Sukatan Pelajaran Jawi Sekolah Rendah dan j-QAF Tahun Kemahiran koordinasi pergerakan huruf tunggal huruf tak

bersambung huruf bersambung Suku kata terbuka Suku kata terbuka Suku kata tertutup Suku kata terbuka/tertutup Rangkai kata Ayat pendek Kata pinjaman Bahasa Arab Kata pinjaman Bahasa Inggeris Perkataan berimbuhan Ayat pendek Tanda bacaan Membaca teks mudah Menukar perkataan rumi ke jawi Membaca pelbagai jens ayat Membina pelbagai jenis ayat Menukar teks jawi ke rumi Kaedah menulis khat nasakh Kaedah menulis khat riq'ah Perkataan 3 suku kata Perkataan 4 suku kata Perkataan berimbuhan Perkataan serapan Kaedah diftong Kata hubung

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful