Anda di halaman 1dari 3

SULIT*

970/2 STPM 2016

Nama : ………………………………………...…. Kelas:


…………………………….…………..

PUSAT TINGKATAN 6 MOD 2


SMK TAMAN JOHOR JAYA 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN/2
SENI VISUAL 2
PENGKARYAAN DAN PEREKAAN
( 3 JAM )
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
( MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE )

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT


DEMIKIAN

Lukisan anda hendaklah dibuat pada dua helai kertas lukisan sahaja.

Anda dinasihati supaya menulis nama matapeljaran, kod kertas, nombor pusat, angka
giliran dan nombor kad pengenalan dengan jelas mengikut susunan tersebut di kedua-dua
helai kertas lukisan yang dibekalkan.

Anda dibekalkan dengan dua helai kertas lukisan. Kertas lukisan yang pertama
hendaklah digunakan untuk menjawab soalan (a) dan (b), manakala kertas lukisan kedua
hendaklah digunakan untuk menjawab soalan (c)

___________________________________________________________________________

Kertas ini mengandungi 2 halamanbercetak


946/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT*

Jawab semua soalan

Berdasarkan gambarajah ITIK yang diberikan, anda dikehendaki mengkaji ciri dan sifat
subjek tersebut untuk menghasilkan reka bentuk sebuah botol air minuman kanak-kanak.

Gambarajah itik

Untuk tujuan tersebut anda dikehendaki menghasilkan lakaran dan lukisan di atas dua helai
kertas lukisan yang disediakan.

Helaian kertas pertama:

a) Hasilkan lukisan sebenar subjek.


b) Berdasarkan (a), hasilkan tiga lakaran olahan rekabentuk botol air minuman
mengikut motif.

Helaian kertas kedua:

c) Berdasarkan (b), anda dikehendaki memilih satu lakaran pilihan, pandangan


sisi dari dua sudut pandangan dan hasilkan juga satu lakaran akhir

946/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT*

SKEMA PEMARKAHAN

Helaian pertama:

Media : Kering ( Pensel/ pen)


Pemarkahan : Garisan , kadar banding, jalinan, kekemasan, teknik-teknik lukisan
kreativiti olahan, teknik lakaran, komposisi,

Helaian kedua:
Pemarkahan : ketepatan dan kekemasan pandangan sisi.
Lakaran akhir kemas, berperspektif, diwarnakan menggunakan pensel warna

946/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah
SULIT*

Anda mungkin juga menyukai