KONST. / 161693 / AYOB BIN MUHAMAD

BIL NAMA INSTITUSI KEWANGAN JUMLAH (RM ) TEMPOH PINJAMAN

1. BANK RAKYAT 8,000.00 3 TAHUN


12
LAPORAN PENYELIA

SKDD 4

LAPORAN PENYELIA

Pegawai diselia : Pkt / No / Nama KONST / 161693 / AYOB BIN MUHAMAD

TARIKH / BUTIR-BUTIR PERJUMPAAN / TEGURAN/NASIHAT/ARAHAN


MASA PERBINCANGAN (KETERAMPILAN/PRESTASI DIRI/
KEBAHAGIAAN KELUARGA)
Pegawai Penyelia : Pkt / No / Nama

2. REKOD TATATERTIB

BIL. TAHUN KESALAHAN HUKUMAN


3. PENILAIAN SIKAP

LEMAH SEDERHANA TINGGI

1. Sikap terhadap tugas dan


Pasukan

2. Sikap terhadap ketua

3. Sikap terhadap rakan


sejawatan

4. Sikap terhadap keluarga

5. Sikap terhadap masyarakat


6. Potensi dan kesesuaian tugas
Bagi meningkatkan prestasi
tugas

Kajian dibuat di atas sikap setiap 3 bulan dan tandakan ( / ) pada petak berkenaan.

4. PENYAKIT

4.1. PEGAWAI YANG DISELIA

i)

ii)

iii)

4.2. ISTERI

i)

ii)
iii)

4.3. ANAK-ANAK

i)

ii)

iii)

5. BANTUAN KEBAJIKAN

5.1.

5.2.

5.3.
6. KAUNSELING

BIL. TARIKH LAPORAN KAUNSELING