Anda di halaman 1dari 1

BDR2

BORANG LAPORAN HARIAN TUGASAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR)


DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)

MAKLUMAT PEGAWAI / AKP / PENTADBIR SEKOLAH


NAMA :

KATEGORI : PEGAWAI
PGB AKP

JAWATAN / GRED :

ALAMAT RUMAH :

TARIKH TUGASAN :

BIL MASA TUGAS YANG DILAKSANAKAN

(sila gunakan helaian baharu jika borang ini tidak mencukupi)

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

(Nama dan Cap Pegawai) (Nama dan Cap Guru Besar)