Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 19.1.2020
Hari Ahad
Masa 12.15 – 1.15
Tema Masyarakat Berilmu
Tajuk Bahasa Kita, Jiwa Kita(m/s 15)
Standard Kandungan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

Standard Pembelajaran 3.2.1 Membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia
Pada akhir pengajaran murid dapat membina dan menulis ayat dan perenggan
Objektif Pengajaran berdasarkan gambar dan frasa

i. Murid membaca dan meneliti contoh menukar daripada frasa kepada ayat.
ii. Guru menerangkan cara menukarkan frasa kepada ayat
Aktiviti
iii. Murid menukar frasa kepada ayat dan perenggan.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 20.1.2020
Hari Isnin
Masa 10.45 -11.45
Tema Masyarakat Berilmu
Tajuk Satu untuk semua (m/s 17)
Standard Kandungan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.

Standard Pembelajaran 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal
Pada akhir pengajaran murid dapat menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan
Objektif Pengajaran dialog.

i. Murid membaca petikan dialog dengan intonasi yang betul.


ii. Guru menerangkan penggunaan setiap kata ganti nama
Aktiviti
iii. Murid melengkapkan petikan dialog dengan kata ganti nama yang sesuai.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 21.1.2020
Hari Selasa
Masa 9.15 – 10.15
Tema Kesihatan Dan Kebersihan.
Tajuk Saya Sihat (m/s 22)
Standard Kandungan 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.
1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan memberikan aalasan tentang sesuatu perkara secara
Standard Pembelajaran
bertatasusila mengikut konteks
Pada akhir pengajaran murid dapat menilai dan memberikan alasan yang munasabah.
Objektif Pengajaran

i. Murid membaca petikan dialog dengan intonasi yang betul.


ii. Murid melengkapkan petikan dialog dengan bimbingan guru.
Aktiviti
iii. Murid menilai dan memberikan alasan yang munasabah.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 22.1.2020
Hari Rabu
Masa 11.45 -12.45
Tema Kesihatan Dan Kebersihan
Tajuk Perihal Penderma Darah.(m/s 23)
Standard Kandungan 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera.

Standard Pembelajaran 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera
Pada akhir pengajaran murid dapat melengkapkan peta bulatan.
Objektif Pengajaran

i. Murid membaca petikan dengan intonasi yang betul


ii. Murid bersoal jawab mengenai petikan yang telah dibaca.
Aktiviti
iii. Murid melengkapkan peta bulatan dengan bimbingan guru.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 25.1.2020
Hari Khamis
Masa 12.45 – 1.15
Tema Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk Penjagaan kesihatan mata (m/s 25)
Standard Kandungan 3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna
3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah
Standard Pembelajaran
secara kritis dan kreatif
Pada akhir pengajaran murid dapat menjawab lima soalan pemahaman
Objektif Pengajaran

i. Murid membaca petikan dengan intonasi yang betul


ii. Murid berbincang isi kandungan petikan.
Aktiviti
iii. Murid menjawab lima soalan pemahaman di buku latihan.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.