Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN AKTIVITI

PEMBELAJARAN ABAD KE-21


MUZIK TAHUN 3 Round Table
Think Pair Share
RPH 2019 Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri
MINGGU: 15 HARI: RABU TARIKH: 24 April 2019 Role Play
Gallery Walk
Three Stay, One Stay
Kelas / MP 3USM/3UTM
Peta I-think
Deklamasi Sajak / Nyanyian
MASA 9.50-10.20/10.50-11.20 PAGI Tandakan / pada ruangan
berkenaan
Tajuk KENALI REKODER
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Standard 1.2 Berasaskan Murid
Kandungan Pembelajaran Kolaboratif
Kemahiran / Proses
Standard 1.2.1 Pemikiran Aras Tinggi
Kemahiran Hidup
Pembelajaran Berkumpulan
Komuniti
Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat: Pentaksiran Formatif
Pembelajaran Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan Belajar Untuk Kehidupan
Tandakan / pada ruangan
daripada pelbagai repertior. berkenaan

TAHAP PENGUASAAN (PBS)


Kriteria Murid dikatakan berjaya apabila mereka dapat: TP6
Kejayaan 1. Menyanyikan lagu berkumpulan TP5
TP4
Aktiviti TP3
1. Murid mendengar cerita guru TP2
2. Murid memberikan respons terhadap soal TP1
Tandakan / pada ruangan
jawab berkenaan
3. Murid mendengar arahan guru
1. Murid menjalankan aktiviti dengan arahan ARAS PEMIKIRAN
Mencipta
dan bimbingan guru. Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingati
BBM  Buku Teks  Internet  Projektor Tandakan / pada ruangan
 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain berkenaan
 Carta  Model
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan Latihan bertulis
Alam Sekitar inovasi Hasil kerja
Kuiz
Refleksi  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif Pembentangan
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan Soal Jawab
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif Pemerhatian/lisan/soal jawab
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Lembaran kerja
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _____________ Drama
Projek
________________________________________ Tandakan / pada ruangan
berkenaan
Catatan PdPc tidak berlaku kerana cuti sakit. Aktiviti PdPc
akan diulang pada 2 Januari 2019 (Rabu) I - THINK
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Tandakan / pada ruangan
berkenaan

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………


Round Table
Think Pair Share
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri
MUZIK TAHUN 6 Role Play
Gallery Walk
RPH 2019 Three Stay, One Stay
Peta I-think
MINGGU: 15 HARI: RABU TARIKH: 24 April 2019 Deklamasi Sajak / Nyanyian
Tandakan / pada ruangan
6 USM berkenaan
Kelas / MP
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
MASA 9.00-9.30 PG
Berasaskan Murid
Pembelajaran Kolaboratif
Tajuk Hilang Duka Hidup Ceria Kemahiran / Proses
Pemikiran Aras Tinggi
Standard 1.1 Kemahiran Hidup
Kandungan Berkumpulan
Komuniti
1.1.2 Pentaksiran Formatif
Standard Belajar Untuk Kehidupan
Pembelajaran Tandakan / pada ruangan
berkenaan
Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat:
Pembelajaran Menyanyi dengan pic yang betul TAHAP PENGUASAAN (PBS)
TP6
Kriteria Murid dikatakan berjaya apabila mereka dapat: TP5
Kejayaan Menyanyi dengan rentak yabg sesuai TP4
TP3
TP2
Aktiviti 2. Murid mendengar cerita guru TP1
3. Murid memberikan respons terhadap soal Tandakan / pada ruangan
berkenaan
jawab
4. Murid mendengar arahan guru ARAS PEMIKIRAN
Mencipta
Murid menjalankan aktiviti dengan arahan dan Menilai
bimingan guru. Menganalisis
Mengaplikasi
 Buku Teks  Internet  Projektor Memahami
BBM
 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain Mengingati
Tandakan / pada ruangan
 Carta  Model
berkenaan
EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan
Alam Sekitar inovasi PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Latihan bertulis
Hasil kerja
Refleksi  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif
Kuiz
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan Pembentangan
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif Soal Jawab
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Pemerhatian/lisan/soal jawab
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _____________ Lembaran kerja
Drama
________________________________________ Projek
Tandakan / pada ruangan
Catatan PdPc tidak berlaku kerana cuti sakit. Aktiviti PdPc berkenaan
akan diulang pada 2 Januari 2019 (Rabu)
I - THINK
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Tandakan / pada ruangan
berkenaan

AKTIVITI
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………
AKTIVITI
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Round Table
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Think Pair Share
Hot Seat
MUZIK TAHUN 5 Pembentangan Hasil Sendiri
Role Play
RPH 2019 Gallery Walk
Three Stay, One Stay
Peta I-think
MINGGU: 15 HARI: SELASA TARIKH: 23 April 2019
Deklamasi Sajak / Nyanyian
Tandakan / pada ruangan
Kelas / MP 5UKM
berkenaan

MASA 11.50-1.20 PTG PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Berasaskan Murid
Tajuk Kampungku Pembelajaran Kolaboratif
Kemahiran / Proses
Standard 1.2 Pemikiran Aras Tinggi
Kemahiran Hidup
Kandungan Berkumpulan
Komuniti
Standard 1.2.1 Pentaksiran Formatif
Pembelajaran Belajar Untuk Kehidupan
Tandakan / pada ruangan
Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat: berkenaan
Pembelajaran a) Menyanyi dengan pic yang betul
TAHAP PENGUASAAN (PBS)
Murid dikatakan berjaya apabila mereka dapat: TP6
Kriteria
TP5
Kejayaan Menyanyi solo TP4
TP3
Aktiviti 1. Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan TP2
TP1
guru Tandakan / pada ruangan
2. Menyalin lirik lagu berkenaan
3. Murid menyanyi beramai-ramai
ARAS PEMIKIRAN
4. Murid menyanyi individu Mencipta
5. Murid menyanyi secara berkumpulan Menilai
Menganalisis
dengan araran dan bimbingan guru. Mengaplikasi
Memahami
BBM  Buku Teks  Internet  Projektor Mengingati
 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain Tandakan / pada ruangan
 Carta  Model berkenaan

EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN


Alam Sekitar inovasi Latihan bertulis
Hasil kerja
Refleksi  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif Kuiz
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan Pembentangan
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif Soal Jawab
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Pemerhatian/lisan/soal jawab
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _____________ Lembaran kerja
Drama
________________________________________ Projek
Tandakan / pada ruangan
Catatan berkenaan

I - THINK
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Tandakan / pada ruangan
berkenaan

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………


Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………