Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 2.2.2020
Hari Ahad
Masa 12.15 – 1.15
Tema Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk Jauhi Penyakit Tangan Kaki dan Mulut(m/s 28)
Standard Kandungan 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.

Standard Pembelajaran 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks.
Pada akhir pengajaran murid dapat melengkapkan tempat kosong dengan kata kerja yang
Objektif Pengajaran sesuai.

i. Murid membaca dan meneliti isi kandungan petikan.


ii. Guru menerangkan cara menjauhi penyakit tangan kaki dan mulut.
Aktiviti
iii. Isi tempat kosong dengan kata kerja yang betul.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 3.2.2020
Hari Isnin
Masa 10.45 -11.45
Tema Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk Persekitaran Bersih, Hidup Ceria (m/s 29)
Standard Kandungan 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.
1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dan tersirat dengan
Standard Pembelajaran
menggunakan idea yang kritis dan kreatif
Pada akhir pengajaran murid dapat membuat perbandingan menggunakan peta buih
Objektif Pengajaran berganda.

i. Murid membaca dan memerhati carta dengan teliti


ii. Guru menerangkan kempen bebas penyedut minuman.
Aktiviti
iii. Murid melengkapkan peta buih berdasarkan maklumat yang telah diberi.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 4.2.2020
Hari Selasa
Masa 9.15 – 10.15
Tema Kesihatan Dan Kebersihan.
Tajuk Projektor Mini (m/s 31)
Standard Kandungan 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera
2.3.2 Membaca karya sastera dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang
Standard Pembelajaran
sesuai.
Pada akhir pengajaran murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang
Objektif Pengajaran sesuai.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.


ii. Guru memperbetulkan cara bacaan yang betul.
Aktiviti
iii. Murid menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan petikan.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 5.2.2020
Hari Rabu
Masa 11.45 -12.45
Tema Kesihatan Dan Kebersihan
Tajuk Inap Desa Dahlia (m/s 32)
Standard Kandungan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna
3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah
Standard Pembelajaran
secara kritis dan kreatif
Pada akhir pengajaran murid dapat menjawab lima soalan pemahaman dengan betul.
Objektif Pengajaran

i. Murid membaca dan memahami petikan


ii. Murid bersoal jawab mengenai petikan yang telah dibaca
Aktiviti
iii. Murid menjawab soalan lima pemahaman.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 6.2.2020
Hari Khamis
Masa 12.45 – 1.15
Tema Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk Briged Kebersihan Sekolah (m/s 33)
4.3 menghasilkan bahansastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan Bahasa
Standard Kandungan
serta mempersembahkannya secara kreatif
Standard Pembelajaran 4.3.2 Mengubah suai cerita secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif
Pada akhir pengajaran murid dapat bercerita secara kreatif dengan mengubah suai
Objektif Pengajaran perkataan yang berwarna.

i. Murid membaca petikan dengan intonasi yang betul


ii. Murid berbincang isi kandungan petikan.
Aktiviti
iii. Murid bercerita kembali secara kreatif.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.