Anda di halaman 1dari 2

TKB duwe misi kanggo

melu nyerdasake anak bangsa


liwat pendidikan kang layak.
Misi kasebut dilakoni karo
sederet visi kang tansah
sinambungan. Visi kang kapisan
yayasan TKB yaiku menehi
dukungan materi lan moral
kanggo anak bangsa kang ora
mampu sekolah. Sakwise anak-
anak oleh dukungan materi lan
moral, yayasan TKB uga arep
mbantu ngembangake bakat lan
ketrampilan anak bangsa kang
ora mampu masalah materi.
Kaping telu, nerusake cita-cita
anak bangsa kang pedhot
sekolah amarga kekurangan
biaya kanggo nerusake sekolah.
Kaping papat, mujudake
Wengi Peduli Marang masyarakat kang adil lan
makmur amarga hak anak-anak

Putra-Putri Indonesia wis kaleksanan oleh pendidikan


kang layak. Kaping lima,
Rolling Stone Cafe kemis bengi tanggal 27 September dikebaki nyiptaake anak-anak tunas
wong amarga ana acara Malam Peduli Anak Indonesia. Kegiyatan kang bangsa kang kreatif, inovatif lan
digagas dening Yayasan Tri Kusuma Bangsa (TKB) kaleksanan seru. produktif karo menehi bekal
Yayasan Tri Kusuma Bangsa yaiku yayasan kang nangani bidang sosial. ketrampilan kang manfaat.
Yayasan iki wis ngayomi akeh arek kang pedhot sekolah, gerakan orang
tua asuh, siaga bencana lan Karo visi lan misi
pengobatan gratis. Cakupan kasebut, lan akehe
kegiyatan Yayasan Tri Kusuma anak-anak Indonesia
Bangsa iki ngliputi kabeh kang pedhot sekolah
wilayah DKI Jakarta, amarga kurange biaya,
Jabodetabek, lan daerah liyane yayasan TKB duwe
ing Indonesia. niyat bisa bantu
ngringanake beban
Kanggo mujudake anak-anak Indonesia
pembangunan negara Indonesia, kanggo oleh
diperluake proses pemberdayaan pendidikan kang layak
manungsa kanthi optimal. Salah lan selaras karo apa
sawijining komponen kang kang wis ditetepna
paling penting kanggo mujudake dening pemerintah.
bab iku dibutuhna sumber daya
manusia kang pinter, lan apik liwat pendidikan kang layak. Nanging, akeh
anak Indonesia kang ora oleh kesempatan kanggo nerusake pendidikan.
Mulane, ibu Any Kusuma Dewi kagugah kanggo ngedegake Yayasan Tri
Kusuma Bangsa ing tanggal 12 Februari 2013. Sakteruse,tanggal 1 Maret
2013 oleh pangesahan saka notaris Shitawaty Meirindrasari, SH.
Wiwit anggene ngadeg, akeh wawasan program kang kepingin
diselenggarakake yayasan TKB kang patut diwujudake. Kanggo bisa
kaleksanan visi lan misi yayasan jroning mbantu anak-anak Indoensia
kurang mampu kang kepingin ngraih impen lan cita-citane. Malam
Peduli Anak Indonesia dimeriahna pertunjukan langsung.

Anak-anak saka yayasan TKB


uga melu nampilake bakate.
Sakderet penyayi kondhang uga
melu meriahna kegiyatan Malam
Peduli Anak Indoensia. Antarane
Vina Panduwinata, Rika Roeslan,
Nina Tamam, Syaharani, Anda,
Endah lan Resha. Acarane lancar
dipandu karo Ferry Salim lan Febby Febiola.

Harapan yayasan TKB nang


ngarep, kita bisa gandhengan
tangan njaga semangat kolektif
kanggo melu mikirna calon-calon
intelektual kang duwe kualitas lan
bisa dadi pemimpin negri. Muga-
muga niyat mulia iki bisa nularake
kepedulian kang padha kanggo kita
kabeh.

Minangka kang dadi bagian


saka kepedulian, kanggo nekani
acara Malam Peduli Anak
Indonesia, undangan kebagi dadi
telung bagian. Platinum regane Rp.
2.500.000. Gold regane Rp.
1.500.000. Silver regane Rp.
1.000.000. Sawetara tiket tanpa
lungguh regane Rp. 100.000 ing Rolling Stone Cafe.

Kanggo wong utawa kelompok lan korporar kang pengin


pesen tiket bisa tuku langsung saka panitia ing nomer 081287760000,
nanging kanggo kelas festival bisa langsung tuku tiket ing lawang
melbu Hard Rock Cafe.