Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN LENGKAP KURSUS ORIENTASI

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) PEND. SENI VISUAL


TINGKATAN 4 PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2019

MATA PELAJARAN : PEND. SENI VISUAL


TARIKH : 1-2 JULAI 2019
TEMPAT :
NAMA PENCERAMAH : PUAN MARSIETA KIKER
BIL. PESERTA : 3 ORANG
SENARAI NAMA PESERTA YANG HADIR :
ENCIK ERNI JUAN PRIMA
EN. ROSLEY B. HAJAL
EN. AYOB B. ABDUL MUTALIB
JUM. GURU DALAM PANITIA : 1 ORANG

PERKARA YANG DIBINCANGKAN SEMASA PELAKSANAAN KURSUS


Isi kandungan kurikulum yang terdapat dalam DSKP.
Cara-cara mengaplikasikan PAK 21 dalam Pengajaran dan Pembelajaran.
Cara perekodan dan pentaksiran dibuat.
Pedagogi yang boleh diaplikasikan.
Perancangan membuat Ringkasan Pelajaran Harian (RPH).
Modul-modul tambahan dalam kurikulum.

KEKUATAN
Kursus ini dapat memberi pendedahan yang menyeluruh kepada setiap guru PSV
tentang perubahan yang berlaku dalam kurikulum baharu dan melaksanakan latihan
untuk persediaan bahan bantu mengajar terutamanya pembelajaran Abad ke-21.

KELEMAHAN
Sukatan DSKP KSSM yang agak mudah bagi pelajar berbanding standard KBSM di
peringkat SPM.

SYOR / CADANGAN MENGATASI KELEMAHAN


Menentukan standard soalan SPM seiring dengan sukatan DSKP KSSM bermula di tingkatan 4.

GAMBAR
Disediakan Oleh :

___________________
(NOOR AIMA BT. ROSMI)
KP Pendidikan Seni Visual,
SMKJPT.