Anda di halaman 1dari 1

Sukatan Pelajaran Jawi Sekolah Rendah dan j-QAF

Tahun Kemahiran
koordinasi pergerakan
huruf tunggal
Tahun 1 huruf tak bersambung
huruf bersambung
Suku kata terbuka
Suku kata terbuka
Suku kata tertutup
Tahun 2 Suku kata terbuka/tertutup
Rangkai kata
Ayat pendek
Kata pinjaman Bahasa Arab
Kata pinjaman Bahasa Inggeris
Tahun 3
Perkataan berimbuhan
Ayat pendek
Tanda bacaan
Tahun 4 Membaca teks mudah
Menukar perkataan rumi ke jawi
Membaca pelbagai jens ayat
Tahun 5 Membina pelbagai jenis ayat
Menukar teks jawi ke rumi
Kaedah menulis khat nasakh
Kaedah menulis khat riq'ah
Perkataan 3 suku kata
Perkataan 4 suku kata
Tahun 6
Perkataan berimbuhan
Perkataan serapan
Kaedah diftong
Kata hubung