Anda di halaman 1dari 2

MAKLUMAT GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

MENGIKUT KELAS TAHUN 2020

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN


NAMA GURU KELAS NAMA GURU KELAS
1 BITARA 1 BITARA
1 PERKASA 1 PERKASA
1 GAGAH 1 GAGAH
1 HEBAT 1 HEBAT
1 TANGKAS 1 TANGKAS

2 BITARA 1 BITARA
2 PERKASA 1 PERKASA
GAGAH 1 GAGAH
1 HEBAT 1 HEBAT
1 TANGKAS 1 TANGKAS
1 BITARA 1 BITARA
1 PERKASA 1 PERKASA
1 GAGAH 1 GAGAH
1 HEBAT 1 HEBAT
1 TANGKAS 1 TANGKAS
1 BITARA 1 BITARA
1 PERKASA 1 PERKASA
1 GAGAH 1 GAGAH
1 HEBAT 1 HEBAT
1 TANGKAS 1 TANGKAS
1 BITARA 1 BITARA
1 PERKASA 1 PERKASA
1 GAGAH 1 GAGAH
1 HEBAT 1 HEBAT
1 TANGKAS 1 TANGKAS
1 BITARA 1 BITARA
1 PERKASA 1 PERKASA
1 GAGAH 1 GAGAH
1 HEBAT 1 HEBAT
1 TANGKAS 1 TANGKAS