Anda di halaman 1dari 2

REKAPITULASI KEADAAN MURID

TAHUN PELAJARAN : ...............................

Murid Banyak murid yang berumur


Banyak Murid Banyak
baru
Murid yang Murid
yang
pada keluar pada Hak
BULAN masuk Wajib Belajar
permulaan dalam akhir Belajar Jumlah
dalam (tahun)
bulan bulan bulan (tahun)
bulan

L P J L P J L P J L P J 5,6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Juli
2017

Agustus
2017

September
2017

Oktober
2017

November
2017

Desember
2017

Januari
2018

Februari
2018

Maret
2018

April
2018

Mei
2018

Juni
2018
PRESENTASI ABSENSI SETIAP BULAN

Sakit Izin Alpa Jumlah Paraf


BULAN
% % % % Kepala Sekolah
Juli
2017

Agustus
2017

September
2017

Oktober
2017

November
2017

Desember
2017

Januari
2018

Februari
2018

Maret
2018

April
2018

Mei
2018

Juni
2018

Juli
2018

( banyak hari tak masuk ) x 100


 Perhitungan persentasi absensi = x 100=…
( banyak murid x banyak hari sekolah )

1 1
 Dengan ketentuan % dihitung 1% dan kurang % dihilangkan
2 2