Anda di halaman 1dari 4

BAB 7- SISTEM PEMERINTAHAN

TARIKH 01/7/2020 KELAS 5 ST3 TEMA & PENTADBIRAN NEGARA


MALAYSIA
7.1.3 Kuasa pemerintah
SUBJE SEJARA STANDARD 7.1.4 Pilihan raya
WAKTU 7.30-8.30
K H KANDUNGAN 7.1.5 Parti-parti politik di Malaysia
sehingga tahun 1963
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (LO): ABM/BBM:
Memahami ciri-ciri Demokrasi Berparlimen di Malaysia Buku Teks / Modul nota

HASIL PEMBELAJARAN: SENARAI SEMAK PdPc


Pada akhir PdPc, murid akan dapat : SJ PK LT PS LPK RP LL
Aras 1
1.Menyenaraikan badan-badan pemerintah dan fungsinya
2.Menyatakan proses pilihanraya
√ √ √
3.Menyatakan pihak yang terlibat dalam pilihanraya
4.Menyenaraikan parti politik yang ditubuhkan sehingga tahun 1963

KRITERIA KEJAYAAN (SC): Murid akan dapat menguasai PdPc sekiranya


1.Menyenaraikan badan-badan pemerintah dan fungsinya
2.Menyatakan proses pilihanraya
√ √ √ √
3.Menyatakan pihak yang terlibat dalam pilihanraya
4.Menyenaraikan parti politik yang ditubuhkan sehingga tahun 1963
Murid-murid diuji pengetahuan sedia ada tentang pentadbiran tentera british
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Murid diberi soalan berkaitan dengan nilai/iktibar/pengajaran
KBAT Contoh pengamalan ciri demokrasi dalam kehidupan harian

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN MASA


PENDAFTARAN & PENGENALAN:
1. LO dan SC dipaparkan di hadapan kelas supaya murid tahu apa yang perlu akan dipelajari dan dicapai
pada akhir PdPc pada hari ini.
PERSEDIAAN/AKTIVITI PEMULA:
2. Guru akan bertanya kepada pelajar berkaitan pengetahuan sedia ada .
3. Murid mendengar penerangan guru tentang kerajaan demokrasi
IMAGINASI / PERKEMBANGAN / AKTIVITI UTAMA / ISI PELAJARAN:
4. Guru meminta pelajar menerangkan isi penting tentang tajuk berpandukan modul Nota Berpandu
Peta Bulatan- Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen
5.Pelajar membuat catatan nota dan latihan (Pengukuhan)
AKTIVITI PLENO/TINDAKAN:
6. Guru membuat rumusan LO dan SC supaya objektif PdPc tercapai hari ini

PEMBEZAAN
KUMPULAN CEMERLANG : Menjawab soalan KBAT dengan lengkap dan memperolehi markah penuh
KUMPULAN SEDERHANA : Menjawab soalan KBAT dengan mempeolehi 3 dari 5 markah
AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21 / PETA I-THINK / ARAS PEMIKIRAN / EMK

AKTIVITI PETA I-THINK ARAS PEMIKIRAN EMK


PEMBELAJARAN ABAD
KE-21
Round Table Peta Bulatan Mencipta Patriotisme √

Think Pair Share √ Menilai Peraturan


Peta Buih
Sosiobudaya
Hot Seat Peta Buih Menganalisis Tanggungjawab
Berganda sosial
Pembentangan Mengaplikasi Kerja sepasukan
Peta Pokok
Hasil Sendiri
Peta i-Think Memahami √ Kepimpinan
Peta Dakap
Gallery Walk Peta Alir Mengingati Kreativiti & Inovasi

Three Stay, One Peta Pelbagai Alir TMK


Stay
Deklamasi Sajak / √ Peta Titi Berfikiran kritis & √
Nyanyian Menyelesaikan
Masalah

KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH / ELEMEN KEWARGANEGARAAN DAN NILAI SIVIK / PENTAKSIRAN & PENILAIAN /
TAHAP PENGUASAAN

KEMAHIRAN PENTAKSIRAN DAN


PEMIKIRAN PENILAIAN
SEJARAH
Memahami √ Kuiz / Lisan / Soal √
Kronologi Jawab
Meneroka Latihan Bertulis /
Bukti Kerja Rumah
Membuat Modul / Lembaran √
Interpretasi Kerja
Membuat Pembentangan
Imaginasi
Membuat Tugasan / Projek
Rasionalisasi
Pemerhatian / Ujian /
Peperiksaan
REFLEKSI

‘Lesson Study” bagi Kelas 5 ST3 yang mempunyai kehadiran murid 27/27 pada hari Rabu, jam 7.30- 8.30 pagi yang
dikendalikan oleh Puan Mahaniza binti Sarbini. Berdasarkan hasil dapatan pemerhatian saya adalah:

1.Pemilihan tema adalah tema bab 7, sistem pemerintahan & pentadbiran negara Malaysia, standard kandungan adalah
7.1.3 kuasa pemerintah, 7.1.4 pilihan raya, 7.1.5 parti-parti politik di Malaysia sehingga tahun 1963.
2.Pemilihan aktiviti ialah pembelajaran berasaskan Konstruktivisme.
3.Pada bahagian set induksi guru membacakan SOP bagi mencegah Covid19. Seterusnya guru menerangkan hasil
pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid pada hari ini.
4.Murid membuat refleksi hasil pembelajaran lepas dengan menyenaraikan badan-badan berkanun dan separuh kerajaan
dengan baik sebelum guru meneruskan pembelajaran pada tajuk seterusnya.
5.Penggunaan bahasa yang disampaikan oleh guru mudah difahami oleh murid, murid memberi reaksi dan tumpuan yang
baik dalam pengajaran dan pembelajaran.
6. Guru menimbulkan persoalan berbentuk soalan terbuka “Apakah ciri-ciri negara berparlimen?” dan mengajukan pada
murid dengan menyebut nama mereka. Penglibatan murid adalah mereka diberi masa untuk berfikir dan menjawab
soalan.
7. Murid dikehendaki membina peta buih Ciri-ciri Negara Berparlimen bagi mengklafikasikan maklumat. Tambahan pula,
murid dapat membina kronologi berdasarkan proses pembubaran parlimen hingga pilihan raya diadakan.
8.Berdasarkan tahap domain kognitif Bloom, murid mencapai tahap empat iaitu analisis. Soalannya adalah ‘Bezakan ADUN
dan Parlimen?’.
9.Guru mengaitkan pembelajaran dengan situasi terkini dengan mengajukan soalan ‘Siapakah ahli parlimen Kluang?’
10.Bagi keberkesanan bahan bantu mengajar amat baik kerana menggunakan buku teks dan modul bagi menambahkan
lagi pengukuhan tahap kefahaman murid.
12.Murid juga diberi penekanan tajuk yang sudah pernah keluar peperiksaan SPM, tambahan pula guru memberikan tips
bagi cara menjawab soalan huraian berdasarkan kriteria pemarkahan.
11.Berdasarkan refleksi di akhir pembelajaran murid dapat menguasai hasil pembelajaran dan dapat diterapkan nilai
patriotisme dengan menyanyikan lagu “Jalur Gemilang “ penuh bersemangat.
REFLEKSI

Disemak/Dicerap/ Dipantau oleh,


Tandatangan guru,
………………………………….
………………………………….
(Hj Abdul Rahman bin Mohd Nor)
(Fairus Nabilah binti Mohd Hanafiah)
Pengetua Cemerlang JUSA C,

Sekolah Tinggi Kluang.