PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

PELAN TINDAKAN AKADEMIK DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2011

MATLAMAT 1

:

Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik.

STRATEGI 1.1 FOKUS

: :

Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum. 1. 2. 3. Meningkatkan kemahiran dalam pengurusan kurikulum sekolah. Meningkatkan keberkesanan kepemimpinan. Refleksi, ’reciprocal teaching’. Pengurusan sekolah dapat menguruskan perubahan dengan berkesan. Pengurusan sekolah dapat menguruskan sumber-sumber yang ada di sekolah bagi meningkatkan pencapaian akademik.

OBJEKTIF

:

1. 2.

1

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
FOKUS AKTIVITI 1. Makmal key performance indicator (KPI) Akademik - Hapus - Kurang - Tingkat - Cipta F1 PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Pegawai Pelajaran Daerah (PPD), Pengetua (P), Guru Besar (GB), Guru GPK (GPK), Guru Kanan Matapelajaran (GKMP), Ketua Panitia (KP) SASARAN Guru Mata Pelajaran (GMK) TARIKH JANGKAAN Januari Oktober TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI P&P berkesan dan mencapai ETR CATATAN Fokus kepada mata pelajaran kritikal berdasarkan pencapaian sekolah masing-masing Semua GMP, GKMP, GPK, terlibat dalam pelaksanaan Makmal Key Performance Indikator (KPI) Melibatkan semua sekolah menengah & rendah Perlu mengambil kira dapatan semua pihak

F1

2. Kumpulan Mutu Kerja (KMK) Kurikulum

Pengetua GB GPK GKMP KP

Semua guru

1 kali seminggu bagi setiap panitia matapelajaran

Sepanjang tahun

Sekurangkurangnya satu isu diselesaikan pada setiap pertemuan

KMK - mengesan dan mengatasi isu pada setiap minggu mengikut panitia. Didokumenkan mengikut format Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) dan dibentangkan dalam mesyuarat panitia

2

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
FOKUS AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PPD (Akademik)/ Pengurusan Sekolah) SASARAN TARIKH JANGKAAN Jan - Feb TARIKH PELAKSANAAN Jan – Feb KPI CATATAN

F1

3. Kursus kemahiran pemantauan dan pencerapan P&P (kurikulum)

GPK/GKMP

Penyertaan pengurusan sekolah 100%

Kemahiran pemantauan dan pencerapan kurikulum

F1

4. Pengurusan KGSK

PPD (Pengurusan Sekolah Men/Ren) Pengetua / GB

Semua sekolah menengah dan rendah daerah JB

Jan - Okt

Merujuk keperluan

Penempatan KGSK 1 hari selepas permohonan diterima dari sekolah

PPD menerima senarai KGSK yang dicadangkan oleh pihak sekolah

F1

5. Audit Akademik

PPD (Pengurusan Akademik) Pengerusi Panitia Daerah Pengetua/GB

Kumpulan pengurusan kurikulum sekolah

Sepanjang Tahun

Sebaik sahaja SAP dan Headcount di siapkan

Laporan lengkap SAP dan Headcount seminggu selepas tamat peperiksaan

Mengenal pasti potensi pencapaian akademik format audit akademik yang standard bermula dari peringkat panitia,bidang dan sekolah. Bagi panitia yang kurang guru – mengadakan perbincangan profesional Sekolah-sekolah akan menggunakan format yang disediakan oleh PPD

3

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB TARIKH JANGKAAN TARIKH PELAKSANAAN

FOKUS

AKTIVITI

SASARAN

KPI

CATATAN

F1

6. Menjadualkan dan melaksanakan pemantauan.

Pengetua / GB/ GPK/ GKMP

Semua Guru

Jan – Okt

Jan – Okt

Setiap pegawai memantau 2 orang guru seminggu mengikut jadual pemantauan Setiap guru perlu kompeten untuk melaksanakan P&P.

Gunakan Borang SKPM Elemen 9. Pencerapan guru mengikut bidang AdaPP (sistem aplikasi pemantauan)

F1

7. Penggunaan
modul P&P / latihan mengikut tahap pencapaian murid bermula dari awal tahun

PPD (Akademik) Pengerusi Panitia Daerah, Guru Cemerlang (GC), Jurulatih Utama (JU).

Pengetua, GB, Pen. Kanan, GKMP, KP, Guru.

Dari awal tahun

Sepanjang tahun

Penggunaan modul yang standard mengikut peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM Mencapai piawaian akademik sekolah Plan-J

Jawatankuasa Kerja Daerah (JKD) mengumpul modul dan memuatkan kedalam web panitia daerah Perlu diperbanyakkan dan digunakan oleh sekolah PPD bertanggungjawab memantau portal panitia daerah

4

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

F2 KOD PIPP T1F1S3

8. Pendedahan Kepimpinan Transformasional - Rangsangan Intelek
(intellectual stimulation)

PPD, Pengetua, GB, GPK

Semua guru

Sepanjang Tahun

Merujuk tarikh cuti sekolah atau cuti hujung minggu Mesyuarat Guru

Penyertaan sekolah 100%

Memantap dan meningkatkan pengurusan kurikulum. Pelengkap kepimpinan instruksional. Pelaksanaan kursus di luar waktu P&P. Keutamaan kepada kursus peningkatan kurikulum.

- Pertimbangan secara individu
(individualized consideration)

- Dorongan dan motivasi
(inspirational motivation)

- Karisma
(idealized influence)

F2

9. PPD mempengerusikan mesyuarat post mortem bagi sekolah yang berprestasi rendah atau kritikal.

PPD

Kumpulan pengurusan sekolah GMP

Sepanjang Tahun

Sepanjang Tahun

Mencapai ETR

Peningkatan kepimpinan sekolah dalam pelaksanaan post mortem

5

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB TARIKH JANGKAAN TARIKH PELAKSANAAN

FOKUS

AKTIVITI

SASARAN

KPI

CATATAN

F2

10. Pengetua/ GB
Mempengerusikan mesyuarat post mortem bagi subjek yang berprestasi rendah atau kritikal.

Pengetua / GB

Semua guru

Sepanjang tahun

Jan/Jun/Sept/Okt

Peningkatan pencapaian dalam peratus lulus dan GPMP dalam peperiksaan berikutnya

Bagi meningkatkan pencapaian mata pelajaran berkenaan

F2

11. Pengetua/ GB
mempengerusikan mesyuarat post mortem bagi subjek yang prestasi sederhana (50%-70%)

Pengetua GB GPK

Guru Kanan/ KP

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

UPSR peratus lulus melebihi 70% GPMP : 2.1 ke bawah PMR peratus lulus melebihi 80% GPMP: 6.0 ke bawah SPM peratus lulus melebihi 85% GPMP: 6.0 ke Bawah STPM peratus lulus melebihi 90% GPMP: 2.5 ke atas

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

6

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F2

12.PPD Mempengerusikan Mesyuarat postmortem bagi sekolah berprestasi tinggi

PPD Pengetua / GB

Kumpulan pengurusan kurikulum sekolah

Sepanjang tahun

Peratus menguasai 90% ke atas GPS: UPSR 1.8 ke bawah PMR: 1.8 ke bawah SPM: 3.5 ke bawah STPM: 2.7 ke atas Bilangan ’Perfect Score’ melebihi 50% (UPSR & PMR). Bilangan ‘Perfect Score’ melebihi 30% (SPM). Bilangan ‘Perfect Score’ melebihi 10% (STPM).

Menjamin pencapaian tinggi secara berterusan.

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

7

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F2

12. Sistem faiI
akademik ( Arkib Negara ) 1 fail induk 6 folder 1. Sukatan pelajaran 2. Program kecemerlangan 3. Pentaksiran dan penilaian 4. Penyeliaan 5. Pemeriksaan buku 6. Maklumat guru m/p

Pengetua / GB GPK

Kumpulan pengurusan kurikulum sekolah

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Fail dikemaskini

Maklumat mudah diakses Melaksanakan pengurusan fail berdasarkan SPSK di semua sekolah daerah Setiap fail panitia disokong dengan 6 folder yang berkenaan. (Rujuk lampiran)

F2

14. Teknik pemantauan berkesan mengikut instrumen SKPM

PPD, Kumpulan pengurusan sekolah

Semua guru

Jan - Okt

Mac, Julai, Oktober

Laporan dihantar 3 kali setahun secara Online ke JPNJ & PPD

ADaPP dihantar ke PPD setiap bulan Mengesan bilangan guru dipantau Disertai dengan dokumen sokongan instrumen pemantauan (SKPM & SPSK).

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

8

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F2

15.

Pelaksanaan pemantauan berfokus (Kes Khas)

Pengetua / GB / GPK / GKMP

Guru-guru berkaitan

Jan - Okt

Jan - Okt

Guru berkaitan kompeten untuk melaksanakan P&P. Sekurangkurangnya 4 kali setahun.

Menggunakan Instrumen Standard Kualiti Pengurusan Malaysia (SKPM)

F2

16. Program
coaching & mentoring -Kekuatan guru - Kelemahan guru

PPD Pengurusan pentadbiran sekolah Kaunselor / Guru Bimbingan

Semua Guru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Guru menggunaka n kaedah P&P yang berkesan

Perbincangan antara guru dengan pihak pengurusan sekolah selepas pemantauan Menggunakan kaedah ‘Clinical Supervision’ Pemantau Menggunakan ‘Borang Perbincangan Kualiti’ Cadangan kursus yang diperlukan kepada guruguru.

9

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
FOKUS F 1/ F3 AKTIVITI 17. Penyemakan Buku Rekod Mengajar mengikut HSP Hasil Pembelajaran : i. Boleh diukur secara eksplisit. ii. Membincangkan soalan mengikut aras Strategi : i. Pembelajaran masteri. ii. Kajian masa depan. iii. Belajar Cara belajar iv. Kemahiran berfikir dalam P&P v. Kontruktivisme vi. Kontekstual vii. dan lain-lain 100% menghantar buku rekod setiap minggu Ditulis satu hari sebelum P&P dijalankan Dihantar pada hari Jumaat / Sabtu setiap minggu PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Pengetua / GB / GPK SASARAN Semua guru TARIKH JANGKAAN Sepanjang tahun TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI Buku Rekod Mengajar Mengikut Pekeliling SPI/ 4/87 CATATAN E-rekod boleh digunakan. Guru berprestasi rendah dicadangkan untuk mengikuti kursus peningkatan profesionalisme anjuran PPD / JPNJ

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

10

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
Aktiviti : i. ii. iii. Kerja Amali Kerja kumpulan Kerja kursus – Penulisan buku rekod mesti mengandungi tajuk, HP, aktiviti pengajaran, nilai, BBM, refleksi

Refleksi : i. Keberkesanan P&P - jika tidak tercapai perlu dinyatakan sebab dan tindak ikut Menyemak hasil kerja murid dengan teliti Semua murid Semua murid Januari November Januari November

ii

Semua hasil kerja murid disemak

Perlu ada rekod penyemakan SPSK PK 06

F3

18. Menggunakan instrumen SPSK PK 08 (murid menilai guru) Penilaian Guru

Semua guru

Semua guru

Januari November

Januari November

Semua guru dinilai oleh pelajar Guru mencapai sekurangkurangnya skor 4 (Baik).

Menggunakan instrumen SPSK sedia ada Menggunakan instrumen SPSK – PK 06

11

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

PELAN TINDAKAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2011
MATLAMAT 1 STRATEGI 1.2 : : Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik Menyediakan lanskap pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan keperluan pelbagai kecerdasan murid. FOKUS : 1. Guru menjalankan kajian keperluan murid agar pembelajaran dan pengajaran murid /guru tepat dan berfokus. menghasilkan kerja yang kreatif dan inovatif. 3. Guru melatih murid kemahiran menilai kerja dan kemajuan diri dengan menggunakan pendekatan Headcount (HC) 4. Guru menggalakkan murid berdikari dan merancang pembelajaran mengikut gaya pembelajaran kendiri. 5. Melatih murid-murid dalam pelbagai kemahiran seperti kemahiran asas; bertutur, mendengar, membaca, menulis, mengiradan membuat pembentangan menggunakan ICT. 6. Penyusunan semula murid mengikut aras kecerdasan bagi setiap mata pelajaran (murid bergerak ke kelas mengikut aras) – penggunaan hasil pendekatan Headcount - tentukan KPI

2. Guru mereka bentuk kaedah pembelajaran dan pengajaran yang boleh mencabar minda murid bagi

OBJEKTIF

:

1. Dapat menggunakan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang memenuhi keperluan kecerdasan pelbagai murid. 2. Dapat meningkatkan pencapaian murid berdasarkan potensi mereka. 3. Dapat melaksanakan program yang memenuhi keperluan murid-murid. PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB TARIKH JANGKAAN TARIKH PELAKSANAAN

FOKUS

AKTIVITI

SASARAN

KPI

CATATAN

12

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
F1 1. Kajian keperluan pencapaian murid PPD (Akademik) Pengetua / GB / GPK / GPK HEM / Setiausaha Peperiksaan / Guru Bimbingan dan Kaunseling / GMP. Semua Murid Sepanjang tahun Seminggu selepas setiap ujian atau peperiksaan Pembelajaran dan pengajaran yang menyeronokkan - Sumber Data Headcount - Dapatan dari Makmal KPI - Dapatan daripada Instrumen khas

F2

2. Kaedah pengumpulan data: Pemerhatian Soal selidik 3. Menyediakan instrumen pentaksiran (PKSR & PKSM) berdasarkan keperluan pelbagai kecerdasan murid 4. Menjadualka n Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) AKTIVITI

PPD (Akademik) / GPK / GKMP / KP

GMP

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Rekod pencapaian murid

- Mengesan potensi murid - Mengesan keperluan murid

F2

PPD (Akademik) / GPK / GKMP / KP

GMP

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Rekod Pencapaian murid

Dilaksanakan semasa P&P

F2

GPK

GKMP KP, GMP

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Kaedah pengajaran berkesan diamalkan

Dilaksanakan : - dalam jadual waktu (SK) - luar jadual waktu (SM) Pembentangan hasil KMK dalam Mesyuarat Panitia

FOKUS

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

13

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
F2 5. Perancangan P&P berdasarkan keperluan murid. 6. Menyedia, menilai dan memanfaatkan graf prestasi murid (DATA HEADCOUNT) 7. Kaedah tugasan Eksplorasi (PEKA / PAFA / Kerja Kursus / Projek) GPK / GKMP / KP / GMP Semua murid Sepanjang tahun Sepanjang tahun Peningkatan prestasi murid Menggunakan modul P & P mengikut aras pencapaian murid.

F3

PPD (Akademik) / GPK / GKMP / Setiausaha Peperiksaan / GMP / Guru Kelas

Murid

Bermula dengan TOV sehingga ETR

Selepas peperiksaan

-Graf pencapaian murid yang lengkap - Data headcount yang lengkap

Mengesan perkembangan pencapaian murid. Dimaklumkan kepada ibu bapa pada Hari Terbuka / masa diperlukan. Aktiviti eksplorasi dijalankan secara individu atau berkumpulan secara kreatif dan inovatif.

F4

PPD (Akademik), Guru Penolong, Kanan,GKMP, KP GMP

Semua murid

April - Julai

Sepanjang tahun

Murid menghasilkan laporan daripada dapatan explorasi Murid dapat membuat pembentangan power point

F5

8. Program Pengukuhan

GPK, Guru Kanan Matapelajaran, KP GMP GPK, Guru Kanan Matapelajaran , K etua Panitia, GMP

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Rekod pencapaian OTI

Meningkatkan pencapaian murid

F5

9. Program Pengayaan

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Rekod pencapaian OTI

Meningkatkan pencapaian murid

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

14

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
F5 10. Program Pemulihan SR – PROTIM SM - P1NCH F5 11. LINUS FASILITATOR LINUS PPD - 4 orang fasi BM, - 3 orang fasi MT GPK , Penyelaras LINUS di PPD(Akademik) / PPD Pendidikan Khas / GPK / Guru Pemulihan / GMP Murid Tahun 4,5 dan 6 Murid Tingkatan 1 hingga 5 Murid Tahun 1 dan Tahun 2 Sepanjang tahun Sepanjang tahun Memastikan 100% murid menguasai kemahiran membaca dan mengira Memastikan 100% murid normal berada di arus perdana pada penghujung tahun 2011. Mengesan tahap penguasaan murid melalui ujian saringan menggunakan Instrumen Khas

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Mengesan tahap penguasaan murid melalui saringan menggunakan Instrumen Khas

F5

12. Pra-sekolah

PPD(Akademik) / GB GPK / Guru Pra sekolah / Pembantu Pengurusan Murid (PPM)

Murid Pra-sekolah

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Memartabatlan Bahasa Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

SK : – 600 minit BM – 600 minit BI SJK(C) / (T): – 400 minit BM – 400 minit BI – 400 minit Bahasa Ibunda

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

15

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
F6 13. Pelaksanaan Jadual Anjal bagi mencapai sasaran yang disasarkan bagi 60 hari menjelang peperiksaan PPD (Akademik) Pengetua / GB GPK / GKMP / GMP Murid-murid dalam kumpulan sasaran Julai dan Ogos: UPSR Ogos dan Sept: PMR Okt dan Nov: SPM Okt dan Nov: STPM 60 hari menjelang peperiksaan -Wajib melaksanakan jadual anjal -Mencapai ETR. Meningkatkan peratus lulus dan cemerlang Murid diasingkan mengikut prestasi mata pelajaran.

F5

16..Teknik menjawab soalan mengikut kumpulan sasaran berdasarkan mata pelajaran.

GPK / GKMP / KP / GMP /Guru Bimbingan & Kaunseling

Semua murid

2 kali dalam setahun (1kali setiap penggal)

Sepanjang tahun

- Diperluaskan bagi semua kelas: - SR : Tahun 4 dan 5 - SM : Ting 2,3,4 dan 5 Mencapai ETR

Menggunakan sumber dalaman sekolah.

F5

17. Plan J

PPD (Akademik) GPK / GKMP / GMP

Semua murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Mengikut KPI Jabatan Pelajaran Negeri Johor

Plan J dan RPT ada dalam Buku Persediaan Mengajar

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

16

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
F5 18. KSSR : Kurikulum Standard Sekolah Rendah PPD (Akademik) GB / GPK / KP / GMP Murid Tahun 1(2011) Sepanjang tahun Sepanjang tahun Pembelajaran berteraskan didik hibur Murid belajar dalam landskap P & P yang menyeronokkan dIsamping penerapan dari segi : 1. Ilmu Pengetahuan 2 Kemahiran 3. NilaI Murni 4. Teknologi

17

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

PELAN TINDAKAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2011

MATLAMAT 1 : STRATEGI 1.3 : Fokus :

Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik Melatih kemahiran pembelajaran kendiri bagi melahirkan murid aktif dan bertanggungjawab atas pembelajarannya 1. 2. Membugarkan amalan membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Memperoleh dan mengaplikasi maklumat dalam menguasai mata pelajaran . Membina bahan pembelajaran dan pengajaran bagi menggalakkan ‘higher thinking order’ Mengakses dan menggunakan maklumat bagi melahirkan pelajar yang kreatif dan innovatif Dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berbahasa ke arah pencapaian keputusan yang cemerlang. Dapat mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid. Dapat meningkatkan kemahiran dalam penguasaan subjek.

3.
4. OBJEKTIF : 1. 2. 3.

18

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
FOKUS AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PPD (Akademik) Pengetua, GB, PKG Guru Pusat Sumber GMP Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SASARAN TARIKH JANGKAAN Sepanjang tahun TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI CATATAN

F1

1.

Program NILAM

Murid

Sekurangkurangnya murid membaca 18 buku setahun (SK) Sekurangkurangnya murid membaca 36 buku setahun (SM)

Dalam tempoh 2 tahun setiap murid layak mendapat anugerah NILAM tahap gangsa. - Bahan boleh diambil juga daripada internet. ( Bahan digital ) -Waktu NILAM dijadualkan dalam jadual waktu.

F1

2. Program E-W 20, Citra Bahasa & Bijak Kamus.

Pengetua, GB, GKMP, KP GMP Bahasa Malaysia , Bahasa Inggeris.

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Peningkatan dalam peratus kelulusan.

Pelaksanaan program mengikut kesesuaian.

F2

3. Bengkel Mata Pelajaran

PPD (Akademik), Pengetua / GB JU mata pelajaran GPK Kurikulum GKMP Guru Bimbingan dan kaunseling

Kelompok murid sasaran.

Feb - Jun

Feb - Jun

Murid terlibat mencapai ETR

Berdasarkan kumpulan sasar pelajar mengikut mata pelajaran Penglibatan berdasarkan Kelompok pelajar tertentu bagi setiap peperiksaan UPSR, PMR dan SPM

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

19

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F3

4. Membina dan memanfaatkan modul kepada 3 tahap pencapaian murid ( cemerlang, sederhana & lemah)

PPD (Akademik) Pengetua / GB JKD GC mata pelajaran, PPMP,JU mata pelajaran, Guru Kanan Kurikulum GKMP KP

Murid

Semasa P & P, kelas tambahan & semasa program jadual anjal

Semasa P & P, kelas tambahan & semasa program jadual anjal

Peningkatan peratus kelulusan dalam semua mata pelajaran peperiksaan awam. -Setiap sekolah mesti ada modul 3 aras

Modul digunakan semasa P & P, kelas tambahan & semasa program jadual anjal.

F4

5. Program e-learning

Pengetua / GB JU mata pelajaran Guru Kanan Kurikulum GKMP,KP dan GMP

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Hasil kerja murid yang lebih kreatif dan innovatif

Murid dapat mengakses pelbagai jenis soalan dan nota melalui laman sesawang. Murid-murid tahun 6 dan sekolah menengah digalakkan & dibenarkan bawa lap top ke sekolah Blog mata pelajaran dibina di sekolah-sekolah bagi menggalakkan komunikasi interaktf.

20

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

PELAN TINDAKAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2011

MATLAMAT 1 : STRATEGI 1.4 :

Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik Menerapkan unsur-unsur kecerdasan intelek ,kecerdasan emosi, kecerdasan kerohanian dan kecerdasan sosial dalam pengajaran dan pembelajaran bagi melengkapkan kemenjadian murid

FOKUS

:

1.

Melatih murid kemahiran sosial, kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal. 2. 3. Memupuk nilai-nilai emosi yang positif seperti kesabaran, tolak ansur dan ketenangan dalam menghadapi Mengukuhkan keyakinan nilai-nilai kerohanian sejajar dengan kepercayaan pegangan agama murid. cabaran kehidupan seharian.

OBJEKTIF

:

1. 3. 4.

Murid dapat didedahkan kepada pelbagai bentuk komunikasi berkesan dan meningkatkan keyakinan diri. 2. Murid berpeluang mempelajari sesuatu melalui pengalaman dan dapat menerapkan nilai murni. Murid diberi peluang mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelbagai situasi. Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti pembangunan insan.

21

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Ketua Bidang KP GKMP Guru pembimbing. Guru bertugas. TARIKH JANGKAAN Sepanjang tahun TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun

FOKUS

AKTIVITI

SASARAN

KPI

CATATAN

F1

1. Program pengucapan awam di sekolah.

Murid

Murid boleh berkomunikasi dengan berkesan dan meningkatkan keyakinan diri.

Pengendalian perhimpunan, Laporan aktiviti, Pertandingan antara kelas dan antara sekolah

F1

2. Bantu Rakan Sebaya (BRS)- pelajar sederhana.

Guru bimbingan / Kaunselor & GMP

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

KURIKULUM

Peningkatan peratus kelulusan dalam ujian dan peperiksaan

Pelajar menguasai membantu pelajar kurang menguasai dalam kelas yang sama

F2

3. Khidmat Masyarakat [Sivik dan moral]

KP PSK / PM GMP PSK / PM

Murid

Mac - Julai

Sepanjang tahun

Mencapai 10 jam setahun.

Gabungan dengan mata pelajaran lain atau unit beruniform / Kerjasama komuniti / NGO

F2

4. Mengadakan minggu panitia mata pelajaran

KP GMP

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Penglibatan murid 100%

Semua panitia mata pelajaran

22

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru Kanan Kemanusiaan KP Guru Pendidikan Islam TARIKH JANGKAAN Sepanjang tahun TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun

FOKUS

AKTIVITI

SASARAN

KPI

CATATAN

F3

5. Amali solat dan aktiviti kerohanian

Murid beragama Islam

Semua murid Islam menguasai asas Fardu Ain Peningkatan prestasi murid

Penglibatan murid beragama Islam 100%.

F3

6. Program pembangunan Insan

Guru Kanan Kemanusiaan KP Guru bukan Islam, NGO & PIBG

Murid bukan Islam

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Murid dapat mengamalkan nilai murni dalam kehidupan.

Dijalankan serentak dengan aktiviti 1.

23

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

PELAN TINDAKAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2011

MATLAMAT 1 STRATEGI 1.5 FOKUS

: : :

Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik Mengembangkan potensi pelajar mengikut kecenderungan dan minat murid 1. Murid diberikan kebebasan memilih aliran dan mata pelajaran elektif .

2. Murid memilih mata pelajaran mengikut kecenderungan dan minat. OBJEKTIF : 1. Memberi peluang kepada murid-murid mengembangkan potensi diri mereka. 2. Memberi peluang murid menentukan kerjaya mereka pada masa hadapan.

24

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

FOKUS F1

AKTIVITI 1. Menawarkan lebih banyak pakej mata pelajaran elektif pada murid pada peringkat sekolah menengah

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PPD Pengetua GPK GKMP Kaunselor

SASARAN Murid

TARIKH JANGKAAN Januari

TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun

KPI Setiap pelajar berpeluang memilih pakej yang diingini Sekurangkurangnya 2 mata pelajaran aliran Vokasional ditawarkan kepada murid

CATATAN Pelajar hanya dibenarkan untuk mengambil 10 mata pelajaran + 2 mata pelajaran Bahasa Cina atau Bahasa Tamil di peringkat SPM Pakej yang ditawarkan di sekolah.

F1

2. Program pendedahan maklumat tentang kerjaya.

Guru bimbingan dan Kaunseling.

Murid

Jun - Okt

Selepas PMR.

Pelajar berpeluang mengetahui maklumat kerjaya yang diminati Penyertaan maksimum 25 murid dalam 1 kelas

Sekolah mengadakan Hari Kerjaya/ Hari Keusahawanan.

F2

3. Menambahkan bilangan murid ke tahap maksimum dalam mata pelajaran MPV

PPD Pengetua GPK GKMP Kaunselor

Murid

Januari

Sepanjang tahun

Bagi sekolah yang menawarkan mata pelajaran MPV

25

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

PELAN TINDAKAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2010

MATLAMAT 1

:

Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik Mengurangkan halangan pembelajaran murid melalui pelbagai perkhidmatan sokongan murid 1. Mengoptimumkan perkhidmatan Guru Bimbingan & Kaunseling untuk mengatasi halangan emosi dan sosial

STRATEGI 1.6 : FOKUS :

murid 2. Mengamalkan fleksibiliti dalam pengaturan jadual waktu agar dapat memenuhi keperluan masa pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran tertentu. 3. Mengamalkan fleksibiliti dalam kepelbagaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk susun atur kelas. 4. Memastikan penglibatan semua murid secara menyeluruh dan berterusan dalam aktiviti instruksional. 5. Menaik taraf kemudahan ICT. 6. Meningkatkan kemahiran ICT. OBJEKTIF : 1. Murid dapat membina keyakinan diri dan emosi yang stabil 2. P&P dapat dijalankan dengan berkesan 3. Meningkatkan prestasi akademik murid 4. Meningkatkan pelbagai kemahiran dalam kalangan murid

26

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
FOKUS F1 AKTIVITI 1. Melaksanakan kaji selidik latar belakang pelajar. PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB GPK HEM Guru bimbingan / Kaunselor SASARAN Murid TARIKH JANGKAAN Awal Tahun TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang Tahun KPI Guru bimbingan / Kaunselor mengatasi setiap halangan pembelajaran dengan berkesan CATATAN Sekolah menyediakan borang maklumat latar belakang murid Setiap pelajar wajib mengisi borang maklumat latar belakang. Data SMM

F2

2. Menyusun jadual waktu mengikut keutamaan mata pelajaran kritikal

Pengetua / GB GPK GKMP

Guru

Awal tahun

Awal tahun

Peratus pencapaian mata pelajaran kritikal meningkat

Jadual mata pelajaran kritikal lebih fleksibel

F2

3. ‘Cover supervisor’ dalam pengurusan kelas ganti bermakna (Relief Class)

Pengetua GPK Kaunselor GKMP

Guru

Sepanjang tahun

Setiap hari

100% P&P dapat dijalankan .

Kelas ”Relief” diwajibkan melaksanakan P&P berasaskan modul yang disediakan mengikut mata pelajaran. (Cover supervisor / E- Learning) Pengisian dalam kelas ganti dilampirkan dalam Rekod Mengajar

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

27

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F3

4. Melaksanakan kajian tindakan dan pembentangan kajian tindakan

JKD Pengetua / GB Kumpulan Pengurusan Sekolah GKMP GC Guru Sarjana KP

Semua Guru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

1 Guru 1 kajian

Semua hasil kajian tindakan didokumentasikan Kajian Tindakan dijalankan berterusan JKD & sekolah Pembentangan dijalankan sekurangkurangnya 10% mengikut bilangan guru.

F3

5. Pengelompokan pelajar mengikut tahap pencapaian murid dan penyediaan modul mengikut aras
Contoh: Melaksanakan ”Clinical Treatment” kepada kumpulan sasar Kumpulan cemerlang : Pendedahan soalansoalan format sebenar. Kumpulan sederhana: Memberikan soalan ikut aras Kumpulan nearmiss: Program MAS

GPK GKMP GMP

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Pembelajaran & Pengajaran yang berkesan dapat dijalankan mengikut tahap Pelajar mencapai tahap yang sepatutnya mereka capai

Modul P & P yang berkesan mengikut aras disediakan Kumpulan cemerlang Kumpulan sederhana Kumpulan galus

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

28

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F4

6. Kepelbagaian kaedah pembelajaran berpusatkan murid

Pengetua / GB GPK GKMP KP GMP

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

100% penglibatan murid

Contoh : Pembelajaransecara berkumpulan, perbengkelan, pembentangan, main peranan, lakonan Membudayakan penggunaan ICT di luar waktu P & P

F5

7. Meningkatkan keupayaan capaian internet dan melengkapkan kemudahan komputer yang mencukupi 8. Meningkatkan Kemahiran ICT dan penguasaan ilmu murid.

Kumpulan Pengurusan Penyelaras Bestari

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Murid menggunakan kemudahan komputer secara optima

F6

Kumpulan Pengurusan Sekolah Guru ICT

Guru dan Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Menguasai dan dapat menggunakan ICT dalam P&P Menguasai dan dapat menggunakan ICT dalam P&P

e-learning

F6

9. Pemantapan program literasi komputer.

Kumpulan Pengurusan Sekolah Guru ICT

Guru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

e-learning

29

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

PELAN TINDAKAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2010

MATLAMAT 1 : STRATEGI 1.7 : FOKUS :

Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik Melaksanakan penilaian dan pentaksiran yang dinamik berdasarkan kecerdasan 1. Melaksanakan sistem penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah supaya menepati tahap kebolehan murid di sekolah berkenaan. 2. Guru dapat melaksanakan e-pemantauan dalam proses menyelia dan menilai hasil kerja murid-murid 3. Meningkatkan kualiti penilaian dan pentaksiran.

OBJEKTIF

:

1. Memantapkan pelaksanaan sistem penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah 2. Memudahkan pemantauan berterusan 3. Meningkatkan prestasi akademik murid.

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

30

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
F1 1. Bengkel dan kursus dalaman pemantapan dan penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) / Pentaksiran Rujukan Sekolah (PRS) PPD JU Pentaksir (Kw) Kumpulan Pengurusan Sekolah S/U Peperiksaan S/U PBS Penyelaras PRS Ketua Pentaksir PBS/PRS Pentaksir PBS / PRS Feb – Mac Februari Pengurusan PBS yang effisien PBS – Pentaksiran Berasaskan Sekolah PRS – Pentaksiran Rujukan Sekolah

F1

2. Penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan instrumen yang bercorak alternatif seperti pentaksiran prestasi, folio,projek, kerja amali dan sebagainya

PPD Pentaksir (Kw.) Kumpulan Pengurusan Sekolah Ketua Pentaksir PBS Pentaksir sekolah

Murid

Jan - Julai

Sepanjang tahun

100% hasil kerja murid ditaksir dan direkod mengikut tahun semasa.

Fail induk diuruskan oleh Ketua Pentaksir Sekolah/ Hasil kerja murid selari dengan rancangan pelajaran harian

F1

3. Membimbing setiap murid untuk mencapai tahap optimum dalam pelaksanaan PBS

Pentaksir sekolah

Murid

Jan-Julai

Sepanjang tahun

Murid berpeluang untuk mendapat markah maksimum KPI

Menjana potensi murid ke tahap optimum

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

CATATAN

31

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F1

4. Pentaksiran Rujukan Standard (PRS) dijalankan menigikut tahap kebolehan murid di sekolah. 5. Menggunakan sistem EPemantauan cth: Zoom A, Skor A, Instrumen SPSK (PK 06)

PPD Pengurusan Sekolah Penyelaras PRS GMP

Murid tahun 1

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

100% murid ditaksir

Hasil pentaksiran direkod mengikut tahun semasa.

F2

Kumpulan Pengurusan Sekolah GMP

Guru Murid

Jan – Julai

Sepanjang tahun

100% hasil kerja murid dinilai dan direkod

Memastikan semua GMP memantau dan memanfaatkan EPemantauan

F1

6. Ujian formatif mengikut aras pencapaian murid

Kumpulan Pengurusan Sekolah S/U Pep Dalaman KP

Murid

2 kali setahun

Mac dan Julai

Minimum 80% menguasai topik yang diuji

Soalan mengikut aras

F3

7. Perealisasian item

Kumpulan pengurusan Sekolah KP

GMP

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Soalan mengikut JSI

Soalan berkualiti dapat dihasilkan

F3

8.Peperiksaan setara pertengahan dan percubaan (Tahun 6, ting 3, 5 dan 6 Atas) Peperiksaan Akhir Tahun (Tahun 5, Ting 2, 4 dan 6 Rendah)

PPD Pengetua / GB PK Petang S/U Peperiksaan GC JKD GMP

GMP

2 kali setahun

Sepanjang tahun

Mencapai OTR Meningkatkan TOV bagi kelas yang tidak terlibat dengan peperiksaan awam

Mencapai OTR bagi tahun 6, ting 3,5 dan 6 Atas

32

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

PELAN TINDAKAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2010

MATLAMAT 1 : STRATEGI 1.8 : FOKUS

Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik Memanfaatkan sepenuhnya kepakaran dan kemudahan dari komuniti setempat dan antarabangsa dalam menjayakan kurikulum

: 1. Memperbanyakkan pembelajaran di luar bilik darjah dengan menggunakan kemudahan dan premis komuniti di persekitaran sekolah. 2. Menjalinkan hubungan dengan institusi pendidikan tempatan dan luar negara. : 1. Murid mendapat pengalaman dalam situasi sebenar. 2. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan.

OBJEKTIF

33

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
FOKUS F1 AKTIVITI 1. Lawatan sambil belajar PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PPD Kumpulan Pengurusan Sekolah SASARAN GMP TARIKH JANGKAAN Sepanjang tahun TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI sekurangkurangnya satu lawatan untuk setiap sekolah CATATAN Memberi pendedahan kepada guru dan pengurusan

F2

1. Perkongsian Pintar - Immersion, Laman Web Panitia, GC, Guru Berprestasi Tinggi

PPD Kumpulan Pengurusan sekolah

Guru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Sekurangkurangnya ada satu pergerakan dalam sebulan

Dapat memperbanyakkan sumber P&P di sekolah.

F2

2. Perkongsian Pintar - immersion, pelajar luar bandar ke sekolah bandar. 3. Perkongsian bidang Kebitaraan (akademik) pelajar sekolah harian biasa ke sekolah kluster

PPD Kumpulan pengurusan sekolah

Murid luar bandar

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Satu program perkongsian pintar pelajar

Pengalaman dan pengayaan maklumat untuk pelajar

F2

PPD Kumpulan pengurusan sekolah

Murid

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Satu program perkongsian pintar pelajar

Pengalaman dan pengayaan maklumat untuk pelajar

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

34

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F2

4. Pertukaran Murid antara Negara / lawatan antarabangsa

JPNJ / PPD Kumpulan pengurusan Sekolah Kaunselor Sekolah

Sekolah yang berkemampuan

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Bilangan penyertaan

Meningkatkan kemahiran komunikasi

F2

5. Program jaringan sekolah dengan IPTA/IPTS

PPD Pengetua/GB Guru Bimbingan Kaunseling /Kaunselor

Guru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

1 program bagi setiap sekolah

Meningkatkan kerjasama pintar

35

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

PELAN TINDAKAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2010

MATLAMAT 1 STRATEGI 1.9 : FOKUS

:

Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik Memanfaatkan sepenuhnya kepakaran sedia ada.

:

1. Mengadakan program perkongsian kepakaran di sekolah dengan bantuan GC dan Jurulatih Utama 2. Mengadakan program perkongsian dalam sekolah. 3. Meningkatkan peranan JKD ,panitia-panitia, Panel Perunding Mata Pelajaran dan Majlis-Majlis Perhubungan(MGB,PKPSM,MPPK) 1. 2. Meningkatkan prestasi akademik. Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum

OBJEKTIF

:

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

36

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F1

1. Program menangani topik sukar cth: kursus, bengkel, modul, latih tubi

PPD JKD Pengetua/GB GPK GKMP KP GC

Guru Murid yang berprestasi tinggi

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Peningkatan dalam GPS, Perfect Score dan peratus menguasai

Topik sukar dikenalpasti hasil analisis item

F1

2. Program “Minimum Adequate Syllabus” (MAS)

JKD Pengetua/GB GPK GKMP KP GC GMP

Murid yang berprestasi rendah

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Peningkatan peratus lulus Mengurangkan kegagalan (murid aras rendah)

F1

3. Pemantapan Pedagogi cth: kursus, bengkel, micro teaching, immersion

JKD Pengetua/GB GPK GKMP KP GC

GMP

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Peningkatan pencapaian murid Guru Kompeten

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

37

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F1

4. Bank soalan

JKD GPK GKMP KP GC S/U Peperiksaan

GMP

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Soalan boleh digunakan pada masa hadapan

Soalan mengikut JSI

F2

5. Program INTIM menangani masalah pembelajaran pelajar (”Students with learning difficulties’)

Pengetua/GB PK 1 GKMP GC KP Guru

”Students with learning difficulties”

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Peningkatan peratus lulus dan GPS

Mengurangkan peratus kegagalan murid

F3

5. Kursus Pedagogi
kepada guru bukan opsyen /guru baru cth kursus, bengkel, micro teaching

PPD JKD GC

Guru bukan opsyen Guru baru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Guru Bukan Opsyen / Guru baru menjadi kompeten

38

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
PELAN TINDAKAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2010

MATLAMAT 1 STRATEGI 1.10 FOKUS

: : :

Melahirkan murid-murid yang berjaya melalui pencapaian akademik Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang meransang murid menggunakan kecerdasan pelbagai berbantukan ICT untuk meningkatkan intelek 1. 2. Menyediakan kemudahan wi-fi di persekitaran sekolah. Menyediakan kemudahan internet di perpustakaan. Menyediakan bilik/ ruang / tempat yang dilengkapi kemudahan ICT ( Teknologi Maklumat dan Komunikasi ) . Menyediakan blog mata pelajaran Dapat meningkatkan prasarana ICT di sekolah. Dapat meningkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Murid dapat mengamalkan pembelajaran kendiri. Murid dapat menggunakan ICT sebagai sumber pembelajaran.

3.
4. OBJEKTIF : 1. 2. 3. 4.

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

39

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
F1 Mewujudkan Bilik Akses Kendiri Murid 1. Memastikan semua Pengetua mendapat maklumat kewujudan Bilik Akses Pembelajaran Kendiri PPD Pengetua GB Pengetua GPK GKMP Guru-guru Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Bilik/sudut/ruang Akses Pembelajaran Kendiri diwujudkan di sekolah-sekolah Lokasi strategik dan terkawal yang boleh dipantau secara praktikal dan mudah diakses oleh murid dan dikawal melalui CCTV sekolah.

F1

2.Menjalin kerjasama dengan pihak tertentu (stake holder, NGO) untuk mengumpul dana mewujudkan prasarana ICT
3. Menjalankan ‘in house’ training penggunaan Pengisian website/ portal/blog Pembelajaran Kendiri kepada semua guru dan murid.

PPD Pengetua GB GM

Syarikatsyarikat korporat yang berkepenti ngan PIBG

Sepanjang Tahun

Sepanjang Tahun

Mendapat bilik akses/prasarana ICT

F1

Pengetua GPK GM

Warga sekolah

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Semua guru /pelajar diberikan kursus dalaman. Murid-murid dimaklumkan. Wujud blog mata pelajaran di sekolah

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

40

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F2

4. Mengoptimumkan penggunaan kemudahan school net. Mewajibkan semua sekolah menggunakan kemudahan schoolnet sepenuhnya. 5. Menggerakkan GM untuk menyebarluaskan penggunaan schoolnet kepada warga sekolah.

PPD Pengetua GPK GKMP GM Guru ICT

Guru-guru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

schoolnet dapat digunakan sepenuhnya dan menjadi budaya

Telah dibekalkan oleh KPM secara percuma kepada sekolah

F2

PPD Pengetua GPK GKMP GM Guru ICT

Guru-guru pelajar

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Pelajar memanfaatkan schoolnet di perpustakaan Komputer di perpustakaan berfungsi sepenuhnya Pelajar memanfaatkan schoolnet secara optimum

semua sekolah.

F2

6. Menyusun dan menjadualkan penggunaan School Net kepada semua warga sekolah. 7. Mengadakan Kursus Dalaman Celik IT kepada semua warga sekolah

GM Guru ICT

pelajar

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

F2

GM Guru ICT

Guru pelajar

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Peningkatan peratus celik IT

Membudayakan ICT dalam rutin harian

FOKUS

AKTIVITI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

41

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

F3

8.

Menggalakkan semua guru mempunyai komputer riba

PPD Pengetua GPK GKMP GM Guru ICT

Semua GMP

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

1 guru 1 komputer riba

F3

9. Memastikan
komputer riba dapat digunakan dalam semua mata pelajaran secara berkesan

PPD Pengetua GPK GKMP GM Guru ICT

Semua GMP

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

P&P menarik dan berkesan

42

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

43

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
FOKUS F4 AKTIVITI 10 Membina blog untuk semua mata pelajaran. PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB PPD Unit ICT JKD Mata Pelajaran SASARAN Guru-guru TARIKH JANGKAAN Sepanjang tahun TARIKH PELAKSANAAN Sepanjang tahun KPI P&P melalui blog mata pelajaran yang menyeronokan CATATAN

F4

11. JKD mata Pelajaran mengumpul bahan P & P mengikut aras.

PPD JKD Majlis GC Panel Panitia

Guru-guru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Bahan yang disediakan digunakan dalam P&P dan waktu kelas ganti

F4

12. Membentuk jawatankuasa atau panel penilai bahan dan penyusunan modul MP dalam blog MP. 13.Memperluas kan maklumat penggunaan e-learning kepada warga sekolah dan daerah Johor Bahru

PPD JKD Panel Perunding M/P Majlis GC

Guru-guru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

e-Learning disebar luas ke sekolah daerah Johor Bahru

Pautan melalui laman web PPDJB www.ppdjb.edu.my

F4

JPN PPD Panel Perunding M/P Majlis Guru Cenerlang

Semua guru

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Maklumat dimanfaatkan warga pendidik

Maklumat disebarkan secara lebih meluas.

44

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011
FOKUS AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
SASARAN

TARIKH JANGKAAN

TARIKH PELAKSANAAN

KPI

CATATAN

F4

13. Memastikan perkongsian ilmu dan maklumat pengurusan ICT terkini di kalangan guru antara sekolahsekolah. 14. Mewujudkan kerjasama sekolahsekolah daerah Johor Bahru melalui blog yang terbina

Pengetua, GB dan JKD

Guru-guru sekolah

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Guru berkemahiran tinggi dalam pengurusan ICT

Penyebaran maklumat secara meluas

F4

PPD Unit ICT Pengetua GPK GKMP GM GC

Guru-guru

Sepanjang Tahun

Sepanjang Tahun

Guru memanfaatkan perkongsian pintar

45

PELAN TINDAKAN AKADEMIK/ PPDJB/ 2011

Lampiran
Guru Kanan Matapelajaran (GKMP), Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) Pengetua (P), Guru Besar (GB), Guru Penolong Kanan (GPK), Guru Kanan Matapelajaran (GKMP), Ketua Panitia (KP) Guru Mata Pelajaran (GMK) Guru Besar (GB) Guru Media (GM) Jawatankuasa Kerja Daerah (JKD) Guru Cemerlang (GC) Jurulatih Utama (JU) Standard Kualiti Pengurusan Malaysia (SKPM)

46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful