Anda di halaman 1dari 4

Nama : __________________ Tahun :_________________

Arahan: Memadamkan gambar dengan perkataan KVK

van

zip

bas

beg

sup
Nama : __________________ Tahun :_________________
Arahan: Mengisi tempat kosong berdasarkan gambar

__u __ __ a __

__ ___
b __ ___

__ a __

Nama : __________________ Tahun :_________________


Arahan: Tuliskan perkataan KVK berdasarkan gambar

____________
_____________

______________ ____________

_________________

Nama : __________________ Tahun :_________________


Arahan: Memilih jawapan yang betul berdasarkan gambar yang diberi.

Bas Bas

Kek Van

Sup Sup

Bas Bas

Kek Kek

Beg Van

Zip Bas

Kek Kek

Sup Beg