Anda di halaman 1dari 3

1. Jelaskan maksud media pengajaran, ciri-ciri dan jenis-jenisnya.

Huraikan apakah
kesan dan kepentingan media pengajaran.
 2. Bina carta untuk menunjukkan klasifikasi media pengajaran. [Dapatkan maklumat
dari pelbagai sumber sama ada pusat sumber atau dari internet]

1. Maksud media pengajaran


Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran,
perasaan, minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadi proses pembelajaran.
Dari sudut penggunaan media pengajaran, Ngui Kuan Sang (1989), berpandangan
bahawa ia adalah satu pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan
pendengaran seseorang serta teknik-teknik pengajaran, termasuk proses pengalaman,
persediaan dan perasaan. Hal ini bermakna ia adalah satu proses pengalaman yang
total.
1. Kepentingan media pengajaran
 Pengajaran lebih terancang
 Melibatkan pelbagai deria
 Memperkayakan pengalaman
 Perluasan batasan komunikasi
 Pembelajaran individu
 Keseronokan belajar/motivasi
 Sumber maklumat
 Menolong membentuk gambaran yang betul dalam fikiran murid.
 Menguat dan mengekalkan daya ingatan
 Menghubungkan yang abstrak kepada konkrit
 Memberikan gambaran dan peristiwa di luar bilik darjah ke dalam bilik darjah
 Menjimatkan masa
 Membantu murid membentuk konsep dengan lebih mudah serta jelas
 Mempelbagaikan aktiviti pengajaran pembelajaran

1. Jenis Media Pengajaran


1. KESAN MEDIA PENGAJARAN

KESAN
2. Carta Klasifikasi Media