Anda di halaman 1dari 3

1.

Murid diperkenalkan tajuk pada hari ini.

2.

Murid ditunjukkan nombor dua digitbermula dari nombor 10 – 19.3. Murid diperkenalkan konsep
rumahpuluh dan rumah sa bagi nombor duadigit.

4.

Murid dikehendaki menyebut nombor mengikut arahan guru.5. Murid dikehendaki menyebut nombor
secara rawak berdasarkan kad nombor yang ditunjukkkan guru.6. Murid dikehendaki menulis nombor
secara rawak di atas kertas yangdiberikan.7. Setelah Berjaya, murid dikehendakimencari dan mengambil
kad bernombor mengikut arahan guru di papan putih.8. Murid dikehendaki menyebut kembalinombor
yang telah mereka perolehi dipapan putih.

9.

Murid dikehendaki melakarkan nombor diatas pinggan yang diletakkan garam.

10.

Murid dikehendaki melakarkan

Teknik:

Soal-jawab

KP:

Intrapersonal,Logik matematik

Terapi :

carakerjaPengamatan,pertuturan

BBM :

batang lidi,kertas, kadbernombor

Nilai

: berhati-hati,tolong-menolong.

nombor mengikut arahan guru.11. Murid dikehendaki membersihkantangan setelah melakarkan


nombor menggunakan garam di atas pinggan.Langkah2(20 minit)Membilang nombor

1.

Murid ditunjukkan konsep membilangdengan menggunakan batang lidi.


2.

Murid dikehendaki membilang batanglidi bersama-sama guru sehingganombor 19.3. Murid dikehendaki
bermain permainanmeneka nombor sambil membilang.4. Murid dikehendaki membilang bersama-
sama.5. Murid dikehendaki berhenti darimembilang apabila di suruh berhenti danmemberitahu nombor
yang sedangdibilang.

6.

Murid ditunjukkan konsep membilangsecara menurun dan menaikmenggunakan kad bernombor.7.


Murid dikehendaki membilang bersamaguru secara menaik dan menurun.8. Murid diberi dua keping
kertas dandikehendaki menulis nombor secaraurutan menaik dan menurun.

KP :

Intrapersonal,Logik Matematik,

BBM:

batang lidi,kertas, kadbernombor

Terapi :

Motor halus, pertuturan

Langkah3(10 minit)Latihan pengukuhan 1. Guru mengedarkan lembaran kerjakepada murid-


murid.Kumpulan lemah1. murid dikehendaki menulis nombor secara berulang kali.2. murid dikehendaki
mengisi ruangkosong dengan nombor yangbersesuaian dengan membilang secaramenaik / menurun.

Teknik:

latih tubi

Terapi :

Motor halus

BBM :

Lembarankerja, penselwarna