Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 1.1.2020
Hari Rabu
Masa 11.45 – 12.45
Tema Jiran Tetangga
Tajuk Salam Perkenalan (m/s2)
1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan
Standard Kandungan
tidak formal
1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula
Standard Pembelajaran
dalam situasi tidak formal.
Pada akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menyenaraikan maklumat penting
Objektif Pengajaran yang terdapat dalam dialog

i. Murid membaca dan mengenal pasti maklumat penting dalam dialog yang
diucapkan.
ii. Guru membimbing murid mendengar, mengecam sebutan dan menyebut
Aktiviti
maklumat penting dalam petikan dialog
iii. Murid menjawab lima soalan berdasarkan petikan dialog.

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
Tahun 4 AL BUKHARI
Tarikh 2.1.2020
Hari Khamis
Masa 12.45 – 1.15
Tema Jiran Tetangga
Tajuk Hari Keluarga Taman Impian (m/s3)
1.1 Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan
Standard Kandungan
tidak formal
2.1.1 Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
Standard Pembelajaran
sesuai
Pada akhir pengajaran murid dapat membaca dan melengkapkan peta alir berdasarkan
Objektif Pengajaran aktiviti yang dilakukan.

iv. Murid membaca dan mengenal pasti isi-isi penting dalam petikan.
v. Guru membimbing murid membaca dan memahami petikan dengan sebutan
Aktiviti yang betul.
vi. Murid melengkapkan peta alir

PAK 21 NILAI EMK


o Tolong-Menolong
o Baik hati o Kreatif dan Inovasi
o Bertanggungjawab
o Perwatakan o Kerjasama o Pendidikan Alam Sekitar
o Kolaborasi o Hemah Tinggi
o Komunikasi o Bertolak ansur o Sains dan Teknologi
o Kreativiti o Hormat-
o Pemikiran Kritis o Keadilan o Bahasa
Menghormati
o Keberanian o Patriotisma
o Kasih Sayang.
PETA BBB PBS
o Buku Cerita o Lembaran
o Peta Bulatan o Peta titi o Buku Teks o Gambar Kerja o Lisan
o Peta Buih o Peta Pokok o Modul o Carta o Hasil Kerja o Lakonan
o Peta Buih Berganda o Peta Dakap o Power Point o Graf o Pemerhatia o Tugasan
o Peta Pelbagai Alir o Peta Alir o Projektor n o Projek
o Kuiz

TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran :
REFLEKSI ……………… murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ………………..murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingang khas dalam sesi akan datang.